Ook over tien jaar in boerensloten geen kikkers

Bollenkwekers beloven 75 procent minder vervuiling van het oppervlaktewater in 2018. Dat was de strekking van een artikel in de Schager Courant van dinsdag. Voor een ieder die begaan is met een gezond leefmilieu is dat natullijk mooi nieuws. Gerard Hoekmeijer 

Aanleiding voor het verhaal was het nieuwe actieplan van vakorganisatie Bloembollencultuur KAVB, met de glimmende titel 'Gezonde bollen, bloeiende sector'. In dit plan klopt de bollensector zich behoorlijk op de borst met de behaalde resultaten van de afgelopen jaren. De KAVB stelt dat in de periode 1995-2011 de milieubelasting is afgenomen met 80 procent is afgenomen.

Tachtig procent! Toe maar. Hoe dit cijfer tot stand is gekomen en wie de metingen hebben verricht, lezen we niet. Als het klopt, dan zegt dat in elk geval iets over de onvoorstelbaar grote hoeveelheden pesticiden die in de decennia daarvoor in deze sector gebruikelijk waren. 'Adel verplicht', zo staat er.
De sector gebruikt nu 'minder chemische middelen, minder water, minder mineralen en minder energie dan ooit tevoren' en 'wil koploper duurzaamheid worden in Nederland'. Zelfs in de wereld. 

Spuittechnieken 

Het vak wil zelfs verder gaan dan de rijksnormen! Met onder meer 'driftbeperkende spuittechnieken' moet de bijensterfte worden gekeerd. Door verbeterende technieken zullen omwonenden en toeristen niet meer, vrij vertaald, mee worden gespoten.

Positief dat de bollensector over tien jaar in zich op deze wijze wil inzetten. Niet vergeten mag worden dat de sector een groot beslag zal blijven leggen op het leefmilieu, ondanks de economische waarde. Je kunt parallellen trekken met de intensieve veehouderij.

Van het oorspronkelijke weidelandschap is weinig over in de Kop van Noord-Holland. Bewoners en teleristen mogen zich een paar weken per jaar vergapen aan de kleurenpracht van de bloeiende bollen. De rest van het jaar is er slechts een soort gecultiveerd woestijnlandschap te zien, waar geen levend organisme zich thuis op voelt. Gek dat er wel veel esthetische bezwaren worden geuit tegen windmolens, maar nooit tegen deá verwoesting van karakteristiek Hollands landschap.

Er is gerede twijfel over het onderzoeken van mogelijk bereikte doelen. Dat wordt overgelaten aan de waterschappen, die bestuurd worden door vooral agrariërs (hier meer dan 75 procent). De slager keurt zijn eigen vlees!

Ik vrees dat we over tien jaar nog steeds geen kikkers in de boerensloten zullen horen kwaken.

Gerard Hoekmeijer uit Den Helder was jaren raadslid in deze gemeente: van 1982 tot 1990 voor de PPR/CPN/ PSP, van 1994 tot 2006 voor Groen-Links.


NHD


Zie ook overzicht bestrijdingsmiddelen hier.
0 reacties :

Een reactie posten