'Nieuwe' Afsluitdijk krijgt vorm

Datum:
 • dinsdag 25 november 2014
 • in
 • Categorie: ,
 • Kornwerderzand -

  Roel van Leeuwen nvan.leeuwen@hollandmediacombinatie.nl


  Er wordt al vele jaar is de Afsluitdijk niet alleen sterker en veiliger, maar ook aantrekkelijker voor toerisme. En een vier kilometer lange vismigratierivier moet een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de visstand in de Waddenzee en het IJsselmeer.al vele jaren over gesproken, maar over een paar

  Rijkswaterstaat gaat 830 miljoen euro besteden aan de versterking van de dijk en de vergroting van de waterafvoer. Deze plannen zijn door bestuurders van de provincies Noord-Holland en Friesland en van de gemeenten Hollands Kroon, Siidwest-Fryslán en Harlingen aangegrepen om diverse projecten op en rond de dijk te realiseren.

  In eerste instantie gaat het om een programma dat 82,5 miljoen euro kost en waarover de gemeenteraden en Provinciale Staten zich binnen kort over zullen uitspreken, maar in totaal investeren de overheden 250 miljoen, wat goed moet zijn voor duizend tot 2500 extra banen.

  Het project 'De Nieuwe Afsluitdijk' moet onder meer de toeristische waarde van de dijk versterken. Zo zal het monument op de dijk worden opgeknapt. Volgens gedeputeerde Joke Geldhof van de provincie Noord-Holland houdt dit in dat het monument zoveel mogelijk in zijn oude glorie te zien moet zijn. „Het wordt eerder gestript dan gepimpt."

  Kunstenaar

  Ook moeten er recreatieve fietspaden komen aan de Waddenzeekant tussen Den Oever en het monument en tussen de Friese kust en de sluizen en kazematten van Kornwerderzand. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft kunstenaar/ontwerper Daan Roosegaarde gevraagd om met een innovatief ontwerp te komen om 'Icoon Afsluitdijk' verder te ontwikkelen. Roosegaarde is onder meer bekend van het kleurrijke Van Gogh-fietspad bij Nuenen.

  Een vier kilometer lange vismigratierivier — enig in zijn soort — moet een fout uit het verleden herstellen. Door deze rivier (aan Friese zijde) kunnen vissen weer van het IJsselmeer naar de Waddenzee en vice versa. Het herstel van de visstand zal de natuurwaarden van het Waddengebied en het IJsselmeergebied sterk vergroten, zo is de verwachting. Ook biedt de vismigratierivier kansen voor educatie en recreatie.

  In het spuicomplex bij Kornwerderzand komen dertig onderwaterturbines die stroom moeten opwekken voor 1200 gezinnen en ook aan de Noord-Hollandse kant zal het aantal turbines worden uitgebreid. De dijk zal dan dienst doen als een grootschalig testproject voor zogenoemde 'Blue Energy'.

  Roosegaarde moet icoon versterken

  Het complete programma moet in september volgend jaar worden aanbesteed. Volgens de Friese gedeputeerde Tineke Schokker kan dan in 2017 de eerste schop de grond in.

  In de toekomst moeten ook de keersluizen bij Kornwerderzand worden verbreed. Dit is een wens van de scheepsbouwsector rond het IJsselmeer. Dan kunnen onder meer grotere luxe jachten worden gebouwd. De verbreding alleen is al goed voor 300 extra arbeidsplaatsen, zo wordt geschat. Bij Den Oever zullen de havens worden herontwikkeld onder de noemer 'Waddenpoort Den Oever'.  NHD


  0 reacties :

  Een reactie posten