Vergunningsaanvraag Windpark Wieringermeer

Datum:
 • woensdag 10 september 2014
 • in
 • Categorie: , ,
 • 10 september 2014 - De initiatiefnemers zijn Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer
                                                             


                                                                 
                                                                       Persbericht


  Vergunningsaanvraag Windpark Wieringermeer


  Gisteren hebben de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer – Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer  hun vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van Windpark Wieringermeer.

  Daarmee zetten de initiatiefnemers een belangrijke stap in de ontwikkeling van het windpark.

  De vergunningsaanvragen hebben betrekking op de exacte bouwlocaties en de diverse typen windturbines. De gemeente Hollands Kroon zal, binnen de Rijkscoördinatieregeling, besluiten over de ingediende vergunningsaanvragen.

  Na beoordeling door de gemeente worden de ontwerp-vergunningen samen met het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. Naar verwachting gebeurt dat aan het einde van dit najaar.

  Omdat Windpark Wieringermeer valt onder de Rijkscoördinatieregeling kunnen burgers, omliggende gemeenten, instellingen, verenigingen en alle andere belanghebbenden bij het ministerie van Economische Zaken dan een zienswijze indienen op de vergunningen.

  Te zijner tijd wordt de terinzagelegging via advertenties en de website van de initiatiefnemers bekendgemaakt.

  Windpark Wieringermeer is een windmolenpark dat in de Wieringermeerpolder, in de kop van Noord-Holland, gebouwd zal worden.

  De huidige windmolens worden opgeschaald en in nette lijnen (de zogenaamde lijnopstelling) geplaatst. De initiatiefnemers van het Windpark zijn Nuon (en vennoten), ECN en Windcollectief Wieringermeer, die onder de naam Windkracht Wieringermeer nauw samenwerken met de gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en het Rijk.

  Meer info Aukje Rypma, Windunie
  Telefoon 030 753 31 00 / 06 51 44 05 43
  E-mail aukje.rypma@windunie.nl

  0 reacties :

  Een reactie posten