Rapport Schagen kan beter

Datum:
 • vrijdag 5 september 2014
 • in
 • Categorie:
 • SCHAGEN - ’College moet beloftes beter waarmaken’ 


  Door Richard Zut 

  Het vertrouwen van de burger in het college van burgemeester en wethouders van Schagen is net aan voldoende, en krijgt het rapportcijfer 6,2.

  Minder mild oordeelt de burger als het gaat om de vraag of het college zijn beloftes waarmaakt; met een 5,6 scoort Schagen hier een onvoldoende.

  De resultaten komen uit de kleinschalige publiekspeiling ’Waar staat je gemeente’, waaraan Schagen dit voorjaar deelnam met vijf andere Nederlandse gemeenten. Schagen wordt daarbij op hoofdlijnen ’slechts’ gewaardeerd als een gemiddelde gemeente, maar B en W betitelen de uitkomsten als ’goed, zo kort na de fusie’: ,,De ambities voor 2018 liggen echter hoger.’’

  Op de stelling 

  ’De gemeente luistert goed naar haar inwoners’ geeft de Schager inwoner een 5,6 voor de invloed die zij als kiezer heeft, en heeft men een 5,4 over voor de wijze waarop zij zich vertegenwoordigd voelt door de gemeenteraad.

   De waardering voor de informatievoorziening (de burger als klant) is belangrijk lager dan de ambities van de gemeente, ook al scoort Schagen hier gemiddeld een 7,8.

  Veiligheid 

  Opmerkelijk is de positieve waardering voor de leefbaarheid en veiligheid (burger als onderdaan) van de inwoners en de lagere waardering voor aandacht, betrokkenheid en informatie van de gemeente hierover.

   Tenslotte is ook de waardering van de burger als partner (burger- en overheidsparticipatie) lager dan de ambitie.

  Wat het Schager college betreft moet ’het beter informeren van, en in gesprek gaan mét de inwoners’ een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering. ,,Om hier verder invulling aan te geven zullen wij een komende periode een plan van aanpak opstellen waarmee wij onze ambities kunnen realiseren.’’

  NHD
  0 reacties :

  Een reactie posten