Waar worden de meeste windmolens geteld?

Datum:
 • zaterdag 26 juli 2014
 • in
 • 23-07-2014 • Top 5 Boerenbusiness

  Nederland telde in 2013 alweer 430 windmolens. Maar in welke gemeente hebben de meeste agrarische ondernemers geïnvesteerd in deze duurzame energievorm. De Top 5 van Boerenbusiness.nl, samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), geeft daar meer duidelijkheid over. Met een uitsplitsing naar akkerbouw- en melkveebedrijven.
  Uit de top 5 blijkt dat waar melkveehouders verzot zijn op zonne-energie, het de akkerbouwers zijn die bij wind aan kop gaan. Zo waren er 181 akkerbouwbedrijven met een windmolen, tegen 132 melkveebedrijven. Toch is het opnieuw de provincie Flevoland die aan de leiding gaat. Op een staat namelijk Zeewolde. In totaal kunnen daar 103 windmolens geteld worden, die verdeeld zijn over 50 akkerbouwbedrijven en 30 melkveebedrijven. Het houdt tevens in dat er diverse bedrijven zijn met meerdere molens. 
  Met ruim de helft minder windmolens bezet het Noord-Hollandse Hollands Kroon een tweede plaats. Daar worden 41 windmolens geteld. Het merendeel bevindt zich op 27 akkerbouwbedrijven, terwijl maar twee melkveebedrijven brood zien in de molens.  
  De enige vreemde eend in de bijt is melkveehouderij provincie Sûdwest-Fryslân. Die komt met 37 windmolens op een derde plaats. Hier worden slechts op vijf akkerbouwbedrijven windmolens aangetroffen, terwijl de melkveebedrijven met 21 stuks aan kop gaan.
  Het is de enige uitzondering want de plaatsen 4 en 5 worden ingenomen door Dronten en Lelystad, met respectievelijk 32 en 23 windmolens. Het zijn typische akkerbouw gemeenten, waardoor het niet anders kan dan dat akkerbouwbedrijven de leiding nemen. Voor Dronten houdt het in dat er 25 akkerbouwbedrijven zijn met molens, tegenover 2 melkveebedrijven. In Lelystad worden er op 12 akkerbouwbedrijven windmolens geteld en komt het aantal melkveebedrijven niet verder dan 7.   
  Al met al telt Nederland duidelijk minder windmolens dan zonnepanelen. Binnen de top 5 worden evenwel twee gemeentes gevonden die bij beide vormen van duurzame energie goed scoren, namelijk Hollands Kroon en Sûdwest-Fryslân. Ook Dronten blijkt het niet slecht te doen, maar verder zit er weinig overlap tussen de twee ranglijsten. 


  0 reacties :

  Een reactie posten