Twijfels in Hollands Kroon rondom woningbouwvraagstuk

Datum:
 • vrijdag 22 maart 2024
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA Er zijn nog veel twijfels in Hollands Kroon rondom het woningbouwvraagstuk. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering. 


  22-3-2024


  De bijeenkomst stond voor het overgrote deel in het teken van bouwplannen die de woningnood in Hollands Kroon het hoofd moeten bieden. Een woonvisie met beleid voor de komende vijf jaar was daartoe door het college uitgerold, maar waar deze bedoeld was om duidelijkheid te bieden, bleek ze bij veel partijen een tegenovergesteld resultaat te hebben. Het voornaamste bezwaar tegen de woonvisie: zijn de kaders niet té strak opgezet? 

  Zo betoogden OHK, VVD en SHK dat elementen van de woonvisie - zoals de percentages sociale, betaalbare en vrije huur - ontwikkeling van woningen af zou kunnen remmen, terwijl aanjagen het doel moet zijn. 

  PvdA en LADA stelden daarentegen dat deze visie de gemeente de goede kant op wijst. Wat kun je overlaten aan de markt en waar begint de verantwoordelijkheid van de overheid is in grote lijnen het vraagstuk dat de raad bezighoudt. 

  Een compromis werd gevonden in uitstel in besluitvorming en de woonvisie nog niet vaststellen. Niettemin wist wethouder Mark Versteeg de raad nog mede te delen dat het college absoluut ambities heeft op het gebied van duurzaamheid, maar dat de wensen van GroenLinks voor bijvoorbeeld houtbouw sommige ontwikkelaars te hoog gegrepen zijn. 

  Net als dat de bestuurders arbeidsmigranten ’humane’ woonvoorzieningen voorschrijven, zonder af te willen geven op in het verleden gevoerd beleid. 

  Het openingspleidooi, waarbij raadslid Lars Ruiter een voorbeeld aandroeg van een moeder en kind in acute woningnood, bleek een schaduw vooruit te werpen op de avond: het is zaak zo snel mogelijk voor iedereen een plekje te vinden, alleen wel op een ordentelijke manier. Het is nog even de vraag hoe dat tot stand moeten worden gebracht. 

  Het college gaat de woonvisie heroverwegen. Het is nog onduidelijk wanneer de raad zich er weer over kan buigen.


  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten