De nieuwe Wetenschappelijke Klimaatraad: ondeskundig en activistisch

Datum:
 • vrijdag 8 september 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 • Eerste 'wetenschappelijke' advies is politiek pamflet


  We hebben weer een nieuwe Wetenschappelijke Raad, ditmaal eentje die ons van klimaatadviezen gaat voorzien. Als eerste daad vestigden ze de aandacht op het tekort aan grondstoffen voor elektrische auto’s, dromen ze over nieuw collectief vervoer, moet er worden gede-industrialiseerd en CO2 uit de atmosfeer gehaald. Het hoe, wat en waarom blijven naar goed activistisch gebruik onbesproken. Dit is geen wetenschappelijk advies maar een politiek pamflet, schrijft René Dercksen.

  We hebben weer een raad. De Klimaatraad. In Nederland. Even voor het perspectief: ons landje bestrijkt 0,008% van het aardoppervlak. Het aantal inwoners is 0,2% van de wereldbevolking en de CO2- uitstoot (mocht die er toe doen qua klimaat) is ca. 0,35% van de wereldwijde hoeveelheid. Iedereen met een heel klein beetje gevoel voor verhoudingen begrijpt dat wat wij in Nederland doen geen enkele invloed heeft op het mondiale klimaat.

   

  Jan Willem Erisman

  De Klimaatraad, dus. De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) wordt voorgezeten door Jan Willem Erisman. De geestelijk vader van de stikstof-ellende waarin wij al jaren verkeren. Die ons met stikstofnormen heeft opgezadeld waarvan hij zelf nu ook zegt dat die geen enkele wetenschappelijke onderbouwing hebben. Die Erisman heeft nu opeens ook verstand van het klimaat en schreef met de WKR een briefje aan de Tweede Kamer. Het blijkt een politiek pamflet.


  Elektrische auto

  De WKR vraagt zich in de brief af of iedereen wel elektrisch kan gaan rijden. Zelfs deze Raad heeft intussen ontdekt dat de schaarste aan grondstoffen wel eens voor problemen zou kunnen gaan zorgen. Dat had iedereen op de achterkant van een sigarendoosje vijftien jaar geleden al uit kunnen rekenen. Dat wij daarbij in grote mate afhankelijk zijn geworden van China, laat ik voor nu maar even onbesproken.

  Dus de heilig verklaarde elektrische auto, waarin intussen ontelbare miljarden subsidie is verdwenen, kan nu ook naar de vuilnisbelt volgens de WKR. Er moet een heel ander vervoerssysteem komen. Collectief. Uiteraard collectief. You will own nothing and be happy. Iedereen moet in het OV en een enkeling op het platteland mag dan nog een elektrisch autootje rijden. Of dat nieuwe openbare vervoerssysteem uit bussen of treinen en trams moet bestaan laat de Raad ons niet weten. Niet van die moeilijke vragen stellen.

   

  Klimaatdoelen

  Waar ook geen antwoord op is, is op de vraag van welke niet schaarse materialen elektrische bussen dan wel niet moeten worden geproduceerd. Ook de vraag hoe de energie opgewekt gaat worden voor die trams en treinen laat de Raad onbeantwoord. De wetenschappers vertellen ons dat niet, maar de grondstoffen voor zon- en windenergie zijn net zo schaars als die voor elektrische auto’s. Deze aardse vragen staan in schril contrast met het heilige geloof in klimaatdoelen. Overigens, klimaatdoelen zijn geen klimaatdoelen. Klimaatdoelen zijn modelmatige uitstootmodelletjes. Het klimaat stoort zich niet aan Nederlandse klimaatdoelen, noch aan modellen.

   

  De-industrialisering

  Er moeten scherpe doelen komen voor de industrie, stelt men. Daardoor zal de de-industrialisering van Europa dus verder versnellen. De gevolgen van zo’n Groen/Links/Timmermans-beleid zijn in Duitsland nu al desastreus. Duitsland heeft als economische motor van de EU voor het eerst in dertig jaar een handelstekort. De afhankelijkheid van het buitenland neemt toe.

   

  Weersextremen

  “De afgelopen jaren is de wereld steeds vaker geconfronteerd met weersextremen: hittegolven, droogte, hevige neerslag en overstromingen, met menselijk leed en enorme schade tot gevolg”, schrijft de WKR. Ook de overheid overspoelt ons met een reclamecampagne met deze desinformatie.TIE

  Het is stuitend dat zichzelf wetenschappers noemende lieden deze onwaarheden op een rijtje durven te zetten. Laten we de zin even ontleden. Ten eerste: de WKR spreekt over “de afgelopen jaren”. Was ons niet verteld dat het klimaat minimaal een periode van dertig jaar beslaat en niet een paar jaren?

  Dat het is iets warmer geworden is duidelijk. Daarmee stijgt vanzelfsprekend ook de kans op hittegolven, maar van al die andere stellingen is feitelijk bewijs dat ze volstrekt onjuist zijn.

  Het aantal doden als gevolg van extreem weer stijgt niet, maar is extreem gedaald met zelfs 99,4% sinds 1920: 7.705 doden in 2021 en 11.873 in 2022. In 1920 waren dat er bijna 500.000. Ter vergelijking, per jaar komen er wereldwijd zo’n 1.350.000 mensen om in het verkeer.

  Droogtes zijn van alle tijden en niet plaatsgebonden. Natuurlijk zijn er geregeld droogtes. Er gaan dan zelfs oogsten verloren, maar diverse wetenschappelijke studies tonen aan dat er geen enkele trend is in het aantal droogtes wereldwijd. De oogsten nemen zelfs toe, mede onder invloed van de wat gestegen CO2-concentraties. Gelukkig maar met de snelle groei van de wereldbevolking.

  Er is wel een trend in de hoeveelheid schade gerelateerd aan het wereldwijde bruto nationaal product als gevolg van extreem weer. Die trend is dalende.

   

  Activistische samenvatting

  En toch verwijst de WKR in voetnoten naar publicaties van het IPCC om zijn rammelende verhaal wat cachet te geven. Wie echter de moeite neemt om te bezien waar ze feitelijk naar verwijzen, komt tot de conclusie dat het gaat om Headlines uit de Summary for Policymakers en iedereen die een beetje ingevoerd is, weet dat daarin alarmistische teksten staan, die doorgaans niet of slechts deels onderschreven worden door de feitelijk achterliggende rapportages. De wetenschappers zijn derhalve niet verder gekomen dan de activistische samenvatting en lijken het rapport zelf dus niet gezien te hebben. Een andere conclusie valt niet te trekken.


  Extreem RCP8.5-scenario

  Een andere voetnoot verwijst naar een rapport van Zhou et al.
  Maar het onderzoek waarnaar men verwijst gaat slechts over een model dat Zhou et al. heeft gebouwd om extreem weer te voorspellen. Het is geen verklaring voor de opwarming en/of extreem weer. Dat model blijkt dan ook nog eens gebaseerd op het meest extreme scenario SSP585/RCP8.5. Een scenario dat allang is achterhaald door de waarheid, zijnde de feitelijke waarnemingen, en door niemand meer serieus wordt genomen. Behalve klaarblijkelijk door de WKR.

  De voetnoten moeten wat gewicht geven aan het briefje van activisten, maar zij speculeren slechts op de luiheid en onwetendheid van de lezer.

   

  Socialistische gesel

  Zowel de financiële onderbouwing als het internationale perspectief blijven volledig buiten beeld. Kolencentrales en vliegvelden schieten in China en India als paddenstoelen uit de grond, maar wij hebben klimaatafspraken en dat is rechtvaardig volgens de dik betaalde adviseurs gelet op de historische uitstoot en onze economische mogelijkheden. We zijn veel te rijk, dus moeten we collectief armer worden. Hoeveel en wie precies en welk effect dat heeft op het klimaat (geen), dat doet er niet toe. U zult zich moeten overgeven aan de socialistische gesel.

   

  CO2 uit atmosfeer halen

  De WKR adviseert tenslotte ook nog om CO2 uit de atmosfeer te gaan halen. Ook de VVD wil blijkens haar nieuwe (concept-) verkiezingsprogramma daar volop op inzetten. Er zat geen berekening bij van wat dat zou betekenen. Hier een indicatie: Shell gaat in tal van jaren totaal 18 megaton CO2 met 2 miljard subsidie, belastinggeld (toevalligerwijs het bedrag dat het kabinet voor armoedebestrijding wil uittrekken, betaald door de middeninkomens), in lege aardgasvelden opslaan. Dat is een hoeveelheid die Azië in acht uur uitstoot.

  Dus hoeveel gaan we uit de atmosfeer halen, WKR? Tegen welke impact voor de welvaart in Nederland en tegen welk klimaateffect? Nou ja, dat laatste weten we: geen.


  Politiek pamflet

  Er zijn twee mogelijkheden voor het tot stand komen van dit politieke pamflet: of de schrijvers van de brief zijn volstrekt ongeïnformeerd, of het zijn activisten die het klimaat misbruiken voor hun politieke doelstellingen. Ik laat het aan u over welke verklaring u kiest.

  René Dercksen staat nummer 4 op de (concept) kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november a.s. voor BVNL / Groep Van Haga.

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Is er nog een door de Overheid ingestelde advies of onderzoeks instelling die nog wel onpartijdig is? Nee, natuurlijk niet anders worden ze niet door de Overheid ingezet. De corruptie in dit landje heeft een ongekende hoogte aangenomen ook al moeten we anders aannemen. De doorgesnoven idioot Hugo de Jonge(soms familie van de heroïne verslaafde Zelensky?) spant de kroon.

  Een reactie posten