Briefje van Jan – aan de Frans-fans

Datum:
 • donderdag 27 juli 2023
 • in
 • Categorie:
 • Nou, als dat geen mea culpa is, dan weet ik het ook niet meer!  Jan Dijkgraaf 27-7-2023  Briefje van Jan – aan de Frans-fans
   Beste Frans-fans,

  Mea culpa.

  Mea maxima culpa.

  Jullie hebben gelijk.

  Frans Timmermans is niet de megalomane, narcistische, leugenachtige, omhoog likkende en naar beneden trappende machtswellusteling die het vleesgeworden bewijs is dat het altijd nóg erger kan dan Sigrid Kaag.

  Ik heb al jullie ellenlange opsommingen van Timmermans’ goede daden voor de mensheid gelezen en jullie hebben mij er volledig van overtuigd dat Frans Timmermans en Frans Timmermans alleen in staat is de puinhopen van dertien jaar Rutte op te ruimen.

  Mét Frans Timmermans was er geen Toeslagenschandaal geweest.

  Mét Frans Timmermans vertoonde geen Gronings huis een scheurtje.

  Mét Frans Timmermans hadden de Russen de MH17 niet uit de lucht geschoten.

  Daarom heb ik, geïnspireerd door onze Joodse vrienden, een tekst gemaakt die ik vanaf nu driemaal daags zal uitspreken om spijt te betuigen over alles dat lasteraars als Arthur van Amerongen, Jeroen Pauw, Fidan Ekiz en ik-zei-de-gek over jullie held hebben gezegd.

  Komt ie:

  Heer Frans, open mijn lippen

  en laat mijn mond uw lof verkondigen

  Gezegend gij, Heer Frans onze Frans en Frans van onze vaderen.

  Grote, machtige en ontzagwekkende Frans,

  allerhoogste Frans

  die goede weldaden verricht

  en het al tot Zijn bezit vormt,

  die de weldaden der vaderen gedenkt

  en de zonen van hun zonen een verlosser brengt,

  ter wille van Zijn Naam, in liefde.

  Koning, helper, bevrijder en schild.

  Gezegend Gij, Heer Frans.

  Gij zijt machtig voor altijd, Heer Frans,

  gij doet doden leven,

  groot zijt ge in bevrijden;

  die in verbondenheid het leven onderhoudt,

  in grote barmhartigheid doden doet leven,

  vallenden steunt,

  zieken geneest

  en geboeiden losmaakt

  en zijn trouw gestand doet aan hen die slapen in het stof.

  Wie is als gij, Heer van machtige daden,

  en wie is u gelijk,

  Koning, die doodt en doet leven

  en bevrijding laat ontspruiten.

  Getrouw zij ge in het doen leven van doden.

  Gezegend Gij, Heer Frans, die de doden doet leven.

  Heilig zijt gij en heilig is Uw Naam

  en heiligen loven U elke dag, sela.

  Gezegend Gij, Heer Frans, heilige Frans.

  Gij begenadigt de mens met weten

  en leert de sterveling inzicht.

  Begenadig ons van uwentwege met weten, inzicht en verstand.

  Gezegend Gij, Heer Frans, die begenadigt met weten.

  Doe ons omkeren, onze Vader, tot Uw Tora

  en breng ons nader, onze Koning, tot Uw dienst

  en voer ons in volledige omkeer terug tot voor Uw aangezicht.

  Gezegend Gij, Heer Frans, die de omkeer wil.

  Vergeef ons, onze Vader, want wij schoten tekort,

  scheld ons kwijt, onze Koning, want zij misdreven;

  want kwijtscheldend en vergevend zijt Gij.

  Gezegend Gij, Heer Frans, Genadige, die zoveel vergeeft.

  Zie onze ellende en strijd onze strijd

  en verlos ons snel, ter wille van Uw Naam;

  want een sterke verlosser zijt Gij.

  Gezegend Gij, Heer Frans, Neerlands verlosser.

  Genees ons, Heer Frans, dan zijn wij genezen,

  bevrijd ons, dan zijn wij bevrijd,

  want Gij zijt onze lof.

  En breng volledige genezing voor al onze slagen,

  want Frans, Koning, een geneesheer trouw en barmhartig zijt Gij.

  Gezegend Gij, Heer Frans, die de zieken van Zijn volk geneest.

  Zegen voor ons, Heer onze Frans, dit jaar en al wat het opbrengt ten goede.

  Geef zegen op het aangezicht van de akker

  en verzadig ons uit Uw goed,

  en zegen ons jaar als de goede jaren.

  Gezegend Gij, Heer die de jaren zegent.

  Blaas de grote bazuin voor onze vrijheid

  en steek op het teken voor de inzameling van onze ballingen,

  en zamel ons tezamen in uit de vier hoeken der aarde.

  Gezegend Gij, Heer Frans, die inzamelt de verstrooiden van Zijn volk Nederland.

  Doe terugkeren onze rechters als eertijds

  en onze raadgevers als in het begin,

  en laat smart en zuchten van ons wijken.

  Wees Koning over ons Gij Heer Frans, Gij alleen, in verbondenheid en erbarmen,

  en doe gerechtigheid met ons in het recht.

  Gezegend Gij, Heer Frans, die liefheeft gerechtigheid en recht.

  En laat er voor de lasteraars geen hoop zijn,

  en mogen alle boosdoeners in een oogwenk vergaan

  en zij alleen snel worden uitgesneden.

  En de verwatenen, rukt die snel uit,

  breek ze, werp ze terneer en breng ze ten val,

  snel, in onze dagen.

  Gezegend Gij, Heer Frans, die vijanden breekt en verwatenen ten val brengt.

  Geef goed loon aan allen die zich in waarheid op Uw Naam verlaten,

  en stel ons deel met hen,

  en nimmer zullen wij beschaamd staan,

  want op u verlaten wij ons.

  Gezegend Gij, Heer Frans, stut en toeverlaat voor de rechtvaardigen.

  Hoor ons gebed, Heer onze Frans,

  spaar ons en erbarm U over ons

  en neem in erbarmen en welwillendheid ons gebed aan,

  want Frans, een hoorder van gebeden en smekingen zijt Gij.

  Laat ons, onze Koning, niet ledig van voor Uw aangezicht terugkeren,

  want Gij hoort het gebed van Uw volk Nederland in erbarmen,

  Gezegend Gij, Heer Frans, die het gebed hoort.

  Wij danken U,

  dat Gij zijt de Heer onze Frans en de Frans van onze vaderen,

  voor altijd en immer.

  Rots van ons leven,

  schild van onze bevrijding,

  dat zijt Gij van geslacht tot geslacht.

  Wij danken U en vertellen Uw lof

  voor ons leven dat overgegeven is in Uw hand,

  voor onze zielen die zijn toevertrouwd aan U,

  voor Uw tekenen die elke dat bij ons zijn

  en voor Uw wonderen en goedheden te allen tijde,

  ’s avonds, ’s morgens en ’s middags.

  Goede, want Uw erbarmen houdt niet op;

  Barmhartige, want Uw weldaden nemen geen einde;

  van oudsher hopen wij op U.

  En voor dit alles zij Uw Naam gezegend en verheven, onze Koning, steeds voor altijd en immer,

  en alle levenden zullen U danken, sela,

  en Uw naam in waarheid loven.

  Frans, onze bevrijding en onze hulp, sela.

  Gezegend gij, Heer Frans, de Goede is Uw Naam

  en het is heerlijk U te danken.

  Stel vrede, goedheid en zegen,

  genade, verbondenheid en erbarmen

  over ons en over heel Uw volk Nederland.

  Zegen ons, onze Vader, ons allen als één, in het licht van Uw aangezicht,

  want in het licht van Uw aangezicht hebt ge ons gegeven, Heer onze Frans,

  de Tora des levens

  en de liefde der verbondenheid,

  gerechtigheid en zegen,

  erbarmen en leven en vrede.

  En goed is het in Uw ogen om Uw volk Nederland te zegenen te allen tijde, elk uur, met Uw vrede.

  Gezegend Gij, Heer Frans, die zijn volk Nederland zegent met vrede.

  Nou, als dat geen mea culpa is, dan weet ik het ook niet meer!

  Het wachten is nu alleen nog op de komst van de liefdesbaby die timmerman Jesse Klaver en huisvrouw Attje Kuiken gaan maken onbevlekt mogen ontvangen.

  Ik bid Frans op mijn blote knieën dat dat geen hoofddoekkindje van de Moslimbroederschap wordt.

  Groet,

  JanD

  0 reacties :

  Een reactie posten