Antarctica warmt niet op, al zeventig jaar niet

Datum:
 • maandag 10 april 2023
 • in
 • Categorie: ,
 • VN-klimaatpanel IPCC negeert opzienbarend onderzoek


  10 april 2023 - Ferdinand Meeus


  In tegenstelling tot wat het IPCC-klimaatpanel in haar laatste rapport beweert, is er sinds 1950 geen sprake van opwarming van Antarctica, het immense Zuidpoolgebied. Deze conclusie kan worden getrokken op basis van een onderzoek dat in 2020 werd gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Nature. Omdat dit onderzoek niet in het klimaatalarm-narratief van de IPCC past, werd het niet opgenomen in het laatste IPCC-rapport. Ook de reguliere media verzwijgen het onderzoek. Dr. Ferdinand Meeus legt uit.

  Een wetenschappelijke publicatie uit 2020 in de hoog aangeschreven uitgave Climate and Atmospheric Science van het wetenschappelijk tijdschrift Nature, gooide een bom onder de hypothese van alarmerende opwarming door menselijke CO2-uitstoot. De conclusie van de studie was duidelijk: het Antarctische continent (de enorme land- en ijsmassa in het gebied rond de Zuidpool) is de afgelopen zeventig jaar niet opgewarmd, ondanks een monotone toename in de atmosferische concentratie van broeikasgassen.

  Geen opwarming

  De onderzoekers spreken over het raadsel (conundrum) van de Zuidpool. Enerzijds is er, beschouwd over de afgelopen zeventig jaar, geen sprake van opwarming op Antarctica. Anderzijds is er een forse stijging van broeikasgassen, ook op Antarctica. In elk ander vakgebied, zoals chemie en fysica, zou deze vaststelling leiden tot kritiek op de heersende theorie. Niet in klimaatwetenschap echter, waar het heersende dogma heiliger is dan de metingen. Zoals gebruikelijk werd deze studie niet meegenomen door de wetenschappers die de IPCC-rapporten van de Verenigde Naties schrijven. De metingen passen niet in het sinds jaar en dag uitgedragen alarmistische narratief. Ook onze reguliere media hebben geen aandacht geschonken aan dit belangrijke nieuws voor het klimaat. Kritische journalisten zijn blijkbaar een uitgestorven soort.

  In een poging om het raadsel van de Zuidpool (geen opwarming, wel stijging broeikasgassen) enigszins te begrijpen hebben de betrokken onderzoekers wat gespeeld met twee verschillende klimaatmodellen. Ze veranderden de aannames en parameters van de modellen en transformeerden het zeer bergachtige en door een enorme ijskap bedekte Antarctica (in het binnenland ligt tot 3800 meter dik ijs) tot een platte vlakke ijsvlakte. In het wetenschappelijk jargon heet dat spelen met de orografie. Door deze kunstmatige ingreep lieten hun twee gekozen theoretische modellen een grotere opwarming zien bij verdubbeling van het CO2-gehalte.

   

  Raadsel

  Hieruit kan je concluderen dat dankzij het bergachtige karakter van Antarctica het continent niet is opgewarmd. Maar dat is op zich natuurlijk een heel zwak argument, omdat het gebaseerd is op theoretische experimenten met klimaatmodellen. Dat geven de onderzoekers ook toe, omdat andere klimaatmodellen met andere aannames en parameters zowel opwarming als afkoeling voorspellen voor een plat-vlak Antarctica. “For example, some Global Climate Models simulate a global mean cooling when Antarctic orography is flattened, while other GCMs simulate a global mean warming”.

  Zoals ik steeds in mijn artikelen betoog zijn de uitkomsten van klimaatmodellen volledig afhankelijk van de aannames en parameters die worden gebruikt. We kunnen dus best concluderen dat het raadsel van de Zuidpool nog niet is opgelost.

   

  Zeestijging

  Antarctica is een continent met een rotsachtige bodem met een kilometers dikke ijskap. Een zeestijging van enkele meters is alleen mogelijk als het landijs smelt. Let wel: ongeveer 90% van het landijs op de wereld bevindt zich op Antarctica. Antarctica is het koudste continent met gemiddelde temperaturen tussen -40°C en -60°C. Het koude-record is ongeveer -89°C, gemeten door Vostok meetstation. Bij het schrijven van dit artikel is het daar nu -61°C .

  Antarctica is veel groter dan Europa en de ijslaag heeft een gemiddelde dikte van 2200 meter, met ijsdiktes die uitschieten tot boven de 3500 meter. Het totale gewicht van deze ijsmassa bedraagt ongeveer 28.500.000 gigaton. Berekend is dat als al dat ijs smelt, dat ongeveer 54 meter zeestijging tot gevolg heeft. Het is dus belangrijk om Antarctica goed te bestuderen.

   

  Afkalving ijsplaat is vooral natuurlijk proces

  Want wat gebeurt er: de extreem zware ijsplaat van Antarctica drukt het ijs van het hogere midden naar de randen, waar het dan langzaam afkalft in de zee met spectaculaire beelden van het ontstaan van ijsbergen. Deze afkalvingen worden meestal voorgesteld als een bewijs voor de alarmerende klimaatverandering, die nu al aan het gebeuren zou zijn. Niets is minder waar.

  Volgens een studie in Nature bedraagt de jaarlijkse afname van ijs op Antarctica ongeveer 109 gigaton per jaar, met een foutmarge van wel +/- 50%. Dat is amper 0,0004% per jaar van de totale ijsmassa. Dat blijft ruim binnen de foutmarges van de metingen. Maar de klimaatalarmisten van het IPCC en onze reguliere media maken daar vervolgens eenzijdige en misleidende grafieken van. Zoals onderstaande grafiek links, waarmee angst wordt gezaaid met slogans als “versnelde ijsafname op Antarctica geeft mogelijk meters zeestijging”. Zonder enige inhoudelijke onderbouwing of kritische bemerkingen.

  De grafiek rechts geeft dezelfde metingen, maar dan voor de totale ijsmassa van Antarctica. Dat geeft natuurlijk een geheel ander beeld van de situatie. Wat onze media ook niet vertellen is dat de meeste spectaculaire afkalvingen een onderdeel zijn van de natuurlijke cyclus van Antarctica. Dit wordt bevestigd in een persmededeling van 23 januari 2023 door de klimaatwetenschappers verbonden aan het onderzoeksinstituut British Antarctic Survey.

  Dezelfde professor Hodgson zei over de recente afkalving van de enorme ijsberg van wel 1555 km2, (net zo groot als “Greater London”) van de Brunt-ijskap op Antarctica op zondag 22 januari 2023: “Afkalving ijsberg van de Brunt-ijskap is een verwacht en natuurlijk gedrag. Klimaatverandering is niet de oorzaak”.

   

  Opwarming?

  Satellietmetingen bevestigen dat er sinds het begin van de metingen in 1979 geen opwarming is op Antarctica, maar wel een lichte stijging op de Noordpool. Op beide plaatsen is hetzelfde CO2-gehalte.  Dit zijn ook ongemakkelijke feiten die niet worden opgepikt door de reguliere media, die helaas volop meegaan in eenzijdige alarmistische klimaatverslaggeving. Ze verkopen liever angst dan goed nieuws. Door satellieten gedane temperatuurmetingen geven volgens prof. Humlum van de Universiteit van Alabama het volgende beeld.

  CO2 geen regelknop

  Ook hier zien we duidelijk geen opwarming over Antarctica, wel een lichte stijging boven de Noordpool. Gezien deze satellietmetingen is het moeilijk om de gemeten opwarming van de Noordpool uitsluitend toe te schrijven aan de stijging van broeikasgassen. Er is namelijk geen opwarming in Antarctica bij een gelijke hoeveelheid CO2. Er moeten dus andere, eerder natuurlijke oorzaken zijn die het klimaat bepalen. Deze metingen en vaststellingen zijn nogmaals een bewijs dat CO2 niet de hoofdschakelaar en regelknop kan zijn van het klimaat. Maar dat wist u al. Zoals prof. Koonin, wetenschapsadviseur van voormalig president Obama in zijn boek stelt: “The Science is Unsettled”.

  0 reacties :

  Een reactie posten