Windpark op Noordzee is niet rendabel en vol risico

Datum:
 • donderdag 30 maart 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 • Open brief aan Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie

   

  Geachte minister Jetten,

  U heeft een moedig besluit genomen: op de Noordzee komt een groot windpark dat wordt voorzien van een fabriek om waterstof te maken met behulp van de geproduceerde windstroom. De waterstof gaat vervolgens vervoerd worden naar de gebruikers in de vorm van ammoniak. Dit alles is bedoeld als inspanning om Nederland al vĆ³Ć³r 2030 ‘klimaatneutraal’ te maken en daarmee de wereld te redden.

  Dit klinkt allemaal heel ambitieus en daadkrachtig, maar is uw moedige besluit ook een verstandig besluit? Voordat u zoveel belastinggeld gaat uitgeven, weet u eigenlijk wel hoeveel u daadwerkelijk gaat bijdragen aan het redden van de wereld? Eist uw ministeriƫle verantwoordelijkheid niet om eerst duidelijk te krijgen of de baten van uw project wel opwegen tegen de immense kosten?

   

  Energy Return on Energy Investment

  Van fundamenteel belang daarbij is de Energy Return on Energy Investment (EROI) analyse. Wij hebben daar in het verleden al vele malen op gewezen. Hoeveel energie is er nodig om een bepaalde hoeveelheid bruikbare energie op te wekken? Om onze levensstandaard te handhaven moet een toekomstig energiesysteem minstens zevenmaal zoveel bruikbare energie kunnen leveren als nodig is om deze energie op te wekken.

  Minder dan zeven betekent meer armoede. Waarom laat u deze fundamentele EROI-analyse niet zien aan de financiers van uw project, zijnde de burgers van Nederland?

  Volgens onze berekeningen voldoet uw hybride systeem van windmolens plus waterstof plus ammoniak bij lange na niet aan die voorwaarde. Basiskennis uit de natuurkunde vertelt ons luid en duidelijk dat daarvoor de fundamentele verliezen in uw systeem vƩƩl te groot zijn.

   

  Gevaarlijk ammoniak-vervoer

  Net als uw andere energieprojecten zal ook dit nieuwe project leiden tot een verdere verarming van ons land (laat uw ambtenaren ook een EROI-berekening maken!). Nog zorgelijker, met dit project zijn er ook nog griezelige veiligheidsrisico’s.

  Een kleine herinnering. In 2010 betaalde de staat een vergoeding van €48 miljoen aan DSM, omdat de overheid een einde eiste aan ammoniak-treinen tussen Geleen en IJmuiden. Vorige week legde u uit dat uw plannen voor meer waterstofenergie inhouden dat straks niet nul – zoals toen beoogd – maar honderden treinen met ammoniak door het land gaan rijden. Met alle respect minister Jetten, waar bent u mee bezig?

   

  CO2-emissie Nederland

  Nog even terug naar uw ambitie om de wereld te redden. De CO2-emissie van Nederland is minder dan 0.4% van de totale wereldemissie. Als wij vanaf vandaag helemaal geen CO2 meer zouden uitstoten, dan zou dat binnen drie maanden teniet worden gedaan door de toename van de wereldemissie.

  Overigens, wist u dat ondanks die toenemende wereldemissie van CO2 de gemiddelde wereldtemperatuur al jaren daalt? Nogmaals minister, waar bent u mee bezig?

   

  Kerncentrales

  Als u – ondanks alle nieuwe feiten – een verdere afname van de Nederlandse CO2-emissie toch nog zo belangrijk blijft vinden, waarom wilt u dan enerzijds met de grootste spoed het uiterst risicovolle en onveilige ammoniakproject realiseren en heeft u anderzijds geen enkele haast bij de bouw van zero-emissie kerncentrales? De uiterst betrouwbare en veilige kerncentrale in Borssele levert al vijftig jaar betaalbare en schone energie (zowel elektriciteit als restwarmte).

  Sinds Borssele is de technologie om betaalbare en veilige kerncentrales te bouwen aanzienlijk verbeterd. Als we het Ć©cht willen is de bouwtijd nu korter dan tien jaar, dus waar is het wachten op?

   

  Energiedeskundigen

  Tot slot, minister Jetten, wij hebben het al vele malen voorgesteld, maar hierbij nogmaals. Laten we als de bliksem een open debat met energiedeskundigen voeren, met als doel de burgers het verschil te laten zien tussen uw windmolen-waterstof-ammoniakprogramma en het alternatieve programma van moderne kerncentrales in termen van baten, kosten en veiligheid.

  PS. Minister Jetten, wij zien zojuist dat u recent leden van de Wetenschappelijke Klimaatraad hebt benoemd. Onze grote zorg is dat u hier dezelfde fout maakt als eerder bij de eenzijdige samenstelling van de Klimaattafels.
  De Klimaatraad bestaat voornamelijk uit sociale, economische en bestuurlijke academici, maar wij misen wetenschappers die inhoudelijke kennis van zaken hebben over de IPCC-klimaatmodellen – waar uw beleid op is gebaseerd – en die ook de zwakke punten in die modellen grondig bestudeerd hebben. Voor de tweede maal een gemiste kans, des te meer omdat deze wetenschappers wel degelijk in Nederland aanwezig zijn.
  Wij verzoeken u daarom om uw Klimaatraad alsnog aan te vullen met wetenschappers die vanuit de fysica hun kennis over het complexe klimaatsysteem kunnen inbrengen.

   

  Uw reactie tegemoetziend,

  Hoogachtend
  Fred Udo,
  Emeritus-hoogleraar Hoge Energie Fysica, VU Brussel

  Guus Berkhout
  Emeritus-hoogleraar Geofysica, TU Delft
  Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
  President Climate Intelligence Foundation (Clintel)
  1 reacties :

  Anoniem zei

  De zogenaamd Groene partijen roeien de visstand uit, de zeezoogdieren en, de vogelstand en laten voor hun hobby de gewone burger diep in de buidel tasten. Immers, de subsidies moeten betaald worden en ook de aanleg van de parken en niet te vergeten, de stroomdraden naar de travo's.

  Een reactie posten