Net Zero Klimaatbeleid ruïneert onze samenleving

Datum:
 • woensdag 15 maart 2023
 • in
 • Categorie: ,
 • Opzettelijke energieschaarste zorgt voor armoede en rantsoenering

  14-3-2023


  Langzaam maar zeker wordt steeds duidelijker waar het klimaatbeleid in de praktijk op uit zal draaien: armoede en rantsoenering. We hebben de kans om bij de Provinciale Statenverkiezingen onze mening hierover te laten horen. Hopelijk volgt er dan eindelijk eens een echte discussie over dit onderwerp in plaats van indoctrinatie, desinformatie en dwang. Want wat dat Net Zero CO2-beleid in de praktijk gaat betekenen wordt het liefst verborgen gehouden, schrijft Alma van Hees.

  Als je iedereen van het gas wil afhalen, want weg met fossiel (ook al stimuleren onze buurlanden juist dat gas vanwege schoner), als je ‘groene’ elektriciteit promoot (ook al heeft die wind- en zonne-wiebelstroom een onmisbare back-up van fossiel nodig), als je desinvesteert in fossiel maar het netwerk veel te zwak is om al die ‘duurzame’ elektriciteit te kunnen distribueren, dán sorteer je voor op energietekorten.

  Netbeheerders waarschuwen daar al langer voor, en ook al doet Liander nog zo zijn best, huishoudens zullen in toenemende mate last krijgen van knipperende lampen en stroomuitval. “We kunnen het tempo van de elektrificering niet aan”, zegt directeur Maarten Otto.

  Deze realiteit is niet meer te ontkennen, maar Suzanne Kröger van GroenLinks heeft al een ‘oplossing’ bedacht: dan gaan we de schaarste eerlijk verdelen.

   

  Dreigen, dwang en demoniseren

  De zelf gecreëerde schaarste ‘eerlijk’ verdelen? Je zou verwachten dat als er een energietekort dreigt je prioriteit ligt bij het óplossen van dat tekort, maar nee hoor. Gewoon met volle kracht vooruit en Rutte dreigen met het intrekken van politieke steun als hij niet een veel beter/idioter/extremer klimaatbeleid voorstaat. “De klimaatdoelen MOETEN gehaald worden. Alles staat op het spel. Wanneer daalt dat besef in? GroenLinks en PvdA waarschuwen het kabinet: geen steun meer in Eerste Kamer als klimaatdoelen niet worden gehaald.” aldus Corinne Ellemeet van GroenLinks.

  Ook het CDA droeg zijn steentje bij. Liever draagvlak natuurlijk voor windmolenparken maar zo niet, dan helaas dwang. “Het CDA in de provincie Utrecht sluit niet uit dat het gemeenten gaat dwingen om windmolens te plaatsen”, zegt CDA-lijsttrekker Mirjam Sterk. “Ik hoop dat het niet zover komt, want we willen vanuit draagvlak redeneren”.

  Mirjam Bikker van de ChristenUnie is het inmiddels helemaal eens met Extinction Rebellion: zo snel mogelijk weg met fossiel.

  En zo gaat het maar door. Inmiddels is ook het woord ‘klimaathaters’ uitgevonden door de linkerflank. Ze hadden blijkbaar behoefte aan een overtreffende trap voor het net zo onzinnige ‘klimaatontkenners’.

   

  Met volle kracht vooruit

  Onze regering heeft laten onderzoeken hoe we ‘de klimaatdoelen’ kunnen halen, want we liggen niet ‘op koers’. Trouw schrijft over het eindrapport dat gisteren (13 maart) is gepubliceerd: “Meer belasting op gas en minder op elektriciteit, het verkleinen van de veestapel, een vlees- en zuivelbelasting en duurdere tickets voor lange-afstandsvluchten. Dit is slechts een greep uit de maatregelen die de Nederlandse overheid kan treffen om haar eigen klimaatdoelen te halen.” Aldus wordt ‘vervuilend gedrag’ zwaarder beprijsd. En voor bedrijven of organisaties die ‘moeilijkheden’ tegenkomen bij al dit soort strengere eisen om te verduurzamen, ook daar is een oplossing voor bedacht. Zij zouden terecht moeten kunnen bij een nieuw op te richten ‘Climate Urgency Office’. Waar blijft de zorg voor de burgers, die dit alles moeten betalen? Vrees niet, ook aan hen wordt gedacht:

   

  Never mind dat jullie zelf dit probleem hebben gecreëerd dat nu met gemeenschapsgeld moet worden ‘opgelost’, en dat volgend jaar een miljoen Nederlanders onder de armoedegrens dreigen te zakken.

   

  EU wenst ‘klimaatbescherming’

  Dan de EU. Er zijn in Brussel politieke partijen die in het Europees verdrag willen bepalen dat de EU “klimaatbescherming” moet nastreven. Er wordt zelfs gesuggereerd dat in het verdrag 1,5 graden moet worden vastgelegd. De politiek dicteert de natuurkunde en de werkelijkheid, zo tweette Lucas Bergkamp.

  En staan milieuregels in de weg? Voor dit ‘overleven van de mensheid’ schuiven we die toch gewoon opzij? Want de EU moet zo snel mogelijk ‘groene’ fabrieken neerzetten om in de wedstrijd met de VS te voorkomen dat al ons ‘groene vernuft’ naar de andere kant van de oceaan verhuist.

  Het groene Europarlement wil de boel verder aanscherpen met extreme bouwvoorschriften. Zo moeten in alle EU-landen vanaf 2028 huizen zo worden ontworpen dat ze geschikt zijn voor zonnepanelen. Ook moeten er parkeerplaatsen komen voor de fiets, desnoods ten koste van ruimte voor auto’s. Daarnaast koerst het parlement op een nog ambitieuzere renovatiedwang. Zo moet 15 procent van de minst zuinige woningen tegen 2030 worden opgewaardeerd naar energielabel F en drie jaar later zelfs energielabel D, schrijft de Telegraaf.

   

  Net Zero

  Al deze maatregelen, hoe absurd en onhaalbaar ook, vloeien voort uit het streven naar Net Zero: de CO2-uitstoot terugbrengen tot nul. Nooit is echt besproken wat dat Net Zero-beleid in de praktijk betekent. Dat is ook niet verwonderlijk, want daar win je geen stemmen mee.

  “Politici weten dat als ze eerlijk zouden zijn over wat Net Zero betekent de kiezers dit nooit zouden accepteren”, schrijft Laurie Wastell in Spiked Online in een artikel met als kop: “De groene elites willen echt een klimaatrantsoen”.

   

  Wetenschappers uit Leeds claimen dat rantsoenering, te beginnen bij brandstof, energie en vlees, het meest effectief is voor alle landen om hun CO2-uitstoot snel en eerlijk te verminderen. Dat hoeft ook helemaal niet onpopulair te zijn, want in de Tweede Wereldoorlog deden we dat ook, melden ze optimistisch.

  Alsof die situaties te vergelijken zijn. Toen was er gebrek, maar nu is rantsoenering een politieke keus, “harm inflicted on us  by our green elites”, schrijft Wastell.

   

  Zoveel onbeantwoorde vragen

  We kunnen interessante discussies voeren over CO2-uitstoot, de opwarming en het klimaatbeleid. Discussies die nog nooit hebben plaatsgevonden, want de gevaarlijke opwarming van de aarde staat vast en iedereen die daarover maar één kritische opmerking durft te maken wordt aangevallen of uitgesloten. Terwijl er zoveel belangrijke vragen te stellen zijn. Zoals hoe je bomenstook bij je volle verstand kunt promoten als maatregel tegen de ‘opwarming’, terwijl vaststaat dat de daardoor veroorzaakte uitstoot schadelijker is dan die van kolencentrales?

  En waarom die 5 tot 6% CO2-uitstoot door de mens ‘het klimaat’ bepaalt, maar die andere 95% uit natuurlijke bronnen niet? Terwijl we nog maar nauwelijks begrijpen hoe die natuurlijke processen verlopen. Het is ook wel vreemd dat de concentratie van CO2 in de atmosfeer stabiel doorstijgt met 2 ppm per jaar, zonder zich iets aan te trekken van de (tijdelijke) afname van economische activiteit door de coronacrisis en de al geïnvesteerde miljarden om die uitstoot terug te dringen. Er is daarvan geen enkel resultaat zichtbaar. Welke beroemde wetenschapper zei ook alweer dat alleen een dwaas dezelfde handelingen blijft herhalen in de hoop dat die uiteindelijk toch een ander resultaat opleveren?

   

  Klimaatterreur

  Telegraaf-columniste Nausica Marbe gebruikte de term ‘klimaatdespotisme’ voor het nietsontziend nastreven van de ‘klimaatdoelen’.

  Edward Ring, schrijver, redacteur en senior fellow of the Center for American Greatness, noemde hetzelfde fenomeen in een zeer lezenswaardig artikel in American Greatness ‘het groene fascisme’. Je kunt het ook klimaatterreur noemen, maar in feite maakt het niet uit welk etiket je op deze ontwikkeling plakt. Het is het doordrammen van Irrational Fashionable Beliefs zonder rekening te houden met de realiteit, gesteund door de nieuwe groene kapitalisten en het voltallige establishment, die het gedrag en denken van iedereen willen bepalen. Want zij weten het best wat ‘goed’ voor de mensheid is.

   

  Streven naar armoede en rantsoenering

  Welke burger gaat stemmen op partijen, die vanwege een volslagen overdreven ‘probleem’ opzettelijk energieschaarste kweken? Een schaarste die niet alleen doorwerkt in de stijgende energieprijzen maar in het duurder worden van álle producten? Energie is immers de basis. Wie gaat stemmen op partijen die met dit – ondemocratische – klimaatbeleid steeds grotere delen van de bevolking onder de armoedegrens laten zakken? Dat mag toch nooit het resultaat van kabinetsbeleid zijn?

  We zullen het zien. In het sprookje over de keizer die geen kleren droeg zei een onbevangen kind tenslotte de waarheid, waarna iedereen volgde. De ‘kinderen’ van nu, die vanwege ‘het klimaat’ de A12 bezetten en gratis in Extinction Rebellion geloven, blijven nog steeds die imaginaire kleding van de keizer zien. Totdat het resultaat van dit doemdenken onvermijdelijk gaat opleveren dat ook zíj zichzelf niet meer kunnen kleden, verwarmen of voeden. Maar dan is het een beetje te laat, omdat een aanzienlijk deel van de bevolking nu al worstelt om rond te komen. Dan hebben we het over een dagelijks groeiend deel, dat al veel eerder dan deze luxe-generatie – die zich niet om armeren bekommert – het loodje zal leggen.  0 reacties :

  Een reactie posten