Briefje van Jan – aan Mark Rutte

Datum:
 • zaterdag 25 februari 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 • En u kunt er ook niks aan doen dat u een onverbeterlijke schoft bent die bereid is om over lijken te gaan om zijn baantje maar te behouden.   25-2-2023


  Jan Dijkgraaf 


  Briefje van Jan – aan Mark Rutte
  Meneer Rutte,

  Nooit eerder zag ik u zo geëmotioneerd als gisteren toen u het volk via de camera’s van de Staatsomroep toesprak.

  Het ging over het rapport van de Parlementaire Enquetecommissie Gaswinning Groningen.

  “Een nachtmerrie.”

  “Komt hard binnen, ook bij mij persoonlijk.”

  “Ik voel schaamte.”

  U was zo diep geraakt door het leed dat uw vier kabinetten de Groningers de afgelopen dertien jaar hadden aangedaan, dat u wel 40, 45 keer aan de aanwezige pers meldde dat u niet in staat was in te gaan op het rapport van de enquetecommissie.

  U noemde zelfs geen datum waarop u wél in staat zou zijn om u te vermannen en namens uw VVD/D66/CDA/Christenunie-kabinet met een inhoudelijke verklaring te komen.

  U verschool zich voor het ontbreken van een echte reactie achter het argument dat u met een snelle verklaring “geen respect zou tonen voor de Groningers”.

  Maar we zagen allemaal aan uw blik dat het huilen de zelfmoord u nader stond dan het lachen en dat die verklaring er voorlopig niet gaat komen.

  Áls u al mentaal in staat bent om de volle 1957 pagina’s van het rapport de komende tijd te lezen en om u achter de schrijfmachine te zetten voor die verklaring, zult u die op z’n vroegst voorlezen op 16 maart.

  U bent bereid op de nagedachtenis van uw ouders te zweren dat dat helemaal níets te maken heeft met het feit dat op 15 maart verkiezingen zijn, maar alles met de pijn die u voelt in uw hart op de plek waar bij mensen een hart zit.

  Zo onnodig dat u zichzelf zo pijnigt, meneer Rutte.

  Want iedereen weet dat je de pleister er beter in één keer snel kunt aftrekken, dan heel langzaam.

  U had gewoon gisteren meteen een eind kunnen maken aan de pijn die de Parlementaire Enquetecommissie Gaswinning Groningen u bezorgde.

  Even vijf minuten door de zure appel heen bijten.

  En het is ook weer niet zo dat het moeilijk is om de juiste woorden te vinden.

  Sterker: uw spreektekst lag in grote lijnen al klaar.

  Ik vond ‘m na enig speurwerk op de website van de Rijksvoorlichtingsdienst.

  U had ‘m, tijdens de autorit van Den Haag hélemaal naar het plaatsje Dinges in Groningen, met een paar doorhalingen en aanvullingen kunnen finetunen.

  Dan was het dit geworden:

  “Goedendag,

  Een van mijn verre voorgangers als minister-president, Pieter Cort van der Linden, schreef ooit over de taak van de overheid: ‘De staat dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt de risico’s, en stelt zich in het haastig gedrang aan allen tot gids.’

  Dat is een hoge norm en het is duidelijk dat de overheid in het kinderopvangtoeslagdossier gasdossier niet aan die norm heeft voldaan.

  De rechtsstaat moet burgers beschermen tegen een almachtige overheid en dat is hier op een verschrikkelijke manier mis gegaan.

  Het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag Enquetecommissie Gaswinning Groningen is snoeihard, maar fair.

  Op alle niveaus, door het hele politiek-bestuurlijk-juridische systeem heen, zijn fouten gemaakt die ertoe hebben geleid dat duizenden ouders honderdduizenden Groningers groot onrecht is aangedaan.

  Maar de politieke verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij het zittende kabinet en nergens anders.

  De afgelopen weken en dagen uren hebben we binnen het kabinet een aantal keren uitvoerig over het rapport gesproken.

  Met als belangrijkste doel het opstellen van een gedegen inhoudelijke reactie op het rapport.

  Een reactie die erop gericht is dat zoiets nooit meer op deze manier kan gebeuren.

  Die reactie hebben we vandaag met elkaar afgerond en zullen we conform afspraak vandaag aan de Tweede Kamer aanbieden.

  Daar hebben de ouders Groningers recht op.

  De kabinetsreactie gaat natuurlijk over financiële compensatie aan de getroffen ouders Groningers – dat is nu het eerste dat goed geregeld moet worden.

  En daar gaan we hoe dan ook mee door.

  Maar natuurlijk is voor de toekomst meer nodig.

  Want het kan en mag niet nog een keer zo verschrikkelijk misgaan.

  Daarom moet er een heel nieuw toeslagensysteem komen, te beginnen met de  kinderopvangtoeslag.

  Signalen dat het ergens niet goed gaat, moeten veel sneller naar boven komen en veel sneller tot actie leiden.

  En ook moet de informatievoorziening fundamenteel op de schop.

  Zo zullen bijvoorbeeld voortaan de stukken die ten grondslag liggen aan een kabinetsbesluit openbaar worden gemaakt en wordt na elke ministerraad een besluitenlijst met toelichting gepubliceerd.

  Vandaag was ook de vraag naar de politieke verantwoordelijkheid aan de orde.

  We zijn eensgezind: als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen.

  En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de Koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. En ik zal aansluitend aan deze persconferentie naar het paleis gaan om de Koning verder toelichting te geven. 

  Daarmee is het kabinet demissionair geworden.

  De vraag is nu: wat betekent het aftreden van het kabinet concreet?

  De verkiezingen staan gepland voor medio maart.

  En van ons mag ondertussen worden verwacht dat we doen wat in nodig is in het landsbelang.

  Dat doen we uiteraard in nauw overleg met, en verantwoording afleggend aan het parlement.

  Tegen Nederland wil ik zeggen: onze strijd tegen het coronavirus de Russen gaat door.

  Ons werk staat de komende maanden onverminderd in het teken van corona de oorlog en het opvangen van de economische en maatschappelijke gevolgen door middel van alle bestaande en aangekondigde steunpakketten woest aantrekkelijke regelingen.

  En tegen de getroffen ouders Groningers in de affaire rond de kinderopvangtoeslag gaswinning wil ik dit zeggen: we zullen blijven werken aan snelle compensatie en aan de verbeteringen die nodig zijn voor de toekomst.

  Met dit besluit van vandaag wil het kabinet recht doen aan al die ouders Groningers aan wie ongekend onrecht is aangedaan.

  Dank u wel.”

  Zo had u de honderdduizenden Groningers recht kunnen doen.

  En als u had moeten huilen bij het zinnetje over de koning, omdat u wist dat Willem-Alexander u helemaal de tering zou gaan schelden nu hij eerder terug moest komen van vakantie, had heel Nederland daar ongetwijfeld begrip voor gehad.

  Want dat zou voelen als ongekend onrecht.

  U deed tenslotte ook maar uw best.

  En u kunt er ook niks aan doen dat u een onverbeterlijke schoft bent die bereid is om over lijken te gaan om zijn baantje maar te behouden.

  En voorts ben ik van mening dat iedereen op 15 maart moet gaan stemmen en dat aan mensen die nog altijd op VVD, D66, CDA, Christenunie, PvdA of GroenLinks stemmen een steekje los zit.

  Groet,

  JanD
  0 reacties :

  Een reactie posten