Het media-kartel is het wáre probleem. Alleen dáárdoor is onze democratie op sterven na dood

Datum:
 • maandag 21 november 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  Het monsterverbond van linksige journalisten en kapitalistische multimiljardairs
  Het media-kartel is het wáre probleem. Alleen dáárdoor is onze democratie op sterven na dood


  (Door: “Malpaso”)

  Als er morgen verkiezingen zouden zijn, dan zouden wat de media ooit centrumrechtse en conservatieve partijen noemden de meerderheid halen, dan zou het mediakartel een niet aflatende aanval starten. Een aanval van zwart maken, dehumaniseren en aanwakkeren van haat tegen de ‘ultrarechtse’ regering, zoals ze het zouden framen. Dit zou zolang doorgaan tot deze democratisch gekozen regering zou vallen. Dáár zit het échte probleem: het mediakartel.

  Politici hebben altíjd wel geprobeerd met zaken weg te komen, dingen mooier voor te stellen en te verdraaien, maar media konden dit aan het licht brengen, zodat het volk verontwaardigd werd, óf juist níet. En dat juist níet doen, is wat media tegenwoordig allemaal doen.

  Als zij, zoals ze ooit déden, hun taak zouden uitvoeren en échte kritiek zouden hebben op de zittende politieke macht en hem openlijk ter verantwoording zouden roepen, dan zouden het machtsmisbruik, de leugens en waanzinnigheden van hun beleid en hun verachting van het volk allang hebben geleid tot de val van de regering en bepaalde politieke partijen.

  Als sinds jaren zagen we in Westerse landen gestaag een opmars van centrumrechtse en conservatievere tot ‘populistische’ partijen. Trump in de VS, de conservatieve regeringen in Polen, Hongarije, de resultaten in Frankrijk, Zweden, Italië en begin oktober nog in Bulgarije, de kleine winst van Republikeinen in november. Ook in Duitsland, België en Nederland zijn er al jaren rechtsere partijen, Fortuyn is alweer ruim 20 jaar geleden. Met een meerderheid van dit soort partijen in de EU zouden er grote veranderingen komen in het open grenzen-beleid, het extremistische klimaatbeleid, het opleggen van overheidsregels en -regeltjes die de vrije keuze van volwassen mensen steeds meer inperken; verdere Europese integratie, inclusief uitbreiding van de EU naar voormalige Oostbloklanden; het zou allemaal heel anders worden. Wat we de laatste jaren vooral in EU-landen zien, is dat de ‘onafhankelijke media’ álle partijen die niet links-liberaal-groen zijn voortdurend en steeds feller aanvallen, zodat de verschuiving naar rechtsere partijen niet doorzet en geen grote meerderheid kan worden, zoals we onlangs nog zagen bij de verwachte golf bij de Midterms in de VS, die níet plaatsvond.

  Van het voorbeeld van het nazi-ministerie van ‘Volksvoorlichting en Propaganda’

  Media lijken een totale oorlog begonnen te zijn tegen alle andere meningen dan de gewenste, haast op een manier die naziminister van ‘Volksvoorlichting en Propaganda’ Dr. Goebbels niet misstaan zou hebben; en met hetzelfde succes. Alwéér die nazi’s, denken sommigen nu misschien. Maar willen we van het verleden leren, dan moeten we begrijpen welke alles bepalende rol communicatie speelde. Nazi-Duitsland was namelijk het eerste land in de geschiedenis dat alleen door het gebruik van massamedia zo’n macht kreeg. Nazi’s wisten dat de massa te beïnvloeden is met boodschappen die keer op keer herhaald worden via radio, films (TV nu) en geschreven pers (social media nu). Het volk werd doodgegooid met de heilsboodschap van de Staat, of ze nu een krant lazen, de radio aan hadden, naar de bioscoop gingen of op straat liepen, zelfs in de straten hingen de juiste affiches. Goebbels wist dat communicatie die is gericht op emoties meer effect heeft dan een écht feitelijke, rationele uiteenzetting. De nazi-boodschap was enerzijds hoop op een ‘heilstaat’ ergens aan de horizon, anderzijds het dehumaniseren en het aanwakkeren van haat tegen alles en iedereen die hun heilstaat in de weg stond. Om de heilsboodschap geloofwaardiger te maken, strooiden ze met pseudowetenschappelijke gegevens, statistieken en cijfers, waar zelfs professoren, artsen en wetenschappers aan meewerkten om hun mooie carrière niet in gevaar te brengen. Als mediaboodschappen geen eerbetoon aan de partij waren, kwamen ze niet naar buiten, maar als ze hun boodschap ondersteunden, mochten ze ‘onafhankelijk’ blijven en floreren…

  Een boodschap die in steeds meer onderdelen van het leven wordt uitgedragen en herhaald, presentatoren, ‘gasten’ en slippendragers die deze met emotie en verbale retoriek uitdragen en een totalitair gebruik van (massa)communicatiemiddelen; waar deze levensgevaarlijke mix toe heeft geleid, weten we nu. We doen dat vuile nazisme af als een ‘fout’ in de geschiedenis, terwijl we weten dát het zoveel steun onder de bevolking kreeg, omdat het zo professioneel en doordacht werd ingevoerd volgens alle marketing-psychologie. En dat is sindsdien nog steeds zo; ook in onze tijd worden oorlogen onder valse voorwendselen gerechtvaardigd, en ook nu worden waanzinnige ideeën als wetenschap aan het volk verkocht volgens nazirecept. Van Goebbels stamt ook de uitspraak “Wollt Ihr den totalen Krieg!?”, die tegenwoordig van toepassing lijkt op het extreme fanatisme waarmee vooral de EU met klimaatverandering bezig is. Toen Goebbels met zijn campagne begon, had de nationaalsocialistische partij 25.000 leden, begin ’40 waren dat er 7 miljoen. Hetzelfde patroon als toen komt naar voren als je naar de huidige ‘heilsboodschappen’ kijkt: covid, klimaat, stikstof, inclusiviteit, diversiteit, de boze Russische beer, we kennen de riedel waarvan we ‘gered’ moeten worden intussen wel.

  Naar het huidige media-kartel van overheid en een handvol media molochs

  Na deze zwartste periode uit de geschiedenis had men aandacht voor de onafhankelijkheid van media en vooral dat álle stromingen er hun zegje in konden doen; ook in Duitsland, waar het medialandschap opnieuw werd vormgegeven. Maar in onze tijd is RTL Group de grootste exploitant van radio- en televisie in Europa, eigenaar van maar liefst 70 televisiestations, die in 8 EU-landen de grootste of een na grootste zenders zijn. Het Duitse Bertelsmann heeft er de meerderheid in en is van de Duitse miljardairsfamilie Mohn – de aangetrouwde tak van de miljardairsfamilie Bertelsmann. Bertelsmann zorgde ooit voor méér nazistisch drukwerk dan de eígen NSDAP-uitgeverij, maakte vele antisemitische publicaties en is daardoor onder de Nazi’s groot geworden; het is intussen het grootste mediaconcern van de EU en ook álle commerciële TV-zenders in Nederland zijn sinds 2021 van deze Duitse media moloch.

  In Nederland waren er in 1980 nog 40 uitgevers en zowat 10 TV-omroepen met tótáál andere actualiteitenprogramma’s; waardoor er veel verschillende meningen en visies te zien en te lezen waren. Nu zijn álle Tv-zenders in Nederland van nog maar 2 organisaties: die RTL-Group en de NPO. Alle kranten worden uitgegeven door 2 Vlaamse uitgevers: DPG-Media en Mediahuis-Groep. DPG is voor 99% van het Belgische ‘Epifin‘, dat in handen is van één familie die haar fortuin maakte met plantages in de kolonie Belgisch Congo. Het is het grootste mediabedrijf in Nederland, dat ruim 90% van de Nederlanders bereikt. Het heeft in een vloedgolf van overnames alle Nederlandse uitgevers opgeslokt. Mediahuis-groep is van dríe Vlaamse families die ook de voorzitter van de raad van bestuur leveren. De vader van de huidige voorzitter zat op de nazistische ‘Reichsführerschule’, waarna hij in Duitsland assistent-voorzitter werd van de Vlaamse organisatie René Lagrou (de Vlaamse SS). De inhoudelijke ‘Gleichschaltung’ van álle Nederlandse media is sinds een paar jaar voor 99% bereikt. Geleid door slechts enkele directeuren of bestuurders met de ‘juiste’ politieke kleur. De ooit relatief onafhankelijke en objectieve media; die de macht controleerden, de democratie – weet u nog het Watergate-schandaal en het afzetten van een president dóór media-onthullingen? – zijn in handen gekomen van maar een handvol machtige mensen in de commerciële sector en de juiste partijen bij de overheid; het is één groot media-kartel. In landen als de VS en Australië is er tenminste nog een grote stroom media met tegenovergestelde meningen ten opzichte van de mainstream, denk onder andere aan Fox-News en SkyNews-Australia; iets wat in een enigszins normale democratie van levensbelang is.

  Het monsterverbond van linksige journalisten en kapitalistische multimiljardairs

  Wat we nu meemaken, is het ooit als onmogelijk geziene monsterverbond tussen enerzijds redacteuren, journalisten, presentatoren en media-figuren die allemaal opgeleid zijn aan linksachtige ‘academies’ – de oude garde die nog voor de jaren ’70 is opgeleid is verdwenen – die in dienst zijn van een kartel van media molochs die weer in handen zijn van politiek-correcte overheden en enkele miljardairs. Zó kan de verwrongen werkelijkheid van de mainstream-media aan ons opgedrongen worden op een totalitaire manier. Het enige verschil met Goebbels´ ministerie van ‘Volksvoorlichting en Propaganda’ is dat er nu niet een nazipartij is, echter de ‘Gleichschaltung’ van media en manipulatie van de bevolking is bijna hetzelfde. Al is er dan momenteel niet een dictator aan de macht waarbij álle touwtjes in handen van slechts een persoon zijn, het functioneren van de media in Nederland lijkt wel érg veel op de opzet van Goebbels; nu niet door één ministerie, maar door een kartel van overheid en grote bedrijven, wat precíes de kern was van het nazisme/ fascisme: een almachtige overheid gesteund door big-business. Precies daarom zijn er wetten die kartelafspraken, ook in media, verbieden; het vormen van kartels is gewoon verboden. Volgens in ieder geval de geest van die wetgeving zou het in maar zo weinig handen zijn van álle media in Nederland helemaal niet mogen, maar de profiteurs van dezelfde kartel-berichtgeving bepalen ook regering, parlement en het al dan niet úitvoeren van die wetten…

  Als er ooit een totaal andere kleur regering komt in Nederland is het állereerste wat zij moet doen daarom: de top van de publieke omroep op staande voet ontslaan en deze álle politieke kleuren laten representeren, en ja, óók de, nu overheersende, linkse mening moet daarin een plaats krijgen, maar naar evenredigheid van hoe de politieke verdeling ervan is in de échte wereld, dus circa 15% van de zendtijd. Daarnaast moeten de commerciële omroep, in handen van slechts één Duits concern, en álle kranten in handen van slechts twee concerns, gewoon op basis van kartelwetgeving opgeknipt en hun zendmachtigingen ingetrokken worden.

  Door:
  “Malpaso”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)  0 reacties :

  Een reactie posten