Door politiek prutswerk Rutte 4 loopt Nederland volledig vast

Datum:
 • zaterdag 12 november 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  Krachtig herstelplan nodig

  Vier maanden voor de Statenverkiezingen, waarin ook getrapt de nieuwe Senaat gekozen wordt, blijkt dat de coalitie geen enkel draagvlak meer heeft: de daling in de peilingen is dramatisch. Nederland is in alle opzichten vastgelopen. De stroom asielzoekers en andere immigranten kan niet meer opgevangen worden, ondanks de doldrieste dwangwetten van staatssecretaris Eric van der Burg. De woningnood loopt op, maar bouwen is onmogelijk, door de stikstofwetten. Hoe komen we uit deze gordiaanse knoop, vraagt Jan Gajentaan zich af.

  Middenpartijen verdampen

  Zoals Roderick Veelo terecht stelt in De Telegraaf lijkt het erop, dat na de dramatische instorting van PvdA en CDA ook de VVD volledig zal imploderen na het ‘door de pomp gaan’ van de VVD-fractie voor de dreigementen van Rutte, als zij de asieldwangwet niet steunden. Veelo schrijft: “De diepe minachting voor een trouwe achterban betaalt zich onvermijdelijk uit in tanende relevantie. Zo graaft het politieke midden zijn eigen graf. De VVD is daarop geen uitzondering.”

   

  Rutte is geen leider

  Voor de zoveelste keer constateren we dat Rutte een manager is en geen leider. Het enige waar de man heel erg goed in is, is de problemen voor zich uit schuiven. Zo wordt nu door de asieldwangwet staatssecretaris Van der Burg in staat gesteld gemeenten te dwingen de uit de hand gelopen asielstroom op te vangen. En dan, hebben deze mensen na de eerste opvang perspectief op een huis, op werk, op integratie? Nee, want door de strenge stikstofregels is bouwen vrijwel onmogelijk. Om nog maar niet te spreken van de volgelopen wegen en het volstrekt ongeschikt zijn voor de arbeidsmarkt van een groot deel van de asielzoekers. Overigens geldt ook voor arbeidsmigratie en gezinshereniging dat de huidige toestroom onze mogelijkheden van fatsoenlijke opvang, laat staan integratie, ver te boven gaat.

  Rutte heeft nu weer vage toezeggingen gedaan aan de VVD-Kamerfractie dat hij de asielmigratie gaat indammen. Maar hij heeft geen idee hoe…

   

  D66 wil miljoen woningen bouwen

  De bepalende partij in de coalitie, D66, denkt nog steeds dat door keihard in te hakken op stikstof-uitstotende (boeren-)bedrijven er weer ruimte komt voor het bouwen van de 900.000 woningen (in het D66-programma staat zelfs een miljoen woningen) waarmee Hugo de Jonge aan het leuren is. Na het rapport Remkes is er de aanbeveling in een jaar de 500 tot 600 grootste stikstofvervuilers aan te pakken, maar wie dat zijn is nog steeds raadselachtig. Ofwel het gaat om boeren en die zullen zich niet zonder groot maatschappelijk verzet overgeven, of om grote bedrijven, waarmee de verdiencapaciteit van Nederland drastisch uitgehold wordt als zij moeten verdwijnen. En dat in een opkomende recessie. Kortom: deze coalitie gaat zich niet uit het zelf geschapen stikstofmoeras trekken.

   

  Lalaland

  Het lijkt alsof de coalitie in Lalaland leeft. Hoe zou Nederland de stikstofuitstoot zo drastisch omlaag kunnen brengen volgens de huidige absurd strenge modellen, dat er daarna weer ruimte komt voor bijna een miljoen nieuwe woningen inclusief de benodigde infrastructuur? Het enige wat we op dit moment merken van het drastische optreden van dwingkoning Hugo de Jonge is dat er juist minder gebouwd wordt, omdat investeerders huiverig zijn voor de keur aan ultrastrenge milieuregels die de overheid oplegt.

   

  Bokkesprongen van Rutte

  Kortom, Nederland is bezig volledig vast te lopen en de onnavolgbare bokkesprongen van de visieloze Mark Rutte om de boel nog aan de praat te houden, beginnen steeds treuriger te worden. Massale asielimmigratie wordt afgedwongen door Van der Burg en Bruls en consorten, zonder enig perspectief op huisvesting en werk voor het gros van deze mensen. Met de ultrastrenge stikstofregels snijdt het kabinet zich in de eigen vingers, tenzij zij de landbouwsector ongeveer halveren, waarvoor geen enkel maatschappelijk draagvlak is in Nederland.

  Ieder rationeel mens kan toch bedenken dat de immigratie nu drastisch omlaag zal moeten en de stikstofregels tijdelijk verruimd, zodat het land in ieder geval weer vooruit kan voor een poosje. Maar dergelijke verstandige maatregelen zouden wel eens in het verkeerde keelgat kunnen schieten van Hare Heiligheid Sigrid Kaag, die druk doende is de wereld te redden (inflatie bestrijden heeft even iets minder prioriteit…).  Dus doet Rutte niets.

   

  Andere boeg

  Het is duidelijk dat Nederland alleen uit het moeras getrokken kan worden als er een andere regering komt, die het over een andere boeg gooit. Wellicht dat het kabinet Rutte 4 zal vallen na een vernietigende nederlaag bij de Statenverkiezingen in maart 2023, en daarop volgend nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dan moet er wel een alternatief zijn voor de huidige bende.

  Eerder heb ik gepleit voor een mild rechtse verkiezingsalliantie (BBB en JA21 met BVNL), maar daarvoor is het nu te laat.  Bovendien staat de kieswet een lijstverbinding niet toe. Toch zou het goed zijn als de oppositie nu al begint met een herstelplan om Nederland weer uit het moeras te trekken zodra het kabinet Rutte 4 is gevallen. Ook de PVV, als grootste oppositiepartij, zou daarbij betrokken moeten worden wat mij betreft.

   

  Herstelplan Nederland

  Hoofdpunten van zo’n herstelplan zouden kunnen zijn:

  • Asielstop met onmiddellijke ingang, daarna Deens beleid (zie voorstellen JA21).
  • Beter gereguleerde arbeidsmigratie, desnoods met aanpassing van EU-verdragen. Ook PvdA en SP staan hiervoor open!
  • Reparatiewet Stikstof, zie ook het tienpuntenplan van BBB en JA21 daarvoor.
  • Een visiedocument over hoe we de rol zien van Nederland in de EU en de eurozone. Bij een intredende recessie bij hoge inflatie en rentestand, zal de druk op Nederland enorm toenemen om n√≥g verder bij te dragen aan de eurozone-transferunie. Nederland moet een heldere positie innemen dat dit niet zal gebeuren, ook al betekent dit dat sommige landen uit de eurozone verdwijnen. Of, als alternatief, verlaten we zelf de eurozone en onderhandelen over het blijven in de EU als niet-euro land, net als Denemarken en Zweden, Tsjechi√ę, etc.
  • Een realistisch klimaatplan voor de lange termijn, waarbij ingezet wordt op een geleidelijke transitie naar duurzame energie en meer kernenergie, maar waarbij erkend wordt dat de wereld zeker de komende twintig jaar nog fossiele energie nodig heeft. In plaats van dom-dogmatisch alle fossiele energie af te knijpen, zal deze weer onderdeel moeten worden van de beleidsmix, met hooguit een geleidelijke afbouw.

   

  Uit het moeras

  Alleen zo kan Nederland uit het moeras worden getrokken, waarin het nu vastloopt. Het willen spelen van klimaatkoploper kunnen we gevoeglijk overlaten aan D66, die ongetwijfeld oppositiepartij zal zijn nadat de wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden.


  0 reacties :

  Een reactie posten