De vlucht naar voren van Wopke Hoekstra

Datum:
 • vrijdag 26 augustus 2022
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • Wanhoopsdaad of opzetje met Rutte?


  25 augustus 2022 - Robert Raupach


  Veel harde woorden zijn de afgelopen weken gevallen over het asielbeleid van de VVD, belichaamd in de zoveelste volstrekt falende staatssecretaris  voor het asiel- en migratiebeleid, Eric ‘hoe meer asielzoekers, des te beter’ van der Burg. Niet alleen is er een gigantische discrepantie tussen woorden en daden bij de liberalen, ook inhoudelijk zijn ze zwalkend. Was het een paar jaar terug nog ‘opvang in de regio (Plan Azmani)’, nu is het adagium het aanzuigende ‘maar ├ęchte vluchtelingen zijn altijd welkom’. Jan Gajentaan heeft schoon genoeg van de stuitende incompetentie.

  Kiezersbedrog

  Ook de grootste Nederlandse krant en traditioneel pro-VVD medium De Telegraaf, is he-le-maal klaar met de wanprestaties van de VVD op dit vlak – en ook op andere vlakken. De laatste column van Roderick Veelo, die net als schrijver dezes uit een traditioneel VVD-gezin komt, was schitterend van nauwelijks ingehouden woede. Terecht werpt Veelo de liberalen – voor zover ze die naam nog verdienen – kiezersbedrog voor de voeten. Ik kan mij daar helemaal in vinden. Zeker nu de VVD-staatssecretaris voor Asielzaken een frontale aanval op de autonomie van gemeenten heeft ingezet door ze te dwingen tot opvang van asielzoekers.

   

  Veiligelanders

  Het is bij de VVD niet alleen de gruwelijke discrepantie tussen woorden en daden die steeds meer Nederlanders tegen de borst stuit, maar zoals al aangegeven ook de inhoudelijke inconsistentie. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de bestuurlijke knulligheid van bijvoorbeeld staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, die zich overal liet afschepen bij het terugsturen van veiligelanders, terwijl andere landen – Denemarken – daar w├ęl in slagen.

   

  Inconsistent

  De inhoudelijke inconsistentie is groot bij de VVD, wanneer het over het asielbeleid gaat. Al in 1994 pleitte Bolkestein op een zondagavond in Brandpunt voor het organiseren van de asielopvang per regio, om de volgende maandagochtend teruggefloten te worden door zijn eigen VVD-fractie! Ook werd Bolkestein toen door CDA-kopstukken in de media gedemoniseerd als extreemrechts, ja, toen al.

   

  Plan Azmani

  Jaren later, in 2015, kwam de VVD met het Plan Azmani: wederom een poging asielopvang per regio te organiseren. Dit is ook het model waar de befaamde Britse ontwikkelingseconoom Paul Collier al jaren voor pleit. Het is eerlijker, rechtvaardiger en logistiek effici├źnter om alle vluchtelingen in hun eigen regio op te vangen, dan de deur half open te zetten voor degenen die een mensensmokkelaar kunnen betalen.

  Collier is dan ook eerder een linkse dan een rechtse man. Hij wil opvang in de regio koppelen aan economische activiteiten, bijvoorbeeld door grote bedrijven te vragen werk te outsourcen naar vluchtelingenkampen. Ook wijst Collier erop, dat de braindrain als gevolg van het westerse open armen-asielbeleid veel te groot is. Zo zit een groot deel van de Syrische intelligentsia nu in het Westen. Hoe bouw je dat land dan weer op?

   

  ‘├ëchte vluchtelingen zijn altijd welkom’

  Maar, om terug te komen op de inconsistentie van de VVD, in plaats van consequent dit model van opvang in de regio aan te prijzen – en uit te voeren – zien we voortdurend VVD-kopstukken in onze door deugpronkers gedomineerde media de boodschap uitdragen, dat ├ęchte vluchtelingen natuurlijk altijd welkom zijn in Nederland. We moeten alleen maar even de goeden van de kwaden scheiden, is de impliciete boodschap.

  In hun drang om geaccepteerd te worden in onze deugmedia of uit angst om – net als Bolkestein in 1994 – voor extreemrechts te worden uitgemaakt, gaan deze VVD-kopstukken aan een aantal belangrijke zaken voorbij. Ik zal ze kort opnoemen:

  – Nederland is bestuurlijk-technisch helemaal niet in staat die ‘echte’ vluchtelingen van de ‘niet echte’ vluchtelingen te scheiden. Voor zover je dat onderscheid al kunt maken. Door het gebrek aan effectieve grensbewaking sinds de invoering van de Schengenzone komt Jan & Alleman hier binnen en daarna is het amper mogelijk de gelukszoekers weer terug te sturen.

  – Los van de lastige definitie van ‘echte vluchteling’ – het is natuurlijk een vaag begrip – kunnen we wel stellen dat er tientallen miljoenen mensen in de wereld zijn, die als gevolg van allerlei gewapende conflicten, meedogenloze onderdrukking, gruwelijke discriminatie en ga zo maar door, gegronde redenen hebben om te vluchten. Al deze mensen k├║nnen we helemaal niet opvangen, daarvoor heeft het zwaar overbevolkte Nederland geen plaats. Dus hou op dat te pretenderen. Wat we wel kunnen doen, is samen met andere landen een bijdrage leveren aan een betere opvang in de regio.

  – In tegenstelling tot Denemarken, dat al in 1992 een voorbehoud heeft gemaakt bij hun toetreding tot de EU – zij wilden een eigen munt houden ├ęn over hun eigen immigratiebeleid gaan – heeft Nederland in de EU-verdragen die volgden op die van Maastricht, met name die van Nice en Amsterdam, ervoor gekozen het asiel- en immigratiebeleid over te dragen aan de EU. Ook dit vergroot onze machteloosheid wanneer het gaat om het indammen van de stroom asielzoekers.

   

  Juridisering

  Een complicerende factor is de juridisering van het asielbeleid. Net als bij het stikstofbeleid lijkt het erop dat de macht is overgenomen door de rechter. In veel gevallen is het de rechter die bepaalt wie toegelaten en wie teruggestuurd worden. Een bindende leestip in dit opzicht is het artikel ‘Visumrel: Gouvernement des Juges vind je zowel in Brussel als in Straatsburg’ van Jean Marie Dedecker. Hierin wordt helder uiteengezet hoe een effectief pushback-beleid, zelfs wanneer het gaat om gevaarlijke moslimfundamentalisten, al decennia gefrustreerd wordt door het EVRM (Europees Verdrag voor Rechten van de Mens) en de zotte interpretatie daarvan door zowel Europese als nationale rechters.

  De do-gooders die met fors kapitaal en gigantische schepen de mensenhandelaren in Noord-Afrika en elders faciliteren, doen uitstekende zaken dankzij het EVRM.

   

  Verbetertips voor de VVD

  Komen we terzake. Als de VVD ook maar een ietsepietsie geloofwaardigheid wil behouden, zullen ze stante pede afscheid moeten nemen van hun do-gooder staatssecretaris voor Asiel, de volstrekt incompetente Eric van der Burg. Over zijn dwangcollega wanneer het gaat om het confisqueren van woningen en panden voor asielopvang Hugo de Jonge valt ook een hoop te zeggen, maar die laatste valt uiteraard onder het CDA.

  Vervang Van der Burg per direct door een competente en geloofwaardige figuur, zou ik zeggen. Zorg voor een consistent verhaal over het asielbeleid. ├ôf je kiest voor opvang in de regio en draagt dat consequent uit, ├│f je haalt de halve wereld hiernaartoe met een vaag ‘echte vluchtelingen zijn altijd welkom’-verhaal, maar allebei tegelijk willen doen slaat als een tang op een varken. Niemand trapt daar nog in, beste Bente Becker en Ruben Brekelmans!

  Uiteindelijk zullen we moeten terugkeren naar een gezond verstand immigratie- en asielbeleid, waarbij het ontvangende land, Nederland dus, kwalitatieve en kwantitatieve normen aanlegt over wie ontvangen kunnen worden. En meedogenloze mensensmokkelaars, activisten met passagiersschepen, EU-ambtenaren en doorgeslagen rechters ons niet meer een beleid van ongecontroleerde instroom kunnen opleggen.

  Tenslotte: analyseer de Europese en internationale verdragen op het vlak van asielbeleid. Wijzig ze en als dat niet mogelijk is, voorzie ze dan van een nationale wettelijke aanpassing. Zodat onze rechters ook weer begrijpen dat we hier niet de halve wereld kunnen opvangen en al helemaal niet allerlei terroristisch en/of crimineel tuig. In Denemarken lukt het steeds beter, waarom hier niet?

  Dames en heren VVD’ers: aan de slag!

  0 reacties :

  Een reactie posten