Het is hoog tijd voor een zakenkabinet!

Datum:
 • donderdag 14 juli 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 • Van globalistisch gedram naar gezond verstand-beleid

  14 juli 2022 - Jan Gajentaan


  Nederland wordt door het vierpartijenkabinet Rutte-Kaag richting de ondergang gestuurd. De mogelijkheid bestaat om dit kabinet vervroegd naar huis te sturen middels een forse tegenstem tijdens de Statenverkiezingen van 2023, of eerder, als bijvoorbeeld het CDA de stekker eruit trekt. Maar wat gebeurt er dan daarna? Uit de peilingen blijkt dat er zes tot zeven partijen nodig zijn om een coalitie te vormen. Het is dan ook tijd om na te denken over een zakenkabinet, vindt Jan Gajentaan.

  Disfunctionele overheid

  Nederland heeft steeds meer te kampen met een volstrekt disfunctionele overheid. De dossiers waarin de overheid totaal faalt stapelen zich op: de toeslagenaffaire, de inadequate afhandeling van aardbevingsschade in Groningen, het drammerige energie- en klimaatbeleid dat leidt tot onbetaalbare lasten voor burgers, het rampzalige immigratie- en asielbeleid, en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

  Los van het gegeven dat Nederland door Kaag en Jetten totaal de verkeerde kant op wordt gestuurd, terwijl Rutte het wel best vindt zolang hij de staatsman mag spelen in het buitenland, blijkt ook nog eens dat een vierpartijenkabinet met een uitdijend aantal ministers en staatssecretarissen de zaak eerder kwaad doet dan goed. De bewindslieden zelf verdienen er een leuke boterham aan, maar verder is niemand gebaat bij het elkaar voor de voeten lopen van veelal incompetente politici.

   

  Politisering en juridisering

  In veel westerse landen is sprake van zowel politisering als juridisering van het beleid. Politisering omdat politici – vaak gestuurd door lobbygroepen – zich steeds meer bemoeien met zaken waar ze geen verstand van hebben. Ik noem maar even Hugo de Jonge die, niet gehinderd door medische kennis, bepaalde dat Early Treatment uit den boze was in de coronacrisis, maar wel schadelijke lockdowns en avondklokken uit zijn hoge hoed toverde. Of, in het huidige kabinet, Kaag zonder financiële kennis op Financiën en Rob Jetten – die niet het verschil weet tussen stikstof en kooldioxide – als ‘klimaatminister’. Dit beeld van verval door politisering zien we ook in de VS en elders.

   

  Verpolitiekte instituties

  Erger is nog, dat ook de instituties die onze politici objectief en professioneel zouden moeten adviseren, in hoge mate verpolitiekt zijn.

  OpinieZ-collega Rutger van den Noort heeft daar veel onderzoek naar gedaan en erover geschreven. En alsof het nog niet erg genoeg is dat wij te maken hebben met incompetente politici en gepolitiseerde instituties, is er ook nog eens sprake van juridisering. De laatste tijd zien we dat vaak bij het klimaatbeleid, dat door radicale activisten zoals Johan Vollenbroek wordt afgedwongen via de rechter. Met als gevolg dat zo’n beetje de helft van onze boeren gesaneerd dreigt te worden. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de wel heel bijzondere rol van radicale NGO’s, die gefinancierd worden met belastinggeld…

   

  Gouvernement des Juges

  Over dit Gouvernement des Juges – geregeerd worden door rechters – hebben meerdere OpinieZ-collega’s en ook ikzelf het al vaker gehad. In 2016 schreef de Belgische politicus Jean-Marie Dedecker een heel goed stuk waarin je terugleest hoe het Europese immigratie- en asielbeleid steeds meer bepaald werd door rechters. Met het waanzinnige gevolg, dat zelfs terroristen en criminelen in veel gevallen niet teruggestuurd kunnen worden.

  Ondertussen heeft men in Den Haag, nadat het parlement daar in 2018 (!) om vroeg, maar weer eens een commissie van wijze mensen ingesteld die moet gaan adviseren over bevolkingsgroei en vergrijzing. Het advies wordt eind 2023 (!) verwacht. Terwijl we al veertig jaar weten waar de schoen wringt. Is het gek dat steeds meer mensen hun vertrouwen in de politiek verliezen?

   

  Zakenkabinet

  Komen we terug op de laatste peilingen. Als bij de komende parlementsverkiezingen dit (zie plaatje hieronder) het beeld wordt, zou je zoals al aangehaald minstens zes tot zeven partijen nodig hebben voor een coalitie met een meerderheid in beide Kamers. Terwijl het met vier partijen al een incoherent geheel is met een berg ministers en staatssecretarissen die elkaar in de weg zitten.

  De gedachte lijkt dan logisch, dat een stuk of zes partijen een zakenkabinet formeren met deskundigen (wat een verademing), die op basis van een programma op hoofdpunten gaan regeren en ook, net zoals in het bedrijfsleven, aangesproken kunnen worden op het wel of niet behalen van hun doelstellingen.

  In Nederland had je in de negentiende eeuw wel eens zakenkabinetten of kabinetten die grotendeels bestonden uit deskundigen. Daarna deed men dat nog voor bepaalde ministerposten: een militair op Defensie, of een diplomaat op Buitenlandse Zaken. Tegenwoordig wordt vooral gekeken of de vacature progressief ingevuld kan worden met een vrouw of een andere ondervertegenwoordigde. Op zich prima, maar het zou beter zijn als kennis en ervaring ook mee worden genomen!

   

  Rechtsom of linksom

  Mij lijkt een zakenkabinet in ieder geval iets om serieus over na te denken. Hamvraag is natuurlijk, of zo’n zakenkabinet rechtsom of linksom gaat regeren. Als we vasthouden aan de oude definitie dat VVD en CDA centrumrechtse middenpartijen zijn en dat BBB zich daar ook positioneert (maar naar een meer realistisch beleid streeft), dan is er duidelijk een meerderheid voor ‘rechts’ beleid. De vraag is echter of de door groene klimaatobsessies en Great Reset-illusies gedreven huidige VVD- en CDA-top nog wel als rechts beschouwd kunnen worden. Links zijn ze naar mijn mening ook niet, eerder globalistisch, enge belangen dienend en politiek correct.

  Roderick Veelo stelt terecht dat het de elites van deze middenpartijen zijn die radicaliseren en daardoor de samenleving polariseren.

   

  Gezond verstand-beleid

  Laat ik het dan zo formuleren: Nederland heeft behoefte aan gezond verstand-beleid. Dat kan van zowel rechtse als linkse mensen komen. Een stevige rem op immigratie en asiel, zoals Denemarken (met linkse regering!) dat doet. Waarbij je in beperkte mate mensen toelaat uit beroepsgroepen die nodig zijn, zoals Australië dat altijd deed. Maar geen verzorgingswalhalla voor een massa mensen uit ons wezensvreemde culturen die niets toevoegen: zij kunnen in de eigen regio opgevangen worden bij conflicten.

  Inzetten op innovatie om de landbouw aan te passen en ‘schoner’ te maken, maar niet als idioten de halve sector liquideren. Pas de stikstofwet maar aan. Kernenergie, ja. Geen irrationele klimaatdoelstellingen en geen ban op benzine- of dieselauto’s, maar wel zorgen dat auto’s schoner worden. Niet direct uit de EU stappen, maar duidelijk maken dat we geen verdere stappen zetten richting een transferunie en als dat wordt geforceerd, we eruit stappen. Et cetera.

   

  Systeem doorbreken

  Zo moeilijk is het niet om een gezond verstand-beleid te bedenken. Moeilijker is het uitgevoerd te krijgen. Het systeem waardoor wij bestuurd worden is disfunctioneel geworden. Van globalistisch denkende, maar hun eigen belangen dienende politici (kijk even naar de familie Biden!) tot rechters die de overheid verlammen wanneer activisten (vaak via gesubsidieerde NGO’s!) eisen dat de wet naar de letter wordt toegepast. Het parlement mag dat zichzelf ook aanrekenen: zij hebben de absurde wetten voortgebracht, waarmee activisten nu landbouw, luchtvaart en bedrijfsleven lamleggen, en die verstandig immigratiebeleid onmogelijk maken.

  Er lijkt sprake te zijn van een gesloten systeem, dat zich van binnenuit niet meer laat hervormen. Een zakenkabinet dat een poging gaat wagen dit disfunctionele systeem te doorbreken en onze overheid weer fatsoenlijk te laten functioneren, zou gesteund kunnen worden door VVD (nadat men zich daar van Rutte heeft bevrijd), BBB, PVV, JA21,  CDA (zonder Hoekstra), SGP en BVNL. Wellicht ook FvD, maar deze partij is momenteel druk doende zichzelf buitenspel te zetten.

  Hoe het ook zij, zo’n gezond verstand-beleid uitgevoerd door competente lieden is wat Nederland nu nodig heeft. Wat let ons?


  0 reacties :

  Een reactie posten