D66 duwt Nederland vastberaden de afgrond in Eurofiele elitepartij met radicale klimaat- en immigratieagenda 9 juli 2022 - Jan Gajentaan

Datum:
 • zondag 10 juli 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 • Het kabinet Rutte IV, of Rutte-Kaag, voert D66-beleid uit.


  10-7-2022


   “In het verleden had ik altijd een zekere sympathie voor D66, het links-liberale broertje van de VVD. De nadruk die D66 vanaf de oprichting legde op meer directe vormen van democratie, met als belangrijkste kroonjuweel de gekozen premier, sprak mij aan. Hoewel ik tot tien jaar terug meestal VVD stemde, viel mijn keus soms op D66. Maar de laatste jaren lijkt het oude, wat rebelse D66 plaats te hebben gemaakt voor een dogmatische elitepartij, die voortdurend de verkeerde keuzes maakt.” Laten we maar snel afscheid nemen van D66, betoogt Jan Gajentaan.

  Rutte IV voert D66-beleid uit

  Het kabinet Rutte IV, of Rutte-Kaag, voert D66-beleid uit. Zoals D66-minister Dijkgraaf grapte: de VVD-ministers kunnen amper het tempo bijhouden waarmee het kabinet D66-beleid uitvoert. Dit kon gebeuren omdat premier Rutte na een serie schandalen uiterst zwak stond en om maar op het pluche te blijven zitten D66-onderhandelaars Kaag en Jetten tijdens de coalitieonderhandelingen in alle opzichten hun zin gaf, onder meer met de radicale klimaatagenda die nu voor zoveel opschudding zorgt in het land.

  De door spindoctor Frans van Drimmelen gepushte ex-diplomaat Sigrid Kaag wist zo haar goede verkiezingsresultaat, 24 zetels, om te zetten in D66-regeringsbeleid. Een verkiezingsresultaat dat zij vooral te danken had aan steun van de staatsmedia, een steun waar een nogal onaangenaam geurtje aan hangt nu we weten dat de toenmalige NPO-baas, tegenwoordig wethouder voor D66 Shula Rijxman, wel héél erg dikke mik was met de partij van Kaag. Wanneer dit soort praktijken plaatsvinden in Hongarije is D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld in alle staten en roept luidkeels om sancties!

   

  Snurken

  Wopke Hoekstra namens het CDA en Gert-Jan Segers van CU hebben tijdens die coalitieonderhandelingen kennelijk zitten snurken. Zich niet realiserende, wat deze radicale agenda inhield voor hun achterban. Het CDA dreigt nu weggevaagd te worden door BBB. Het zou mij niet verbazen als het CDA de partij is, die straks de stekker uit dit kabinet trekt.

   

  Achtergrond D66

  D66 is altijd al een partij geweest die op twee gedachten hinkte. Enerzijds was er de bij de jaren zestig passende gedachte de democratie radicaal te vernieuwen en burgers meer inspraak te geven. Anderzijds was D66 vanaf het begin een progressieve partij, waarin het progressieve gedachtegoed – óók typerend voor de jaren zestig – beleden werd.

   

  Hans & Hans

  Al heel vroeg botsten die twee uitgangspunten met elkaar. Zo wilde oprichter Hans Gruijters al op het eerste congres in 1966 het referendum in het programma opnemen, maar dat werd verhinderd door de progressieve meerderheid, die bang was voor “gaullistische” invloeden. Pas in de jaren negentig zou de partij, toen (weer) geleid door de andere oprichter Hans van Mierlo, zich eenduidig bekennen tot het referendum. Van Mierlo wilde zelfs een bindend referendum over internationale verdragen, zoals destijds het Verdrag van Maastricht. Het contrast met het huidige D66 kan niet groter zijn!

   

  Transformatie

  In de loop der jaren veranderde D66. Terwijl de oprichters Hans & Hans weliswaar rebels waren maar toch trouwe Atlantici, werd de partij onder invloed van eerst Laurens-Jan Brinkhorst en later Alexander Pechtold steeds meer een EU-partij. Zozeer zelfs, dat zoals we weten bij de laatste congressen de partij de EU bóven de democratische agenda zette. Formeel is de partij nog voorstander van een correctief bindend referendum, maar dat mag niet meer over internationale aangelegenheden gaan…

   

  Dogmatisch

  Hiermee is de ondergang van het oude D66 een feit. Zoals ik in eerdere analyses al heb aangegeven, is de partij steeds meer een dogmatische progressieve speerpuntenpartij geworden. Anti-Israël – een lijn die al onder Van Mierlo is ingezet -, blindelings pro-EU, pro-immigratie, blind voor de gevaren van de radicale islam en zichzelf beschouwend als de radicale hoeder van ‘het klimaat’. Dat laatste is een nogal vage notie, die vooral uitgedragen wordt door de jeugdige alfa-politicus Rob Jetten, die zelf nog niet in staat is het verschil te zien tussen stikstof en kooldioxide, aldus bèta-wetenschapper Ronald Plasterk.

   

  Naar de afgrond met Kaag

  Het is duidelijk: met het kabinet Rutte IV, dat inhoudelijk wel het kabinet Kaag-Jetten genoemd kan worden, loopt Nederland naar de afgrond. De visieloze Mark Rutte en zijn onervaren assistent – excuus, fractieleider – Sophie Hermans zijn met het D66-beleid akkoord gegaan om het vege lijf van Rutte te redden na een reeks onverkwikkelijke schandalen en wanprestaties, zoals de toeslagenaffaire.

  Inmiddels worden de coalitiepartners van D66 – VVD, CDA en CU – wakker in de ruwe werkelijkheid. De meerderheid van de Nederlandse bevolking wil heus wel stappen nemen om duurzamer te leven en te produceren. Ook staan zij in beginsel positief tegenover Europese samenwerking. Maar de arrogante en ineffectieve wijze waarop dit nu gebeurt aan de hand van de door D66 bepaalde agenda, stuit op steeds groter verzet. En terecht!

   

  Stekker uit kabinet

  In mijn vorige column heb ik ervoor gepleit bij de Statenverkiezingen van 2023 zodanig te stemmen, dat Rutte en Kaag hun biezen wel móeten pakken.

  Maar door de boerenopstand en de onvoorstelbare puinhoop die het kabinet van het land maakt, sluit ik niet uit dat met name het CDA al de komende maanden de stekker uit dit kabinet trekt. Des te beter!

  Het oude D66, waarvoor ik altijd sympathie had al was ik het niet steeds met hen eens, is dood. De kroonjuwelen van Van Mierlo en Gruijters liggen op het kerkhof. Wat rest is een arrogante, eurofiele speerpuntenpartij, waar niemand iets mee opschiet. Voor de eurofielen hebben we nu Volt en degenen die een radicale klimaatagenda beogen kunnen net zo goed GroenLinks stemmen.

   

  D66 opheffen?

  Hans van Mierlo heeft ooit gezegd dat D66 zichzelf kon opheffen als de kroonjuwelen waren gerealiseerd: een rechtstreeks gekozen minister-president en burgemeester, een districtenstelsel en een referendum. Nu de kroonjuwelen begraven zijn en de partij inhoudelijk volledig de verkeerde kant op koerst, lijkt mij dat ook een prima reden om de boel maar op te heffen. Maar daar gaan de D66’ers uiteraard zelf over.

  Urgenter is dat er zo snel mogelijk een ander kabinet komt, dat op een realistische, effectieve manier de vele problemen in Nederland aanpakt. Dat gaat alleen lukken zonder D66. Dus laten we van deze partij als regeringspartij maar zo snel mogelijk afscheid nemen!

  0 reacties :

  Een reactie posten