Klimaat- en energiebeleid is overgeleverd aan ondeskundige alfa-bestuurders

Datum:
 • woensdag 18 mei 2022
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 •  Hoogste tijd voor een zakenkabinet


  De huidige Haagse alfa-regeringsclub heeft geen verstand van hun portefeuilles, maar de bemoeizucht neem een steeds hogere vlucht. De overheid claimt steeds meer taken en het klimaat- en energiebeleid is overgeleverd aan ondeskundige bestuurders. Ons eens zo robuuste energiesysteem wordt stap voor stap afgebroken en ingeruild voor ‘groene’ onbetaalbare stroom, terwijl kernenergie de enige oplossing is. Het is hoog tijd voor een deskundig zakenkabinet, dat het verval van de afgelopen jaren gaat stoppen, betoogt prof. dr. ir. Guus Berkhout.

  We zien in de afgelopen jaren dat de overheid steeds meer taken naar zich toe harkt. Kijk naar de alsmaar toenemende rijksbegroting en de alsmaar toenemende lastenverzwaring voor kleine ondernemers en burgers. De Haagse bemoeizucht lijkt geen grenzen te kennen. Tegelijkertijd zien we dat het aantal maatschappelijke problemen toeneemt. Nog erger, in plaats van dat die problemen worden opgelost, zien we dat de problemen alleen maar groter worden gemaakt. Het Binnenhof weet zelfs van elk probleem een crisis te maken.

   

  Alfa-club

  Is dat een verrassing? Kijk eens naar de 29 (!) bewindslieden die we nu hebben. Op enkele uitzonderingen na heeft de Haagse alfa-club geen idee van hun portefeuille. Nog erger, de goede oplossingen die ze van veel burgers en ondernemers krijgen aangereikt, verzuipen in het immense Haagse bureaucratische moeras. De onvrede neemt met de dag toe, maar het kabinet blijft ronddraaien in zijn eigen wereldje.

   

  Angstverhalen over CO2

  De afgelopen honderdvijftig jaar hebben laten zien dat betaalbare en betrouwbare energie onmisbaar is voor het lenigen van basisbehoeften voor iedereen, zoals voedsel, medische zorg, huisvesting en onderwijs. De afgelopen honderdvijftig jaar laten duidelijk zien dat meer CO2 gunstig is voor de natuur, de aarde vergroent en de opbrengst van gewassen verhoogt. Waarom negeren politieke leiders deze harde feiten? Waarom verlagen politieke leiders de kwaliteit van leven door hun burgers peperdure, dubieuze en vooral uiterst kwetsbare energietechnologieĆ«n op te dringen (net-zero CO2-beleid)? Om hun zin te krijgen worden angstverhalen gebruikt, maar de geschiedenis leert dat angst nooit tot zinvol beleid heeft geleid.

   

  Draaien op subsidie

  Nog wat harde feiten. De catastrofale opwarming van de aarde, die de IPCC al 30 jaar voorspelt, wil maar niet komen. We zien nu zelfs helemaal geen opwarming meer. Wat mensen wƩl zien is dat windmolens en zonnepanelen alleen maar op subsidies kunnen draaien en dat zij via een omweg die subsidies moeten betalen via torenhoge energieprijzen. En ze zien ook dat biomassacentrales gebaseerd zijn op onbeschaamde misleiding, terwijl ze er wƩl miljarden voor hebben moeten betalen (en nog steeds moeten betalen). Natuurlijk neemt de onvrede toe.

   

  Energie-ingenieurs

  Vroeger kwamen de voorstellen van investeringen in ons energiesysteem van capabele, veelal Delftse, energie-ingenieurs. We waren terecht apetrots op onze betrouwbare energievoorziening. Niet gehinderd door enige kennis komen die voorstellen nu van alfa bestuurders. Het resultaat is ernaar; stap voor stap wordt ons eens zo robuuste energiesysteem afgebroken. Elke energie-ingenieur kan het technisch naĆÆeve Binnenhof uitleggen dat het inzetten van de groene stroom – groene waterstof – groene stroom keten, aldaar omarmd als de groene ‘deus ex machina’, zoveel energieverliezen kent dat het de energierekening helemaal onbetaalbaar zal maken. Terwijl de oplossing voor het oprapen ligt.

   

  Kernenergie de oplossing

  Kernenergie is de enige echte energiebron voor de toekomst. Bovendien is er nog een verheugend nieuwtje over kernenergie te melden. In de fabriek worden de nieuwste kleine reactoren (SMR’s) gemaakt. Ze fungeren als een groene oplaadbare megabatterij bij energie-intensieve industriĆ«le activiteiten. En nog meer nieuws, de superieure Thoriumreactor komt eraan. Dit type reactor kan leiden tot het Gouden Energietijdperk van de mens. Net als in de chipindustrie, zou Nederland ook hier een leidende technologische rol in kunnen gaan spelen. Maar dan moet Jette zijn 35 miljard niet in zon, wind en biomassa steken, maar in Thorium technologie investeren. Vergeet niet dat met een overdaad aan goedkope, betrouwbare energie wordt groene waterstof wel een realistische optie. Denk je eens in, een Thorium reactor op het industriĆ«le terrein van Pernis!

   

  Klimaatbeweging

  Tot slot, het is nu precies 20 jaar geleden dat Pim Fortuyn op 6 mei 2002 werd vermoord door iemand uit de elitaire linkse milieubeweging. Toen er een volksopstand dreigde uit te breken, stamelde Wim Kok: “Waarom heb ik deze onvrede in het land niet gezien?” Uit jarenlange eigen ervaring weet ik dat de huidige elitaire linkse klimaatbeweging minstens zo agressief is, en dat we in dezelfde situatie dreigen te raken als toen. Is Mark Rutte de nieuwe Wim Kok? Is Sigrid Kaag de nieuwe Ad Melkert? En wie wordt de nieuwe Pim Fortuyn?

   

  Zakenkabinet

  Om herhaling te voorkomen, wat nu? Ik herhaal het nog maar eens. We hebben bewindslieden nodig met kennis van zaken, dat wil zeggen bewindslieden die weten wat er in het land speelt, die de inhoud van hun portefeuille kennen en die geen speelbal zijn van doorgestoken adviescommissies (die weten welke uitkomst er verwacht wordt), commerciƫle onderzoekbureaus (die al schrijvend denken aan een vervolgopdracht) en sluwe lobbyisten (die azen op de grote subsidiepotten). Ik heb het allemaal jarenlang meegemaakt.

  Dus een zakenkabinet dat het democratische verval van de afgelopen jaren gaat stoppen en de gemeenschapszin in alle geledingen gaat herstellen. En die de burger in essentiƫle beslissingen over de toekomst van ons land een stem gaat geven door het houden van een bindend referendum. Voor allen, die het goed menen met dit land, een perspectief om naar uit te kijken.

  Guus Berkhout is emeritus-hoogleraar geofysica en is nu president van CLINTEL. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Professor Berkhout adviseerde kabinet Kok II over de geluidsproblemen rondom Schiphol, schreef het boek ‘De Innoverende Overheid’ en werkt nu aan een ontwerp van een nieuwe democratie die past bij een technologisch geavanceerde samenleving.  0 reacties :

  Een reactie posten