Oproep aan kabinet: stop met volgen en intimideren van burgers en Kamerleden! DDR-achtige praktijken

Datum:
 • vrijdag 8 april 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 •   Het is het doelbewust opzetten van burgers tegen elkaar.

   

  7 april 2022 - Hans van Tellingen  De overheid stalkt brave burgers en Kamerleden, omdat zij invloed hebben op de publieke opinie, de overheid bekritiseren en niet altijd het beleid goedkeuren. Zo blijkt uit openbaar gemaakte WOB-documenten en uitgelekte ‘omgevingsanalyses’. Deze onrechtmatige DDR-achtige surveillance van de overheid – waarvan de auteur ook het slachtoffer was – mag nooit meer gebeuren, schrijft Hans van Tellingen.

  De overheid volgt brave burgers en Kamerleden. Op onrechtmatige wijze. Louter en alleen omdat zij invloed hebben op de publieke opinie. Omdat zij de overheid bekritiseren. En omdat zij niet altijd het beleid goedkeuren. Veel van hen doen dit op beschaafde en rechtmatige wijze. En tóch worden zij gevolgd. En ja, ik ben een van die mensen. En dat geldt ook voor de medeondertekenaars van dit ingezonden bericht. Hoe ik dat weet? Dat blijkt uit openbaar gemaakte WOB-documenten. En uit uitgelekte ‘omgevingsanalyses’.

   

  Omgevingsanalyses

  Om met het laatste te beginnen. De overheid voert omgevingsanalyses uit. GeenStijl kwam hiermee naar buiten in februari jl. De informatie die zij vergaard hebben betreft overigens alleen het tweede kwartaal van 2021. Tweets van invloedrijke Twitteraars blijken te worden verzameld. Van zowel mensen die het overheidsbeleid steunen (of nog niet radicaal genoeg vinden) als mensen die kritisch zijn op het beleid. Het betreft ‘gewone’ burgers. Zoals ex-topmodel Lonneke Engel, opiniepeiler Maurice de Hond en ondergetekende. Maar ook journalisten worden gevolgd. Zoals Wierd Duk en Marianne Zwagerman. En tevens betreft het Tweede Kamerleden. Zoals Wybren van Haga, Caroline van der Plas en Fleur Agema.

  Is dat erg? Nou, wel een beetje. Het is vreemd dat een overheid de burgers, die werkelijk geen vlieg kwaad doen, in de gaten houdt. We leven toch niet in de voormalige DDR? Maar wat het kwalijker maakt is dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dit uitvoert. Pardon? Dat was mij nog niet duidelijk in februari, maar werd wel duidelijk de maand daarna, toen Twitteraars als @vegtdoor@waukema@ceescees72 en @danvandertuin veel informatie uit de WOB-documenten naar buiten brachten. Vooralsnog zijn er alleen nog documenten uit 2020, niet van daarna.

   

  NCTV

  Maar goed, het NCTV dus. De vraag is of dat zomaar kan. Het antwoord is ‘nee’. En ook de Landmacht, het leger dus, is erbij betrokken via het zogenaamde Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). Mét gevolgen. Want sommige critici kregen zelfs bezoek van de politie. Zoals Flavio Pasquino van Blckbx TV. En bij anderen, minder dramatisch, maar wel volstrekt afkeurenswaardig, werd het LinkedIn-account verwijderd. Zoals bij Maurice de Hond, Wybren van Haga en ondergetekende. In het laatste geval betrof het een eigen artikel dat notabene door het keurige Elsevier Magazine geplaatst werd. Maar kennelijk werd dat gezien als iets wat niet door de beugel kon. Pas na veel pijn en moeite, of na een dure rechtszaak, zijn de accounts weer hersteld. Bevreemdend is dat het LIMC zelf beweert geen mensen te volgen. Maar het gebeurt dus wél. Onder andere Maurice de Hond schreef hierover.

   

  NRC meldde het al eerder

  Het NRC heeft in 2021 ook al melding gemaakt van deze handelswijzen. Frappant was dat het kabinet reageerde door te stellen dat de activiteiten niet werden gestaakt. Maar dat er naar wegen wordt gezocht om de activiteiten voort te zetten door middel van aanpassing van de wet zodat er alsnog juridische legitimering is.

   

  Behavioral Dynamics Methodology

  Maar het gaat verder. De overheid stuurt ook internetinfluencers/trollen aan die bewust ‘sensibiliseren’ en soms ook, ik kan erover meepraten, mensen bedreigen. Ook dit komt naar voren uit de WOB-documenten. Defensie gebruikt hierbij de zogenaamde Behavioral Dynamics Methodology (BDM). De overheid volgt de critici gericht om vervolgens deze, ook gericht, te beïnvloeden.

   

  Sensibiliseren

  En hier wordt het echt vervelend. Want die aangestuurde influencers ‘sensibiliseren’ dus bewust. Zij beheren ook honderden, zo niet duizenden, trollaccounts, waarmee zij continu reageren op de ’posts’ van de critici. Het lijkt alsof de trollen op elkaar reageren, maar vaak betreft het één ‘echt’ persoon, die meerdere trollaccounts bestuurt. Blokkeren van zo’n influencer -of een van zijn vele trollaccounts- heeft maar matig zin, omdat de influencer/troll dan weer opnieuw opduikt onder de vlag van een ander account.

  Het doel? De lezers van de berichten van de critici beïnvloeden en hen weer meer naar het overheidsstandpunt bewegen, terwijl de critici -vaak op onheuse gronden- belachelijk worden gemaakt. Of erger: worden bedreigd. En het indirecte effect? Mensen worden tegen elkaar opgezet. Vriendengroepen worden uiteengereten, net als families en huwelijken. Het is het doelbewust opzetten van burgers tegen elkaar.

   

  Vertrouwen

  Want dit is toch niet de maatschappij die wij willen? De maatschappij die wij voorstaan? Nee, toch? Dit gaat echt richting de voormalige DDR. Maar dan met moderne technische middelen. Het resultaat is echter hetzelfde. De overheid wantrouwt de burger. De burger wantrouwt de overheid. En mensen wantrouwen elkaar. Dit is zo onnodig.

  Want wij moeten het toch met elkaar rooien in de samenleving. En daar hoort geen uitsluiting bij. Geen onnodige zwartmakerij. Geen onnodige massa surveillancestaat. Iets waar we wél naar toe gaan als we niet uitkijken. Kamervragen zijn er al gesteld. En een zeer uitgebreid excuus van de verantwoordelijke ministers is wel het minste wat op zijn plaats is. Alsmede de belofte dat het niet nog een keer gaat gebeuren. Toch?

  De volgende personen ondersteunen de inhoud van dit schrijven: Kamerlid Wybren van Haga (BVNL), Lonneke Engel en Maurice de Hond.


  0 reacties :

  Een reactie posten