Het nepnieuws en de halve waarheden van GroenLinks Een bloemlezing uit het nog jonge jaar

Datum:
 • zondag 13 maart 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 • Een bloemlezing uit het nog jonge jaar  Het nepnieuws en de halve waarheden van GroenLinks

  Een bloemlezing uit het nog jonge jaar

  4 maart 2022 - Wouter Roorda

  Het nepnieuws en de halve waarheden die GroenLinks verspreidt, blijven meestal onweersproken. Hier de oogst van het nog jonge jaar, over de ‘grootste vermogensongelijkheid’ in Nederland, zogenaamde belastingverlaging op vermogen, de ‘enorme subsidie’ voor fossiele energie, de schandelijke leegstand en de huisjesmelkers, het meedogenloze terugvorderingsbeleid van gemeentes, liever huizen dan koeien en OekraĆÆne en de vluchtelingen. Wouter Roorda geeft een ontluisterend overzicht. 

  Vermogensongelijkheid

  Zo helpt GroenLinks de mythe de wereld in dat Nederland na de VS de meeste scheve vermogensverdeling in de westerse wereld heeft. Dat is op basis van cijfers waarin niet alle vermogenscomponenten worden meegenomen, zoals de pensioenen. Wie kijkt naar de World Inequality Database ziet dat de ongelijkheid in Nederland kleiner is dan in omliggende landen. Ook is het niet zo, zoals vele linkse populisten beweren, dat de rijken steeds rijker worden. De inkomens- en vermogensverdeling zijn al jarenlang stabiel.

  De bewering dat deze kabinetsperiode de lasten op vermogen worden verlicht klopt niet. De gewraakte lastenvermindering van 0,1 miljard voor bedrijven is het effect van het schrappen van de verhuurdersheffing. Deze door GroenLinks gewenste lastenverlichting van 2 miljard euro komt ten goede aan de woningbouwstichtingen. Verder beweert GroenLinks ten onrechte dat particuliere verhuurders geen verhuurderheffing betalen.

  De vermeende grote ongelijkheid wordt gepusht met het doel de belasting op vermogen te verhogen. Daarom beweerden GroenLinks-politici dat de meest vermogenden in Nederland geen belasting betalen maar juist geld terugkrijgen van de overheid. Dat het hier gaat om de hypotheekrenteaftrek, dat de hiermee gemoeide aftrek in de loop der jaren flink is gedaald mede als gevolg van de teruggeschroefde faciliĆ«ring en dat de overheidssteun voor de huursector veel groter is (en niet loopt via de belastingen maar via de overheidsuitgaven), zijn allemaal zaken die GroenLinks liever ‘vergeet’.

   

  Alternatieve energie

  Wie wijst op de subsidies voor alternatieve energie krijgt steevast van GroenLinksers te horen dat de subsidies op fossiele brandstoffen pas echt enorm zijn. Zelfs als de nogal geflatteerde bedragen van Milieudefensie worden genomen, die uitkomen op een bedrag van 8,4 miljard, dan vallen die in het niet bij de subsidies voor zon, wind en biomassa. Dat al is afgesproken dat die laatstgenoemde subsidies de komende jaren fors toenemen tot een veelvoud van de genoemde vier miljard noemt GroenLinks dan weer niet. Ook vergeet GroenLinks dat energiebelastingen met ruim 25 miljard per jaar de staat veel meer opleveren.

  De berekening van 17,5 miljard euro van voormalig PvdA-EuroparlementariĆ«r Alman Metten, die tegenwoordig doorgaat voor ‘zelfstandig onderzoeker’, is absurd. Steevast neemt hij (net als Milieudefensie) het zwaarst belaste item als maatstaf. Elk minder zwaar belast product ontvangt dan automatisch een ‘subsidie’. Diesel wordt minder zwaar belast dan gewone benzine en dus gesubsidieerd door de overheid. Gek genoeg trekt GroenLinks deze redenering niet door naar de inkomstenbelasting, waar dan mensen in een lagere belastingschijf door de overheid zouden worden gesubsidieerd.

   

  Woningmarkt

  Ook maakte GroenLinks-leider Klaver een nummer van de leegstand van woningen en pleitte, u raadt het al, voor een belasting op leegstand. Het gaat om 62.000 woningen die volgens het CBS een jaar of langer leegstaan, ofwel 0,8% van de woningvoorraad. De reden waarom deze woningen leegstaan is onbekend. Dan kan het dus ook gaan om een vergunningaanvraag of een wijziging van een bestemmingsplan die lang duurt. In dat geval zou iemand naast de verschuldigde leges en de lange wachttijd ook nog eens een leegstandsbelasting moeten betalen in een procedure waarop hij geen invloed heeft.

  Aangaande het oplossen van de problemen op de woningmarkt brengt GroenLinks meer leugentjes in omloop. De belangrijkste oorzaak voor het oplopen van de tekorten is volgens de partij dat huisjesmelkers alle woningen opkopen. Daarbij vergeten ze alvast dat in de grote steden de helft of meer van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat.

  Van de in totaal bijna 8 miljoen woningen in Nederland in 2021 is slechts circa 8 procent ofwel circa 640.000 woningen in bezit van particuliere investeerders. Zelfs als alleen naar de vier grote steden wordt gekeken, dan bedraagt het aandeel van particuliere investeerders nog steeds maar 18 procent. Dat is niet verwaarloosbaar en heeft zeker een prijsopdrijvend effect, maar is niet de oorzaak van de problemen op de woningmarkt.

   

  Schuldenproblematiek

  Wat betreft het zwart maken van de inhoud en uitvoering van de Participatiewet is, net als bij ‘huisjesmelkers’, alles geoorloofd wat GroenLinks betreft. Zo wist Klaver dat mensen door kleine foutjes worden gedwongen om tienduizenden euro’s terug te betalen en dat gemeenten geen mededogen kennen. Wie een beetje bekend is met hoe gemeenten de Participatiewet uitvoeren, weet dat dit in de meeste gevallen onzin is en dat iemand die tienduizenden euro’s moet terugbetalen waarschijnlijk jarenlang ten onrechte een bijstandsuitkering heeft gehad.

  De incassoratio voor fraude- en boetevorderingen in de bijstand bedraagt volgens het CBS circa 20%. Dat betekent dat van elke ten onrechte verstrekte euro slechts twintig cent terugkomt, wat ook al niet duidt op een meedogenloos terugvorderingsbeleid. Ook voor deze boude stelling levert GroenLinks geen bewijs en vindt het geen probleem om duizenden gemeenteambtenaren (en ook wat GroenLinks-wethouders als Groot Wassink) voor de bus te gooien.

  Het past in de door GroenLinksers veelvuldig naar voren gebrachte mythe die we al decennia kennen over neoliberaal afbraakbeleid dat hele delen van de collectieve sector zijn kapot bezuinigd. Dit terwijl het beslag dat belastingen en overheidsuitgaven leggen op het nationaal inkomen groter is dan ooit.

   

  Boeren als zondebok

  Het enthousiasme waarmee GroenLinks samen met partijen als D66 en PvdD op de boerenstand inhakt, doet vrezen dat na de energieprijzen straks de voedselprijzen aan de beurt zijn, als met de 25 miljard uit het stikstoffonds steeds meer boeren worden gedwongen met hun bedrijf te stoppen. Ook hier wordt weer makkelijk gegeneraliseerd, want boeren met een regulier bedrijf worden afgeschilderd als milieucriminelen en dierenbeulen die het bouwen van woningen in de weg zitten.

  GroenLinks-politici denken het altijd beter te weten en als de kracht van argumenten ontbreekt, is daar het deugtoontje waarop men meent nog steeds te moeten voorschrijven hoe iedereen moet handelen. Bijna elke tweet is geschreven in de moralistische imperatief, bevat cirkelredeneringen en valt op door de afwezigheid van feitelijke argumenten en cijfers.

   

  Ontbetaalbare energietransitie

  Een partij die nooit meer dan tien procent van de stemmen heeft gehaald en buiten de Randstad bijna overal een splinterpartij is, denkt iedereen de maat te kunnen nemen en de wet te kunnen voorschrijven. Het vreemde is dat dit vaak ook nog lukt. Het overdreven narratief van de klimaatcrisis is klakkeloos door andere partijen overgenomen en heeft ons opgescheept met een onbetaalbare energietransitie.

  Zelfs met de OekraĆÆne-crisis bestaat het dat GroenLinks-politici roepen dat we nu nog sneller van fossiel af moeten. Zonder alternatief voorhanden is dan het enige wat je bereikt stijgende prijzen. Dat is precies wat er is gebeurd in de afgelopen jaren door alvast energiecentrales te sluiten om CO2-doelstellingen te halen. De hoge energieprijzen hielpen Poetin om 600 miljard aan deviezen te sparen en een groot leger op te tuigen. Daarbij vergeleken stelt ons eigen leger, als gevolg van jarenlange door GroenLinks toegejuichte bezuinigingen, niet veel voor.

   

  Opvang vluchtelingen

  Een paar uur na het losbarsten van het wapengeweld in OekraĆÆne kwamen de eerste tweets van GroenLinksers dat dit een conflict was in de regio en Nederland nu wel vluchtelingen moest opvangen. Daarmee doet de partij het voorkomen dat Nederland nooit hulp biedt tijdens vluchtelingencrises of weigert mensen op te vangen. Noem mij Ć©Ć©n conflict uit de laatste tientallen jaren waarbij dat is gebeurd. Het tegendeel is waar: de enkele tientallen Afghaanse tolken zijn inmiddels uitgegroeid tot duizenden mensen die hierheen zijn gehaald. Desondanks heeft men het al jaren over guur rechts vluchtelingenbeleid.

   

  Communistische roots

  Waar het optreden van partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum onder een vergrootglas ligt en elke misstap wordt uitvergroot door de media, blijven de onwaarheden uit de koker van GroenLinks veelal onbesproken. Dat zal ermee te maken hebben dat deze goed aansluiten bij wat in radicaal linkse kring wordt geloofd en ze ook worden gedeeld door de vele NGO’s die zich verwant voelen met het gedachtegoed van GroenLinks en door de vele geloofsgenoten in de media.

  Terugkijken wil GroenLinks niet als het om het eigen handelen en oordelen gaat. De partij, waarvan de voorgangers fout zaten in de Koude Oorlog, neemt anderen maar wat graag de maat als het gaat om misstappen van voorouders uit een verder verleden. Dat de CPN tot eind jaren tachtig door de Sovjet-Unie werd gefinancierd om de Nederlandse samenleving te ondermijnen en veel van de huidige GroenLinks-voorlieden blindelings achter Mao, Castro of Pol Pot aanliepen, wil de partij niet weten. Wel beticht het PVV en FvD van financiƫle banden met Moskou en ziet dat als een vorm van verraad. Dat dit met terugwerkende kracht dan ook geldt voor de voorgangers van GroenLinks is een gevolgtrekking die de partij niet maakt. Op voorspraak van GroenLinks kreeg de stalinist Marcus Bakker zelfs een zaal naar zich vernoemd in de Tweede Kamer.

   

  Doemverhalen

  Ook de doemverhalen over zure regen, de ozonlaag en van de Club van Rome zijn geen waarheid geworden. Dat is door de groene politici bedolven onder nieuwe verhalen over klimaatrampen, die spoedig het einde van de aarde zullen inluiden. GroenLinks is de laatste jaren voor het establishment een mainstreampartij geworden. Ooit was de partij zelf een buitenstaander en bezondigde de achterban zich aan buitenparlementaire acties en geweldpleging (kroningsrellen, krakers) waarbij het optreden van partijen die nu het verwijt krijgen buiten de wet te opereren verbleekt.

  GroenLinks is een radicaal-linkse partij die weigert verantwoording af te leggen over haar eigen verleden en de wereld bestookt met hele en halve onwaarheden, in retoriek overgoten met een moralistisch sausje.


     0 reacties :

  Een reactie posten