Alweer een vals IPCC-klimaatalarm

Datum:
 • vrijdag 18 maart 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  

  Doemvoorspellingen komen nog steeds niet uit  Er is heel goed klimaatnieuws. Het gaat prima met onze planeet en het aantal natuur- en klimaatrampen is fors gedaald. Er zijn wereldwijd minder overstromingen, minder bosbranden, minder orkanen en minder droogtes. Maar het meest recente rapport van het VN-klimaatpanel IPCC negeert alle positieve ontwikkelingen. Het doemdenken gaat onverminderd voort, constateert natuurwetenschapper dr. Ferdinand Meeus.

  Het positieve klimaatnieuws blijkt ook uit cijfers van Munich Re, de grootste herverzekeringsmaatschappij voor schade als gevolg van weer-catastrofen en uit data van de Wereldbank. Deze bevinding werd recent gepubliceerd door de Amerikaanse meteoroloog Pielke in het vaktijdschrift Environmental Hazards.

   

  In tegenstelling tot wat men ons wil doen geloven, heeft de stijging van de met thermometers gemeten gemiddelde wereldwijde temperatuur van ongeveer 1°C sinds 1850 meer positieve dan negatieve effecten. Aan de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van die thermometermetingen kunnen we overigens een apart artikel wijden, maar daar gaan we hier nu niet op in.

   

  Sterfte door koude

  Een recent artikel in het medisch top-vakblad, The Lancet, is ook duidelijk : er sterven jaarlijks wereldwijd ongeveer 600000 mensen door hitte en 4,5 miljoen door koude. Dus er sterven veel meer mensen door koude dan door warme dagen. Bjorn Lomborg van het Deense Consensus Instituut heeft op basis van die cijfers berekend dat er ongeveer 16.000 minder doden per jaar zijn dankzij de milde opwarming.

   

  Doemvoorspellingen

  Alle klimaat-doemvoorspellingen zijn niet uitgekomen. Ik geef een opsomming van de meest in het oog springende doemvoorspellingen die in het water zijn gevallen of zijn opgebrand.

   

  “Help, we verzuipen!”

  De dreiging van vele meters zeespiegelstijging bestaat alleen in de theoretische modellen op basis van onrealistische doemscenario’s met foute aannames. Volgens het Deltares-rapport uit 2018 dat in opdracht van Rijkswaterstaat werd vevaardigd, is de gemeten stijging amper 1-3 mm per jaar. En, heel belangrijk, er is geen versnelling van de stijging te zien. Zie hier de letterlijke tekst uit het rapport.

   

  Desondanks is ex-president van de VS Barack Obama, als hij spreekt voor een openbaar publiek, nog steeds een overtuigde promotor van het klimaatalarm. Als privépersoon heeft hij nochtans een heel mooi optrekje gekocht vlak aan de zee. Dan zal het zeker wel meevallen met die meters zeestijging, denk ik dan. Boze tongen beweren dat hij met zijn doempraat misschien wel de prijzen voor villa’s aan de zee omlaag heeft gekregen, om vervolgens toe te slaan.

   

  Eilanden-atollen zoals Malediven en Tuvalu zijn niet verdwenen, in realiteit zelfs in grootte toegenomen. De boodschap “help, we gaan verzuipen!” van de regering van de Malediven in 2009 – met hun met veel tamtam omgeven onderwater-vergadering – was zeer geslaagd om extra klimaatgeld te krijgen uit het miljarden dollar bevattende Green Deal fonds. Een paar jaar later hebben ze vier vliegvelden bijgebouwd, vlak naast het strand.

   

  “De ijskappen smelten!”

  In tegenstelling tot de standaardboodschap in de MSM is het Noordpoolijs niet verdwenen en zijn de ijsberen niet uitgestorven. Hun populatie is sinds 1950 meer dan verdrievoudigd. Ze zijn bovendien vetter geworden door het eten van al die lekkere walrussen. Straks komt Greenpeace met een campagne om de walrussen te redden. Let op mijn woorden.

   

  De ijsmassa van Groenland, gemeten via surface mass balance, is stabiel. Er ligt nog steeds 2000-3000 meter dik ijs. Er is geen sprake van een dalende trend. Dit heb ik eerder in een OpinieZ-artikel uitgebreid toegelicht.

   

  “Er komen steeds meer bosbranden!”

  Er is geen wereldwijd stijgende trend in bosbranden. Het jaar 2020 was zelfs het jaar met het minste aantal bosbranden. Dat zegt een studie – op basis van wereldwijde satellietmetingen – van Copernicus, gesponsord door de Europese Commissie. Helaas zijn onze klimaatpaus Frans Timmermans (uitvoerend vice-voorzitter van de Europese Commissie voor de Green Deal) en de groene sprookjesfee Ursula von der Leyen (voorzitter van de  Europese Commissie) blijkbaar vergeten om deze feiten die zijn vastgesteld door hun eigen wetenschappers, mee te nemen in hun waanzinnig en onrealistisch klimaatbeleid.

   

  “De aarde wordt steeds minder groen!”

  In tegenstelling tot wat klimaatactivisten beweren, wordt de aarde steeds groener. NASA-satellieten bevestigen dat de planeet juist aan het vergroenen is door het bekende CO2-fertilisatie effect. Dit werd in detail besproken in mijn desbetreffende OpinieZ-artikel.

   

  IPCC-rapport

  Je zou dus kunnen denken dat in het laatste IPCC-Klimaatrapport, verschenen op 28 Februari 2022, al deze goede boodschappen die zijn gepubliceerd in peer reviewed vaktijdschriften zijn meegenomen… Maar helaas, het omgekeerde is gebeurd. Het is weer eenzijdig en fel overdreven klimaatalarm-getoeter op bijna elke pagina. Na analyse van dit rapport komt eerdergenoemde metereoloog Pielke tot de conclusie dat de schrijvers – in een laatste wanhopige poging om het klimaatalarm-paradigma in stand te houden – hebben gekozen voor eenzijdige selectie. Beter bekend als cherry picking om een politieke boodschap te verspreiden: “The IPCC goes all in with implausible scenarios and political exhortation”

   

  Politiek ingegeven klimaatalarm

  Het laatste IPCC-rapport is dan ook een prachtig voorbeeld van confirmation bias. Wetenschap wordt hier selectief misbruikt om een groen, links politiek klimaatalarm af te geven. Waardoor de EU de wereldwijd 100 triljoen dollar kostende Groene Energie Transitie probeert te verantwoorden. Ik hoop dat alle nuchtere en redelijke mensen langzaam maar zeker gaan beseffen dat het VN-klimaatpanel IPCC geen onafhankelijke neutrale wetenschappelijke organisatie is, maar hoofdzakelijk dient om de groene, linkse klimaatalarm-politiek te verantwoorden. In werkelijkheid zijn de IPCC-wetenschappers door regeringen gekozen. Nadien volgt nogmaals een selectieproces door de wetenschappers van het vorige rapport om ervoor te zorgen dat hun opvolgers hetzelfde klimaatalarm-paradigma blijven verkondigen.

   

  Cherry Picking

  Alle studies die het goede klimaatnieuws melden, werden niet opgenomen. Pielke schrijft dat er 54 studies zijn over een mogelijk verband tussen global warming en weerextremen. Slechts 1 studie vindt echter een verband, de andere 53 niet. Als bij een wonderbaarlijk toeval komt nou net die ene studie in het IPCC-rapport.

  Wat we ook niet hebben vernomen is dat professor Nordhaus de Nobelprijs heeft gekregen voor zijn klimaat-economische benadering waarbij hij de kosten van klimaatbeleid afzet tegen de voor- en nadelen van het beleid. Zijn conclusie is dat er een optimum wordt bereikt bij een opwarming van +3,5°C. Dit in tegenstelling met al de modellen van het IPCC die enkel catastrofen voorspellen als opwarming boven 1,5-2°C gaat. Het Akkoord van Parijs heeft enorme meerkosten ten bedrage van 100 triljoen dollar.

  Volgens Nordhaus is huidig klimaatbeleid dus krankzinnig duur en ligt het optimum bij een opwarming rond 3,5 °C. Hij is een van de weinigen die de positieve effecten van opwarming meeneemt in zijn berekeningen. Vanuit geologisch perspectief zijn we langzaam onderweg naar de volgende ijstijd. De laatste ijstijd eindigde zo’n 12.000 jaar geleden, we kunnen dus als mensheid best extra genieten van deze warme “interglaciale” periode.  Over de auteur

  Ferdinand Meeus
  Ferdinand Meeus

  0 reacties :

  Een reactie posten