Oekraïne-conflict: de Russische beweegredenen

Datum:
 • zaterdag 26 februari 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  

  Modernisering raketarsenaal met steun NAVO was de druppel


  26-2-2022


  De Amerikaanse militair analist Rob Lee voorspelde in januari 2022 vrij exact dat Rusland – na een troepenopbouw van een jaar –  op korte termijn tot militaire actie in Oekraïne zou overgaan. Steen des aanstoots is de modernisering van de krijgsmacht van Oekraïne, die in samenwerking met de NAVO plaatsvindt. In een uitvoerig artikel op de website van de Amerikaanse denktank Foreign Policy Research Institute gaat Lee in op de Russische beweegredenen. OpinieZ brengt een vertaalde, ingekorte versie van zijn artikel.

  Hoe ambitieus zijn de doelstellingen van het buitenlandse beleid van Rusland, en hoeveel geweld denkt Moskou te moeten gebruiken om die te bereiken? Moskou heeft verschillende ultimatums gesteld, maar de meest kritieke en dringende kwestie is dat het Kremlin Oekraïne nu beschouwt als een permanent vijandig land dat zijn defensiecapaciteiten blijft opvoeren.

   

  Diplomatieke impasse

  De Russische hoop op betere betrekkingen met president Volodymyr Zelensky is in 2021 de bodem ingeslagen. Moskou richtte zich op het verminderen van het veiligheidsrisico dat Oekraïne op lange termijn vormt, onder meer door de uitbreiding van de defensiesamenwerking met de NAVO een halt toe te roepen. Dit is echter een van de meest onrealistische en moeilijkst in te willigen eisen voor de NAVO, vooral omdat Oekraïne in eigen land langeafstandsraketten aan het ontwikkelen is. Deze diplomatieke impasse wijst op een aanzienlijk risico van een Russische militaire escalatie in Oekraïne met weinig voor de hand liggende uitwegen.

  Het Russische gedrag doet vermoeden dat het gelooft dat de kosten van niet-handelen groter zouden zijn dan de kosten van een aanzienlijke militaire escalatie in Oekraïne, vooral na het evalueren van de gebeurtenissen in Oekraïne in de zomer en de herfst van 2021. De huidige activiteiten van Rusland zijn een voortzetting van de militaire opbouw die het in maart en april 2021 in de buurt van Oekraïne heeft doorgevoerd, en zijn strijdkrachten zijn nu beter gepositioneerd voor een groot offensief.

   

  Militaire opbouw

  Ik heb eerder betoogd dat de opbouw in het voorjaar van 2021 een demonstratie was om de NAVO en de Verenigde Staten ervan te weerhouden een “anti-Russisch” beleid te voeren, zoals de toetreding van Oekraïne tot de NAVO of verdere samenwerking tussen de NAVO en Oekraïne op defensiegebied, door te dreigen met asymmetrisch militair geweld tegen Oekraïne. Drie factoren hebben waarschijnlijk de timing van de voorjaarsopbouw beïnvloed.

  Ten eerste werd Washington erdoor herinnerd aan de militaire macht van Moskou en werd een dialoog met de regering-Biden afgedwongen om de Amerikaans-Russische relatie te verduidelijken.

  Ten tweede vond de opbouw plaats net een maand nadat de Oekraïense president Zelenski had besloten drie televisiezenders te sluiten die werden gecontroleerd door Viktor Medvedchuk, een goede vriend van president Vladimir Poetin. Volgens de Russische krant Kommersant is de hoop van Rusland op een diplomatieke overeenkomst met Oekraïne in 2021 ineengestort, en zijn Russische functionarissen begonnen de druk op hun buurman op te voeren.

   

  Tegenpool

  Na afloop van de voorjaarsopbouw bleef Kiev een beleid voeren dat de Russische functionarissen kwaad maakte. Medvedchuk werd in mei onder huisarrest geplaatst. In reactie daarop wijdde Poetin zijn openingstoespraak op de volgende vergadering van de Russische Veiligheidsraad volledig aan de ontwikkelingen in Oekraïne, inclusief een hartstochtelijke verdediging van Medvedchuk. Hij beschuldigde Kiev van “het zuiveren van hun politieke omgeving” en suggereerde dat Oekraïne “langzaam maar gestaag veranderde in een tegenpool van Rusland, een anti-Rusland”.

  Een maand later reageerde Poetin verontwaardigd nadat het Oekraïense parlement een wet over inheemse volkeren had aangenomen, waar Russen niet onder vielen (en Oekraïners evenmin). Hij vergeleek de gevolgen van de wet met die van “een soort massavernietigingswapen“. In augustus sanctioneerde Zelensky verschillende Russische entiteiten en blokkeerde hij verschillende Russische websites, waaronder de digitale dienstverlener Rostelecom en de kranten Moskovsky Komsomolets en Vedomosti.

  De derde factor die de timing van de voorjaarsopbouw verklaarde, was de overwinning van Azerbeidzjan in de tweede oorlog om Nagorno-Karabach. Azerbeidzjan won met kritische steun van Turkije, onder meer van Turkse officieren die de onbemande gevechtsvliegtuigen (drones) TB2 bestuurden die zo’n cruciale rol speelden. Moskou zag Oekraïne waarschijnlijk als een plaats waar het de Turkse defensiesamenwerking met de buurlanden van Rusland kon confronteren en koppelde de acties van Ankara aan de bredere kritiek van het Kremlin op de sluipende NAVO-steun aan Kiev.

  Als een van de doelstellingen van Rusland met de opbouw in het voorjaar was om verdere steun van de NAVO voor Oekraïne af te schrikken, dan hebben de gebeurtenissen in de zomer en de herfst aangetoond dat dit mislukt is.

   

  Turkse drones

  Ook de samenwerking tussen Kiev en Ankara op het gebied van defensie werd voortgezet. De twee landen hebben vooruitgang geboekt met een overeenkomst voor de productie in licentie van TB2-drones – de drones die een cruciale rol speelden in de oorlog in Nagorno-Karabach – in Oekraïne. Turkije heeft in juli extra TB2’s geleverd aan de Oekraïense marine, en het Oekraïense ministerie van Defensie heeft plannen aangekondigd om in september nog eens 24 TB2’s aan te schaffen. Eind oktober voerde Oekraïne zijn eerste luchtaanval uit met een TB2-drone op een D-30 houwitser in de door Rusland bezette Donbas. Deze aanval bewees dat Turkije de TB2 exporteert zonder beperkingen op het gebruik ervan in de Donbas.

  TB2-drones veranderen de machtsverhoudingen tussen Oekraïne en Rusland niet wezenlijk, maar wel die tussen de Oekraïense strijdkrachten en de door Rusland gesteunde rebellen in de Donbas.

   

  Afschrikking faalt

  De Russische dwangmaatregelen in het voorjaar van 2021 hebben de modernisering van de Oekraïense defensie, de steun van de NAVO aan Kiev of het “anti-Russische” beleid van president Zelenski niet kunnen afschrikken. Als gevolg daarvan veranderde Moskou zijn aanpak van “afschrikking” naar “afdwingen”.

  Rusland heeft ongeveer 32 procent van zijn militaire bataljons tactische groepen ingezet in de buurt van Oekraïne, een cijfer dat volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten kan oplopen tot 60 procent. In vergelijking met het voorjaar heeft Rusland nog meer materieel van het 41e Gecombineerde Wapenleger gestuurd, en een aantal bataljons tactische groepen en materieel van het eerste Tankleger, dat in Moskou is gevestigd, in de buurt van de Oekraïense grenzen.

   

  Grondinvasie

  Kortom, Rusland heeft de voorwaarden geschapen voor een aanzienlijke militaire escalatie, met inbegrip van een grootschalige grondinvasie, op korte termijn en met weinig waarschuwing, waardoor zijn dreigementen meer gewicht krijgen. Deze opbouw is geen routinematige dreiging met militair geweld en wijkt af van het normale Russische gedrag en de normale Russische retoriek. Bovendien plaatsen de Russische functionarissen zichzelf in een hoek door zich vast te leggen op een krachtige reactie tenzij zij concessies krijgen. Als Moskou sommige van zijn doelstellingen niet bereikt, zal het zijn geloofwaardigheid verliezen als het niet escaleert.

   

  Eisen

  Rusland gebruikt geweld niet om oorlog te voeren, maar om specifieke politieke doelen te bereiken. Hun eisen omvatten een volledige stopzetting van de NAVO-uitbreiding, beperkingen op de plaatsing van middellange- en korteafstandsraketten, en een einde aan de defensiesamenwerking van de VS en de NAVO-landen met Oekraïne. Hoewel Rusland geïnteresseerd is in een bredere dialoog over de veiligheidsstructuur van Europa, is Oekraïne voor Moskou de meest dringende en belangrijkste kwestie, hetgeen verklaart waarom Rusland eist dat deze kwestie snel wordt opgelost. Geen van de andere Russische eisen, zoals een einde aan de verdere uitbreiding van de NAVO, verklaart waarom Moskou zo vastbesloten is de kwestie nu te forceren, aangezien er geen aanwijzingen zijn dat andere landen, waaronder Oekraïne, in de nabije toekomst tot de NAVO kunnen toetreden.

   

  Retoriek

  De retoriek van Russische functionarissen over Oekraïne is in 2021 sterk geëscaleerd. Zowel Poetin als voormalig president Dmitri Medvedev schreven respectievelijk in juli en oktober krachtige verhandelingen over Oekraïne. Poetin schreef onheilspellend: “Ik ben ervan overtuigd dat echte soevereiniteit van Oekraïne alleen mogelijk is in partnerschap met Rusland”, twee weken nadat het wetsvoorstel over de inheemse Oekraïense bevolking was aangenomen. Medvedev noemde de Oekraïense leiders “vazallen” en stelde dat verdere besprekingen met Kiev zinloos waren, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor de opbouw van de herfst en het zwaartepunt van de Russische onderhandelingen met Washington, niet Kiev.

   

  Lange-afstandsraketten

  Een van de meest specifieke punten van zorg van president Poetin en andere Russische functionarissen is de potentiële dreiging van in Oekraïne gestationeerde lange-afstandsraketten, die Moskou binnen enkele minuten zouden kunnen bereiken. Gezien de impasse in de onderhandelingen over de uitvoering van het akkoord van Minsk, heeft Rusland geconcludeerd dat Oekraïne in de nabije toekomst een vijandig buurland zal blijven, en dat Kiev zijn defensieve capaciteiten blijft versterken. Als Rusland Oekraïne niet tot neutraliteit kan dwingen, zal Moskou proberen te voorkomen dat Oekraïne zijn conventionele afschrikking verbetert.

  Wat Oekraïne betreft, beschikt Rusland over weinig andere middelen dan militair geweld om Kiev te beïnvloeden. Daarom denkt Moskou waarschijnlijk dat een aanzienlijke militaire escalatie nu minder kostbaar zou zijn dan in de toekomst, als Oekraïne zijn militaire capaciteiten blijft versterken. Als Oekraïne raketten met een grotere reikwijdte zou hebben, zou het Russische steden of militaire infrastructuur kunnen bedreigen, waardoor Rusland minder mogelijkheden zou hebben om Kiev met militaire middelen te dwingen. Het in beslag nemen en bezetten van grondgebied zou een middel kunnen zijn om de druk op Kiev op te voeren, maar het bezetten van terrein zou niet het uiteindelijke doel zijn.

  Door het Oekraïense leger zware verliezen toe te brengen, krijgsgevangenen te maken en de defensiecapaciteit van Kiev aan te tasten, zou Rusland de prikkelstructuur van Zelenski voldoende kunnen veranderen om pijnlijke concessies af te dwingen. Het probleem met beperktere opties is dat zij waarschijnlijk niet het primaire probleem van Rusland zouden oplossen: een vijandig Oekraïne dat zijn conventionele afschrikkingsmogelijkheden uitbreidt. Een agressievere optie ligt dus meer voor de hand. Rusland bevindt zich in een sterke positie om de kwestie nu te forceren.

   

  Grondige voorbereiding

  Bovendien heeft Rusland zich voorbereid op een confrontatie. De Russische economie staat er nu veel sterker voor – de internationale reserves zijn nog nooit zo hoog geweest – dan toen Moskou in 2014-2015 Oekraïne binnenviel en in Syrië intervenieerde tijdens een ernstige economische recessie. Het harde optreden van Moskou tegen de binnenlandse oppositie heeft ook de dreiging van ernstige protesten verminderd.

  Het is onmogelijk om met zekerheid te zeggen wat Poetin denkt, maar het huidige gedrag van Moskou is verre van routineus. Rusland heeft bijna een heel leger met gecombineerde wapens vanuit Siberië ingezet en stuurt een grote troepenmacht van het Oostelijk Militair District naar Wit-Rusland. De omvang van deze inzet van grondgevechtsmacht is ongekend voor het Rusland van na de Sovjet-Unie.

  Ultimatums die vergezeld gaan van Russische functionarissen die zich openlijk verbinden tot een militaire reactie, betekenen dat Rusland geloofwaardigheid zal verliezen als het niet optreedt of geen concessies doet. President Poetin heeft waarschijnlijk aanvaard dat Rusland militair geweld zou moeten gebruiken als de NAVO en Oekraïne zouden weigeren zich terug te trekken, toen hij deze herfst toestemming gaf voor een tweede opbouw van het leger.

  Moskou geeft daarmee te kennen dat het de kosten van niet-handelen hoger inschat dan de kosten van geweld nu.


  Redactie OpinieZ
  Redactie OpinieZ

  0 reacties :

  Een reactie posten