Overheid kiest steeds meer voor dwang om eigen falen te maskeren

Datum:
 • zondag 9 januari 2022
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Vrijheden opgeofferd aan links wereldbeeld  9-1-2022 Wouter Roorda


  Vastlopend overheidsbeleid leidt niet tot zelfreflectie en heroverwegingen, maar tot steeds meer dwang. Dat de beoogde doelen niet worden bereikt, zoals bij het corona- en klimaatbeleid, ligt nooit aan de overheid, maar aan de burger die niet meewerkt. Die vervolgens tot medewerking wordt gedwongen met gasloze huizen, elektrische auto’s en landonteigening. Met Building Back BetterThe Great Reset en de duurzame VN-ontwikkelingsdoelen stuurt onze overheid steeds dwingender aan op een wereld waar links van watertandt. We moeten nooit buigen, schrijft Wouter Roorda. 

  Fan bĆ»gjen frjemd, bleau by ’t Ć¢ld folk yn eare,
  Syn namme en taal, syn frije sin;
  Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare,
  En twang, fan wa ek, stie it tsjin.

  Deze dichtregels vormen het derde couplet van het Friese volkslied. De vierde regel gaat over de dwang, van wie dan ook, die de Fries tegenstaat. Dwang is wat we steeds meer krijgen opgelegd: vanuit Den Haag, vanuit Brussel en door internationale organisaties en via verdragen.

   

  Geen zelfreflectie

  Op tal van terreinen loopt het beleid van de overheid vast. Het niet bereiken van het gewenste effect leidt niet tot enigerlei vorm van zelfreflectie over nut, noodzaak of wenselijkheid van de gehanteerde inzet. Laat staan de te bereiken doelen. De inzet wordt juist vergroot. Van steeds weer en steeds meer dezelfde inspanningen verwacht men een andere uitkomstHet falen wordt graag geweten aan anderen, zoals de burger die onvoldoende mee zou werkenSteeds vaker neemt de staat zijn toevlucht tot het toepassen van dwang.

   

  Falend coronabeleid

  De aanpak van de coronapandemie is een voor de hand liggend voorbeeld. Wie terugkijkt op wat de afgelopen twintig maanden is gedaan aan het bestrijden van het virus ziet een overheid, die fout op fout stapelt en nog steeds geen idee heeft over hoe hieruit te komen. Terwijl allang duidelijk is dat door vaccineren corona niet gaat verdwijnen, zet de overheid hierop steeds fanatieker in. Het maskeert het falen bij het tijdig prikken en het nemen van voorzorgsmaatregelen, en dgebleken schijnzekerheid van QR-codes.

   

  Energietransitie

  We zien de toenemende dwang ook op andere terreinen. In steeds extremere bewoordingen worden steeds extremere maatregelen voorgesteld als het gaat om het afdwingen van de gewenste energietransitie. Dat uw energierekening zo omhoog vliegt is vooral bedoeld om u te dwingen te investeren in ‘duurzame’ vormen van energie en om van het gas af te gaanIdem dito om u van benzine en diesel naar elektrisch rijden te dwingen. Naarmate de van begin af aan al onrealistische klimaatdoelen buiten bereik blijven, zullen ook hier partijen nog heftiger gaan aandringen op meer van hetzelfde soort maatregelen. Het nieuwe kabinet sorteert er al op voor met o.a. het verplichten van warmtepompen en zonnepanelen bij grote renovaties en CO2-paspoorten.

   

  Immigratie

  Ook waar het gaat om immigratie zien we meer dwang komen in het overheidsoptreden. De dwang richt zich merkwaardigerwijs op lagere overheden om meer opvang- en woonruimte beschikbaar te stellen voor migranten. Vervolgens worden burgers monddood gemaakt door hen van hun wettelijke rechten te beroven, om te voorkomen dat zij zich via de gebruikelijke procedures tegen opvang bij hen in de buurt keren.

   

  Gedwongen verhuizing

  Het tekort aan woningen leidt ertoe dat beleidsmakers begerig het oog laten vallen op het grondbezit van boeren. Nu het lijkt dat deze onvoldoende meewerken aan uitkoopregelingen, denkt men aan gedwongen onteigening.

  De geluiden dat veel ouderen een te ruime woning ‘bezet’ houden, heeft geleid tot de roep om hen een verhuispremie te geven. Waar ze naartoe moeten verhuizen met een woningmarkt die in het gehele land krap isblijft onduidelijk. Wel ligt naar analogie met de boeren de volgende stap voor de hand, als zij onvoldoende bereid zullen blijken hun huidige woningen vrijwillig te verlaten.

   

  Financiƫle repressie

  Het monetaire beleid van de ECB leidt tot financiĆ«le repressie die ons handen vol geld kost. Het laag houden van de rente helpt EU-landen met hoge schulden en tekorten. Tegelijkertijd leidt het tot bubbels in markten voor effecten en woningenDe lage rente zorgt ervoor dat toekomstige verplichtingen worden opgeblazen tot grote proporties in het heden, waardoor bijvoorbeeld de pensioenen al jarenlang niet worden geĆÆndexeerdSpaarders moeten genoegen nemen met nul procent rente, terwijl de inflatie is opgelopen tot vijf procent. Dat laatste is tijdelijk, zegt een ECB die inflatiebestrijding blijkbaar niet meer als kerntaak ziet, maar bij banken hamert op de noodzaak van gendergelijkheid en aanpak van klimaatverandering.

  Het optreden van de ECB is illustratief voor wat er gebeurt als bevoegdheden worden overgedragen aan een supranationale instelling. Zo kan Nederland alleen iets van zijn miljardendonatie aan het coronafonds terugkrijgen als het de hypotheekrenteaftrek afschaft. De klimaatdeal van Timmermans omvat het dwingen van huiseigenaren met een energielabel F of lager om hun huis te isoleren. Dwang wordt ook toegepast als landen zich buiten de door de EU aangewezen paden wagen. In Hongarije en Polen kan men erover meepraten.

   

  Selectieve dwang

  In het voorgaande zagen we al dat dwang selectief wordt toegepast, waarbij men voor de weg van de minste weerstand kiestDaarom zijn boeren en woningeigenaars de klos en niet de veiligelanders, die zogenaamd niet kunnen worden uitgezet. De regels zijn niet voor iedereen hetzelfde.

  Is deze dwanguitoefening dan niet van alle tijden? Het verschil met voorheen is dat je nu zowel het doel als de middelen moet onderschrijven, op straffe van uitsluiting. Wie wat anders vindt, wordt al gauw beschuldigd van het verspreiden van desinformatie en nepnieuws, zoals ook deze site overkwam.

   

  Links wereldbeeld

  Je hoeft niet in complotten te geloven om het grotere plaatje te zien. In het linkse wereldbeeld bestaat de mensheid uit twee groepen: linkse deugers en rechtse extremisten. Iedereen moet kiezen en er is maar Ć©Ć©n keuze acceptabel.

  Langzaam maar zeker krijgt onze maatschappij de vorm die links wil dat zij krijgt. Het met miljarden smijten door het nieuwe kabinet heeft juist dat als doel. De overheidsbudgetten worden al jaren steeds omvangrijker en de staat neemt steeds meer taken op zich. Dat de overheid vaak jammerlijk faalt, is geen beletsel om nog meer van haar te vragen. De maakbaarheidsmythe viert ook in het huidige coalitieakkoord weer hoogtij.

   

  Ontwikkelingsdoelen

  Wiwil weten waar we naar toe moeten, kan een blik werpen op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals die in VN-verband zijn overeengekomen en door Nederland onderschreven. Die 17 doelen bestrijken zowat alle terreinen waar de overheid zich mee bemoeit: klimaat en duurzaamheid, gendergelijkheid, ongelijkheid, armoede, werk enzovoort. De doelen zelf zijn vrij algemeen geformuleerd en lijken op het eerste gezicht soms vrij onschuldigWaar de doelen ruimte laten, zijn die ingevuld door 169 targets en 255 indicatoren. Wie deze nader bekijkt in bijvoorbeeld de jaarlijkse Nationale SDG- rapportage van het CBS ziet iets heel anders. Uit al die (sub)doelen en indicatoren rijst een wereldbeeld op dat links doet watertandenOm aan de doelstellingen te kunnen voldoen, zijn overheden gedwongen te investeren in een ‘duurzame en eerlijke wereld’ naar links model. Dat is dan ook wat het (nieuwe) kabinet doet en dat is wat wordt bedoeld met building back better en the great reset.

   

  IJzeren greep

  Zo komt onze maatschappij steeds meer in de ijzeren greep van een strak sturende overheid die, geholpen door Big Tech en vorstelijk gesubsidieerde NGOen met weinig kritische media als spreekbuis, de bevolking in de gewenste richting duwt en desnoods dwingt. De ruimte om je eigen leven vorm te geven en de levenssfeer die vrij blijft van ingrepen van buitenaf worden steeds kleiner.

  Vrijheden worden stapje voor stapje teruggeschroefd, onder aanroeping van noodsituaties zoals het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus, de klimaatnoodtoestand en de vluchtelingencrisisDat is angstaanjagend, maar niet onontkoombaarDoordraaiende overheidsmachinerieĆ«n zijn keer op keer in de geschiedenis tot staan gebracht door nuchtere mensen die hun vrijheid terug claimden. Velen van ons zullen zich de euforie herinneren toen de Berlijnse muur viel in 1989.

  Als ik terugkeer naar de dichtregels aan het begin van dit stuk, dan roept de eerste zin ons op niet te buigen. Of zoals de nationale Friese spreuk luidt: Leaver dea as slaef.
  0 reacties :

  Een reactie posten