Biomassacentrales blijven bomen opstoken

Datum:
 • zaterdag 4 december 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 • Rampzalig beleid voor mens en natuur

  Deze week verscheen het bericht in de media dat Nederland vorig jaar opnieuw meer biomassa heeft verbrand dan de jaren ervoor. Dat is opmerkelijk, zeker gezien het inmiddels brede verzet in de samenleving tegen de verwoestende effecten van deze vorm van energieopwekking. Hele bossen moeten ervoor worden gekapt en de verbranding veroorzaakt enorme hoeveelheden fijnstof in de atmosfeer. Een column van dr. Ferdinand Meeus.

  Weliswaar is onlangs de subsidie voor de bouw van nieuwe biomassacentrales stopgezet, maar de vele reeds gebouwde biomassacentrales blijven gewoon hun productie draaien. Het argument daarvoor komt – als je het goed bekijkt – neer op een puur administratieve truc: verbranding van biomassa wordt door de Brusselse klimaatambtenaren – en in hun kielzog die van de EU-lidstaten – beschouwd als CO2-neutraal. Dat is ook in de EU-regelgeving verankerd en telt mee voor de realisatie van de klimaatdoelen waar de lidstaten zich aan hebben verbonden.

   

  Papieren werkelijkheid

  Door verbranding van biomassa toe te staan kan Nederland daarom voldoen aan de doelstellingen met betrekking tot het terugdringen van de CO2-emissie. Je kan dus stellen dat door een aanvechtbare en politiek opportunistische definitiekwestie die alleen op papier klopt, een verwoestende manier van energieopwekking kan blijven voortbestaan. Ondanks dat de dames en heren politici het er al lang over eens zijn dat we het hier hebben over een voor de natuur, de mens en het milieu uiterst schadelijke wijze van energieopwekking.

  Nederland heeft ongeveer 200 biomassacentrales, die mooi verspreid over het hele land zijn gesitueerd. Het begrip ‘biomassa’ dekt een veelvoud van materialen af die voor de energieproductie mogen worden opgestookt. VariĆ«rend van organisch afval, snoeihout tot gekapte bomen uit de bossen van Estland en het Baltische gebied. Het aandeel van biomassa in de groene hernieuwbare energiemix van Nederland is en blijft fors: ongeveer 50-65%.

  Locatie biomassa-centrales Milieudefensie.nl

   

   

  Subsidies

  Zonder biomassa kan Nederland de klimaatdoelen voor 2030 (vermindering van de CO2-uitstoot met 49%) en 2050 (vermindering van de CO2-uitstoot met 95%) niet halen. Dat staat letterlijk in de recente brief van staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Yesilgoz-Zegerius aan de Tweede Kamer. Vandaar dat biomassa door het demissionaire kabinet-Rutte nog steeds fors met miljarden euro’s wordt gesubsidieerd. Onlangs nog kwam het kabinet met het voorstel om in 2022 de subsidies voor duurzame energieproductie te verhogen met 3 miljard euro. En biomassa valt onder de term ‘duurzame energieproductie’.

   

  Truc

  Nederland staat vol met biomassa-verbrandingsovens omdat de uitgestoten CO2 van deze centrales (verbranden van hout stoot meer CO2 uit dan steenkool) niet hoeft te worden meegeteld in de rapportering van CO2-uitstoot. Zonder deze truc kunnen de klimaatdoelen van Nederland niet worden gehaald. Klimaatpaus Frans Timmermans heeft dit zo afgesproken met zijn boekhouders in Brussel. Met als argument dat het kappen en verbranden van een boom alleen de CO2-uitstoot oplevert die de boom tijdens zijn leven heeft opgenomen uit de lucht.

  Deze redenering steunt op de theoretische aannames dat de gekapte bomen evenwaardig en direct worden vervangen (wat niet zo is, er verdwijnen complete bossen) en houdt geen rekening met de milieuvervuiling (fijnstof, stank, roet) en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid. Ondertussen kunnen grote bedrijven veel geld blijven verdienen met het kappen van oeroude bossen, waardoor de groene subsidies soepel hun weg blijven vinden naar de eigenaars van de biomassacentrales.

   

  On hold

  Het demissionaire kabinet-Rutte komt er niet uit en verschuift de problemen alleen maar naar de toekomst. Onder grote druk van het publiek, de milieu- en klimaatbeweging en een Kamermotie van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Sylvana Simons (BIJ1) om subsidies voor biomassa te stoppen, heeft het demissionaire kabinet Rutte toch gedeeltelijk moeten inbinden. De extra voorziene subsidies van 3 miljard euro voor 2022 zijn on hold gezet totdat er een “afbouwplan” komt.

   

  Klimaatdoelen

  Maar die subsidiepauze voor 2022 geldt enkel voor “houtige biomassa voor lage temperatuurwarmte”, lezen we in de nota van de staatssecretaris. In dezelfde nota staat ook dat subsidies voor “hoogwaardige toepassingen van houtige biogrondstoffen” gewoon worden voortgezet. Met als bekende reden dat Nederland anders de klimaatdoelen 2030 en 2050 niet haalt.

  Als een gladde aal verschuift Rutte het opstellen van het afbouwplan dus naar de volgende regering, waaraan hijzelf naar alle waarschijnlijkheid ook weer leiding gaat geven. De situatie zal dus niet veranderen, vanwege de nog steeds overeind staande boodschap “stoppen met houtige biomassa maakt het realiseren van klimaatdoelen tegen 2030 en 2050 onmogelijk.” Het klimaatneutrale alternatief voor biomassa is kernenergie, maar over dat taboe-onderwerp wordt natuurlijk nauwelijks gesproken.

  Atmosferische CO2-emissie 1960-2021 Bron: UC San Diego

   

  Subsidiecircus

  Dit dure subsidiecircus met biomassacentrales-zonder-CO2-uitstoot is een papieren werkelijkheid. Het toont duidelijk aan dat de groene duurzame energietransitie gebouwd is op volksverlakkerij. In realiteit wordt er steeds meer CO2 uitgestoten, ondanks alle groene maatregelen. En dat zien we ook in de wereldwijde metingen van CO2 in de lucht; er is zelfs een kleine versnelling van de stijging te zien in de grafiek.

  Het blijft natuurlijk de vraag of de toename van CO2 nou werkelijk zĆ³ rampzalig voor de aarde en de mensheid is, dat daarvoor een peperduur en onuitvoerbaar klimaatbeleid moet worden opgetuigd met desastreuze gevolgen voor de natuur.  0 reacties :

  Een reactie posten