Een beter alternatief voor de coronapas

Datum:
 • vrijdag 1 oktober 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • Stop met vaccinatiedwang op kinderen


  1 oktober 2021 - Jan Gajentaan


  Nu steeds meer blijkt dat tegen Covid19 gevaccineerde mensen besmettelijk kunnen zijn, is er geen epidemiologische reden meer voor de coronapas. Daar komt bij dat de coronapas een indirecte vaccinatiedwang uitoefent op jeugdigen, terwijl Britse en Duitse gezondheidsinstituten concluderen dat dit onverantwoord is. Net als de Scandinavische landen moet Nederland denken over alternatieven en de coronapas afschaffen, meent Jan Gajentaan.

  Achterhaald door de feiten

  De coronapas is vermoedelijk bedacht toen nog niet bekend was dat gevaccineerde personen nog steeds Covid19 kunnen krijgen, zij het doorgaans (niet altijd!) in minder hevige mate. Bovendien lijkt het erop dat de bescherming tegen ziek worden bij de meeste vaccins al na enkele maanden verzwakt. Toch is de coronapas onlangs breed doorgevoerd, met als snoepje om de pijn te verzachten het intrekken van de anderhalvemeter- afstandregel, waaraan bijna niemand zich nog hield.

   

  Gevaarlijk

  Ik ben weliswaar geen medicus, laat staan een epidemioloog, maar ook als leek met gezond verstand zou je toch kunnen bedenken dat het een gevaarlijk systeem is als niet gevaccineerde, recent negatief geteste personen die nog nooit Covid19 hebben gehad, puur vanwege de coronapas massaal samenkomen in een slecht geventileerde binnenruimte. Een ruimte vol met personen die weliswaar gevaccineerd zijn, maar niet getest en die dus heel goed verspreider kunnen zijn van Covid19. Zeker wanneer dat ook ongevaccineerde ouderen betreft of andere personen uit de risicogroepen. De coronapas geeft dan een bedrieglijk gevoel van (schijn)veiligheid. Dit is ook ter sprake gekomen bij het Kort Geding over de coronapas, waarover de rechter uiterlijk 6 oktober een uitspraak moet doen.

   

  Vaccinatiedwang kinderen

  Wat mij bovendien zorgen baart is, dat kinderen/jeugdigen vanaf dertien jaar indirect gedwongen worden tot vaccinatie. Zij kunnen immers niet meer met vriendjes of vriendinnetjes naar de bioscoop of naar de MacDonald’s zonder coronapas. Maar niemand gaat twee keer per week een PCR-test doen alleen voor zulke uitjes. De sociale druk op de kinderen om dan toch maar te vaccineren wordt daardoor onaanvaardbaar groot.

  Bij de middelbare school van onze dochter verscheen onlangs een prikbus van de GGD pontificaal voor de deur, zonder dat dit vooraf was aangekondigd bij de schoolleiding. Het verzoek aan de school om het vaccineren tegen Covid19 actief te promoten onder de leerlingen legde de schoolleiding gelukkig wijselijk naast zich neer.

  Mij bereiken berichten van ouders van doodongelukkige kinderen die om medische redenen niet kunnen worden gevaccineerd, maar zich nu buitengesloten voelen door hun gevaccineerde vriendjes en vriendinnetjes, die er wƩl op uit kunnen dankzij hun QR-code.

   

  Ernstige bijwerking

  Intussen is gebleken dat het Britse adviesorgaan JCVI (Joint Committee on Vaccination and Immunisation) het advies heeft uitgebracht om geen algehele vaccinatiecampagne uit te rollen voor twaalf- tot vijftienjarigen, omdat onduidelijk is of de baten voor deze leeftijdsgroep hoger zijn dan de nadelen. Zie ook onderstaand draadje met een indrukwekkend betoog van een Britse parlementariƫr hierover. Volgens deze Miriam Cates is uit het JCVI-onderzoek gebleken, dat het vaccineren van een miljoen kinderen weliswaar statistisch twee IC-opnames vanwege Covid19 zal schelen, maar dat daar bij een dubbele prik 15 tot 51 gevallen van myocarditis als bijwerking van de vaccins tegenover zullen staan.

  Ook vanuit Duitsland verschijnen soortgelijke berichten. Er zouden meer kinderen opgenomen worden vanwege bijwerkingen van de vaccins, dan vanwege Covid19.

   

  Kamervragen

  Hiermee is voor mij duidelijk dat het indirect dwingen van kinderen tot vaccineren middels de coronapas, om zowel medisch/epidemiologische als ethische redenen, volstrekt onaanvaardbaar is. Om te beginnen zal deze pas dus niet meer van toepassing moeten worden verklaard voor de groep dertien tot achttien jaar. Ik heb mijn zorgen hierover onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamerfractie van JA21 en heb goede hoop dat zij er Kamervragen over zullen stellen.

  Beter nog zou zijn er helemaal mee op te houden, met die coronapas. In landen met een cultuur van onderling vertrouwen en een hoge vaccinatiegraad, zoals de Scandinavische landen, acht men de coronapas (vaccine passport) onwenselijk. Het is in strijd met onze grondwettelijke vrijheden, een punt dat terecht werd benadrukt door Mona Keijzer, die terstond werd ontslagen door de zich oppermachtig wanende Rutte en De Jonge.

   

  Neem zinvolle maatregelen

  Op dit moment zit Nederland in een gunstige fase van Covid19: besmettingen, ziekenhuis- en IC-opnames dalen al weken en bevinden zich nu op het niveau van begin juli. Het kan zijn dat het fraaie septemberweer daarbij heeft geholpen. Wat de toekomst brengt weet niemand zeker; het zou best kunnen dat ons toch weer een najaars- of wintergolf van Covid19 te wachten staat. Of niet. Maar je moet daar wel rekening mee houden, natuurlijk.

  In plaats van de vrijheidsonderdrukkende en epidemiologisch onzinnige coronapas, wil ik hier daarom nog eens pleiten voor maatregelen die wƩl zinvol zijn en waarvoor ik de afgelopen anderhalf jaar via mijn blogs en Twitteraccount onvermoeibaar gepleit heb:

  • maak vroegmedicatie mogelijk door deskundige artsen, de resultaten met o.a. ivermectine of de combinatie HCQ/AZI/zink zijn over het algemeen goed en in ieder geval beter dan Covid19-patiĆ«nten de eerste twee weken onbehandeld laten, zeker als het ouderen of mensen met overgewicht betreft. In Marseille zijn meer dan 10.429 mensen zo behandeld via de eerstelijnszorg en het resultaat was een aanzienlijke sterftereductie;

  • maak werk van een serieus ventilatieplan, zie hiervoor het blog van Maurice de Hond ;
  • breid de zorg uit;
  • benader actief voor vaccinatie specifieke groepen ouderen/kwetsbaren die nog niet gevaccineerd zijn, in plaats van massaal niet-zieke mensen en kinderen te blijven testen.

   

  Pragmatische aanpak

  Kortom, ik pleit als alternatief voor de coronapas voor een pragmatische aanpak, gestoeld op erkenning van onze grondrechten in plaats van de drammende benadering van minister Hugo de Jonge. De minister die niet gehinderd door enige medische kennis en met een zelfingenomen, welhaast religieuze ijver blijft doen alsof vaccinatie van alles en iedereen ons in de epidemiologische hemel zal brengen. Alsof je de griep kunt verdrijven door iedereen voortdurend de griepprik te geven! Terwijl deze pandemie juist om een veelzijdige aanpak vraagt, waarbij ook de erkenning hoort dat natuurlijke immuniteit na infectie historisch gezien de enige manier is om een dergelijke pandemie tot bedaren te brengen (herd immunity-effect).

  Ik eindig met (wederom) de conclusie dat Hugo de Jonge niet de juiste man is voor een dergelijk beleid op basis van pragmatisme en medisch c.q. epidemiologisch inzicht en daarom vervangen zal moeten worden als eindverantwoordelijke minister voor het coronabeleid.

     1 reacties :

  Verontruste zei

  Hoe wil je iets aanpakken waarvan je niet weet wat het is?
  Alles is alleen gebaseerd op vermoedens.
  De bijwerkingen van de spuiten, zijn in feite gentherapieƫn zoals ook in de voorlopige toelating is aangegeven, zijn aangegeven in de documentaties van de leveranciers maar er wordt niet geverifieerd of deze bij te deelnemende proefpersoon ook werkelijk bekend zijn.

  Een reactie posten