Biologische Great Reset bedreigt de landbouw

Weer een desastreus plan van Frans Timmermans

De Nieuwe Groene Wereldorde stelt alles in het werk om duurzame landbouw te bevorderen. De transitie naar “Biologisch Boeren” hoort daarbij. Dat er ook enorme nadelen kleven aan deze Biologische Great Reset van de landbouw blijft bewust onderbelicht. Zo hield EU-Klimaatpaus Frans Timmermans een vernietigend intern rapport over zijn Farm to Fork-beleid maandenlang achter. Volgt er op de huidige energiecrisis straks ook een zelfgemaakte voedselcrisis, vraagt Alma van Hees zich af.

Biologisch geteelde producten zijn beter dan niet-biologisch, zo wordt ons dagelijks voorgehouden. Ze smaken lekkerder en zijn gezonder, dus prijkt er op van alles ‘bio’, maar bovenal zijn ze heel goed voor het milieu en de biodiversiteit. Want biologische landbouw is de absolute top: iedereen wil toch het liefst dat er zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen worden gebruikt?

 

Producten zijn te duur

Er is alleen Ć©Ć©n groot probleem: de consument wil niet extra betalen voor biologische producten. Dat knaagt aan de inkomens van bioboeren en staat daarmee de verduurzaming van de landbouwsector in de weg, zo concludeert de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Omdat de gemiddelde consument helemaal niet bereid is een meerprijs voor duurzaam voedsel te betalen, blijft Nederland met nog geen vijf procent biologische productie ver achterlopen in Europa, stelt bestuursvoorzitter van de ACM Martijn Snoep. Voor een succesvolle inhaalrace is overheidsingrijpen onontbeerlijk, bepleit hij. “Want met de huidige groei van de biologische productie halen we het Europese doel van vijfentwintig procent biologisch in 2030 niet.”

 

Prijssubsidies

Hoe zou dat ‘overheidsingrijpen’ eruit kunnen zien? “Het prijsverschil tussen bio en regulier kleiner maken heeft het meeste effect. Door bijvoorbeeld subsidie te geven aan biologische producenten en de belasting te verhogen voor gangbare producten (…)”, oppert Snoep. Bijzonder dat de Autoriteit Consument en Markt, die zich normaliter bezighoudt met het “goed laten werken van de markt voor mensen en bedrijven”, zeg maar mededingingsbeleid, zich nu uitspreekt voor marktverstoring door subsidies voor ‘het goede doel’. Maar dit terzijde.

Wist u overigens dat er blijkbaar ergens in Brussel – waarschijnlijk op niet al te democratische wijze – is besloten dat vijfentwintig procent van onze landbouw biologisch moet zijn in 2030 om die duurzamer te maken?

Maar hoe duurzaam is de biologische landbouw eigenlijk?

 

Lage opbrengsten

Joost van Kasteren (wetenschapsjournalist en hoofdredacteur van Vork, een opinietijdschrift over landbouw, voeding en natuur) legt in de Volkskrant uit waarom. De biologische landbouw gebruikt wel mest, maar geen kunstmest  (stikstofkunstmest), omdat die uit de fabriek komt en dus niet ‘natuurlijk’ is. De opbrengsten zijn daardoor gemiddeld bijna een kwart lager dan in de gangbare landbouw, dus is er veel meer landbouwgrond nodig. Dat kunstmestloze systeem liep in de 19de eeuw al vast toen Nederland zo’n twee miljoen inwoners telde. Heden ten dage zou circa de helft van de wereldbevolking verhongeren als er geen kunstmest meer werd gebruikt. De grondhonger’\ van de biologische landbouw leidt eveneens tot verlies van soorten en ecosystemen, want ‘natuur’ moet in landbouwgrond worden omgezet.

De uitgangspunten van biologische landbouw verbieden volgens Van Kasteren ook het gebruik van nieuwe technieken, waarmee de opbrengst en voedingswaarde van gewassen kunnen worden verhoogd.

 

Bestrijdingsmiddelen

Zijn biologische producten dan misschien gezonder omdat er geen synthetische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt? Ook dat klopt niet. Bioboeren gebruiken net zo goed bestrijdingsmiddelen, maar van natuurlijke oorsprong, waarvan sommige zo schadelijk bleken dat ze werden verboden. Voor gezondheid en milieu zijn ze zeker niet beter dan het grootste deel van de synthetische bestrijdingsmiddelen, zegt Joost van Kasteren.

 

Verkooppraatjes

Deze feiten in ogenschouw nemend is het een raadsel waarom zo overvloedig, zonnig en onbekommerd met termen als ‘gezond voedsel’, ‘duurzame’ voeding en ‘onbespoten’ wordt gestrooid. Zou je niet eerst eens moeten uitleggen wat je met die begrippen bedoelt, waarom dat alles zo goed is en wat daarvan de nadelen zijn? Elke medaille heeft immers twee kanten. Maar het lijkt wel alsof iedereen blind sneuvelt voor ‘biologisch’, want dat is een ‘goed doel’. Iedereen gelooft blijkbaar graag in eenzijdige groene verkooppraatjes.

 

Motie pesticiden

De Partij voor de Dieren vierde recent triomfantelijk het aannemen van hun motie door de Tweede Kamer om pesticiden in Nederland uit te faseren. Michel van Andel, akkerbouwer uit de Noordoostpolder, reageerde boos.

Van Andel heeft forse kritiek met zijn vragen over de effecten van dit klakkeloos ja-stemmen voor prijs en beschikbaarheid van voedsel, landgebruik en voedselverspilling/voedselveiligheid en nog wat van die dingen. Lees zijn hele draadje uit de praktijk. De ‘beslissers’ in het parlement en de regering hebben geen idee van de praktijk van de landbouw. Zo wordt de veel besproken kloof tussen burgers en politici steeds groter. En niet alleen van de realiteit van het dagelijkse leven hebben ze geen idee, van wetenschap willen ze ook niets weten.

 

Negeren van de wetenschap

Bjorn Lomborg van de Consensus Denktank in Kopenhagen tweet over de huidige energiecrisis: “In Europa heeft de realiteit de ideologie ingehaald, nadat klimaatbeleid vooral werd gemaakt door NGO’s en jonge klimaatactivisten, die de wetenschap negeren.”

 

Feiten verdoezeld

Geldt niet hetzelfde voor het landbouwbeleid? De groene landbouwideologie viert hoogtij en onaangename feiten worden maar het liefst verdoezeld. Frans Timmermans heeft op dat verdoezelen van onaangename feiten heel erg zijn best gedaan. Hij liet een vernietigend rapport van het wetenschappelijk bureau van zijn eigen Europese Commissie acht maanden lang in de la liggen. Het rapport beschreef de negatieve effecten van Timmermans’ Farm to Fork-strategie, onderdeel van The Green Deal. Ondertussen onderhandeld Frans vrolijk door met de EU-lidstaten over het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid.

 

Vernietigend rapport

Het rapport heeft in kaart gebracht wat de gevolgen zijn van het resetten van de huidige landbouw naar vijfentwintig procent biologische landbouw in 2030 en van het inperken van de veeteelt. En die gevolgen zijn alarmerend. De voedselproductie in de EU wordt flink verlaagd. Waarom dat zo is heeft u hierboven al kunnen lezen. Per sector daalt de productie met tien procent, met uitschieters van vijftien procent voor vlees, waardoor de vleesprijzen fors zullen stijgen met een uitschieter van vijfenveertig procent voor varkensvlees. Die laatste afname is een direct gevolg van het streven naar ‘de halvering van het overschot op de stikstofbalans’, waardoor aangestuurd wordt op een sterke inkrimping van de veestapel.

De Europese export van varkensvlees zal volgens dit onderzoek volledig instorten, terwijl naast de stijgende import van rundvlees de import van kippen uit Braziliƫ en Vietnam zou verdrievoudigen. Groenten zullen tot vijftien procent in prijs stijgen en granen tot bijna tien procent, stellen de onderzoekers.

 

Desastreuze gevolgen

Wat is dan de winst? Minder CO2-uitstoot? Nee, want de verminderde productie binnen de EU-lidstaten zal worden gecompenseerd door een verhoogde productie in andere delen van de wereld, met evenveel of meer CO2-uitstoot. Over de gevolgen voor het dierenwelzijn in BraziliĆ« en Vietnam zwijgen we maar. Krijgen we dan meer ruimte voor ‘natuur’ als de intensieve landbouw een paar stappen terug moet doen? Ook dat niet, want biologisch boeren vereist juist meer landoppervlak.

 

Farm to Fork

Deze onderzoeksresultaten komen volledig overeen met die van een recent onderzoek van de universiteit van Kiel (Duitsland), waarover de Telegraaf onlangs berichtte. De Europese fractie van de SGP heeft laten weten dat het onaanvaardbaar is dat Frans Timmermans zijn Farm to Fork-strategie probeert op te leggen aan de lidstaten, terwijl hij hen de kennis over de negatieve effecten daarvan opzettelijk heeft onthouden. Zij vragen een debat aan in het Europese Parlement. De geuite bezwaren van het SGP Europarlementslid vormen overigens een uitzondering. De overige partijen hullen zich in stilzwijgen en ook bij de media klinkt alleen maar een oorverdovende stilte.

Hoe gaat dit aflopen? Blijft de ideologische verdwazing van de Biologische Great Reset in stand, net zoals bij het klimaatbeleid? EĆ©n ding is zeker: als deze ontwikkeling doorgaat krijgen we er naast energiearmoede ook voedselarmoede bij. En daar zit echt niemand op te wachten, vooral Frans Timmermans niet.0 reacties :

Een reactie posten