West-Friese natuurvereniging verzet zich tegen windmolens in Westwoud: ’Ernstige zorgen over de effecten op mens en dier’

Datum:
 • woensdag 5 mei 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  Westwoud - De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Hoorn/West-Friesland maakt zich ’ernstige zorgen’ over de mogelijke komst van windmolens in Westwoud.


  Agrariër Erik van Essen uit Wieringerwerf wil samen met energiebedrijf Pure Energie vier tot vijf windmolens plaatsen tussen het Wijzenddijkje en de Oudijk in Westwoud. Als het plan doorgaat worden deze molens minstens 150 meter hoog. Dit is hoger dan het hoogste punt van de wieken van de vijf bestaande turbines langs de Westfrisiaweg in Zwaagdijk-Oost. „Pure Energie kiest op dat moment immers voor de grootste molens”, verklaarde Van Essen eerder. „Die geven het meeste rendement, ze draaien het minst snel en geven daardoor ook de minste geluidsoverlast.”

  Van Essen hoopt dat ook andere grondeigenaren meedoen. Zelf heeft hij krap twintig hectare van Jos de Boer in Westwoud aangekocht. Pure Energie kijkt volgens hem naar meerdere locaties voor windmolens. „Naar het stuk tussen Westwoud en de Westfrisiaweg, en naar het stuk tussen Oosterblokker en de oude Provincialeweg.”

  Raad beslist

  De gemeenteraad van Drechterland krijgt nog voor de zomer een voorstel waar het beste windmolens in Drechterland kunnen komen. Het is de raad die dit gaat beslissen. Een groep verontruste Westwouders is uit protest al de Facebooksite Geen Molens in Westwoud gestart.

  Volgens bewoner Sander Bakker wordt door de plaatsing van de windmolens in het buitengebied van Westwoud ’onherstelbare schade aangericht’. ’De natuurlijke, recreatieve en historische waarde van het gebied zouden in één klap drastisch gedevalueerd worden’, aldus Bakker. ’Dit toestaan, zou het gemeentebestuur verantwoordelijk maken, voor een historische en tegelijk dramatische beslissing die de groene buffer tussen Hoorn en Drechterland definitief opgeeft en ten prooi laat vallen aan bebouwing en ’verrommeling’.

  Zwaluwen

  De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Hoorn/West-Friesland sluit zich nu aan bij dit protest. Voorzitter A. ter Horst waarschuwt in een brief aan het college van Drechterland dat er talrijke soorten vogels in de waterberging Drachterveld in Westwoud vertoeven. ’Daar is onlangs ook een oeverzwaluwwand aangebracht die door ongeveer zestig zwaluwen wordt gebruikt om te broeden. Het gebied heeft een recreatieve functie en wordt door veel mensen bezocht en daarbij intensief beleefd. Wij maken ons ernstig zorgen over de effecten die de mogelijk te plaatsen windmolens op de natuur (mens en dier) zullen hebben’.

  Ter Horst wijst er op dat Drechterland bij de aanvraag voor de vergunning om de molens te plaatsen zich zal moeten houden aan de Wet natuurbescherming om flora en fauna te beschermen. ’Wij kunnen niet tegen groene energie zijn, maar dit moet niet ten koste gaan van de leefomgeving en -genot van mens en dier’, stelt Ter Horst. ’Daarnaast moet economisch gewin, waar mogelijk nu sprake van is, geen drijfveer zijn voor het opwekken van groene energie’.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten