donderdag 28 mei 2020

Provincie Noord-Holland verbiedt glyfosaat op pachtgrond

Tuinders die grond van de provincie Noord-Holland pachten, mogen het omstreden gewasbeschermingsmiddel glyfosaat (Roundup) niet meer op provinciegrond gebruiken. Dat heeft de provincie bekendgemaakt.

28-5-2020 Groenten & Fruit
Het verbod om gebruik van glyfosaat op pachtgronden van de provincie gaat op 1 november 2020 in. Het verbod gold al voor percelen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hoewel het gebruik van glyfosaat door de Europese Unie (EU) is toegestaan, is er steeds meer twijfel over schadelijke gevolgen van het middel voor mens en dier, stelt de Provincie Noord-Holland.

Overleg met pachters

In februari en begin maart heeft de provincie in de verschillende regio’s bijeenkomsten georganiseerd voor pachters en ge├»nteresseerden over de aanpassingen in het pachtbeleid. Ook het verbod op glyfosaat werd besproken.
De aanwezigen begrepen de wens van de provincie op een verbod, maar achten het gebruik van glyfosaat nu nog noodzakelijk omdat er volgens hen geen natuurvriendelijker en even effectief alternatief bestaat. Uit gesprekken met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en agrarische natuurverenigingen kwamen geen grote bezwaren tegen een verbod.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten