De Nepnieuws Obsessie van Kajsa Ollongren

Datum:
 • zondag 17 mei 2020
 • in
 • Categorie:
 • Opvallend patroon van onbewezen beweringen
  17-5-2020

  Kajsa Ollongren is midden april na een lange ‘winterslaap’ door ziekte weer als minister aan het werk getogen. Deze week bewees zij opnieuw maar weinig te hebben nagedacht over haar belabberde staat van dienst. Ze kwam dit keer met beschuldigingen dat Rusland desinformatie over het coronavirus verspreidt. Zonder daarvoor enige vorm van bewijs te leveren.

  Patroon

  In haar gedrag is een duidelijk patroon zichtbaar: Ollongren is overtuigd van een verondersteld actueel ‘probleem’ op het gebied van nepnieuws/internet/sociale media/buitenlandse beĆÆnvloeding (kiest u maar) en trekt met veel bombarie aan de alarmbel. Na verloop van tijd blijkt dat ze geen bewijs voor haar beweringen heeft en kiest ze de vlucht naar voren in plaats van excuses te maken. Ze komt dan vervolgens niet terug op haar eerdere uitspraken, maar begint te draaien en kiest een ander thema. Wat blijft hangen is een rookgordijn, verwarring en verontwaardiging bij de objecten van deze valse beweringen.
  Ook lijkt Ollongren na jarenlang falen niets te hebben geleerd van haar eigen handelen. Zelfreflectie is onzichtbaar. Waarom is ze eigenlijk teruggekomen na haar ziekte? Waarom heeft ze niet ingezien dat de functie van minister boven haar macht ligt, net als minister Bruins moest concluderen?
  Laten we eens terugkijken.

  Russische beĆÆnvloeding

  Eind 2017 komt Ollongren met de opzienbarende bewering dat Rusland de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen van 2017 zou hebben beĆÆnvloed. Ook zou er een grote hoeveelheid nepnieuws worden verstuurd vanuit Rusland. Twee jaar later bleek – op basis van een door haar zelf geĆ«ntameerd en aan de Tweede Kamer aangeboden ‘wetenschappelijk’ onderzoek – dat daarvan helemaal geen sprake was.
  Heeft minister Ollongren haar excuses aan Rusland aangeboden voor haar onjuiste bewering over de beĆÆnvloeding van de verkiezingen van 2017? Nee, dat heeft ze niet.

  ‘Junk News’

  Om te verhullen dat Ollongren maar gewoon wat had geroepen, werd de conclusie van de rapportage – om onduidelijke reden in het Engels geschreven  – gespind: in ons land zou een grote hoeveelheid ‘pulpnieuws’ worden verspreid. Opvallend genoeg alleen door rechtse nieuwsmedia. In dit op bizarre aannames en onwetenschappelijke methoden gebaseerde narratief werd ook het opiniemagazine OpinieZ meegetrokken en ten onrechte gelabeld als brenger van zogenoemd hyper partisan junk news. Wat dat ook moge zijn.
  Heeft minister Ollongren haar excuses aangeboden aan de nieuws- en opiniemedia die ten onrechte zijn beschuldigd van het brengen van nep- en junk-nieuws? Nee, dat heeft ze niet.

  Sleepwet

  Eveneens in 2017 is jonkvrouwe minister Ollongren samen met de onder haar ressorterende AIVD bezig met het invoeren van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, ook wel aangeduid als de Sleepwet. In hun mediaoffensief stoppen het kabinet en de AIVD nogal wat onwaarheden. Door deze onjuiste informatie (o.m. over het aftappen via kabels) wordt het beeld gecreĆ«erd dat de nieuwe wet noodzakelijk is om de gangen van kwaadwillenden op het internet te kunnen volgen. Dat was een bewust verkeerde voorstelling van zaken. Naar aanleiding van Kamervragen van SP-er Ronald van Raak wordt de onjuiste informatie aangepast op de website van de AIVD.
  Heeft minister Ollongren al excuses aan Nederland gemaakt voor haar misleiding om door angstzaaierij over niet bestaande bedreigingen de Sleepwet door de Kamer te krijgen? Nee, dat heeft ze niet.

  Toezichthouder

  Het volgende jaar blijkt dat Kajsa Ollongren een kritisch rapport van de toezichthouder over de Sleepwet voor de Kamer heeft achtergehouden en openbaarmaking tot na het referendum over die wet heeft uitgesteld. Op 16 september 2018 confronteert Nieuwsuur haar met dit feit (“De minister heeft besloten dat, nu verzending van het rapport niet meer enige tijd voor het referendum kan plaatsvinden, verzending na het referendum te verkiezen is.“) en dan begint het gedraai. 

  Al sinds mensenheugenis is het foutief voorlichten resp. achterhouden van informatie voor de Tweede Kamer een politieke doodzonde in onze democratie. Maar geen haar op het hoofd van Kajsa die daaraan consequenties verbindt.
  Heeft minister Ollongren al excuses aangeboden voor het achterhouden van informatie voor de Tweede Kamer? Nee, dat heeft ze niet.

  Koopkracht

  Vervolgens beloofde Kajsa in het voorjaar van 2019 bij Pauw dat iedereen erop vooruit zou gaan qua koopkracht. Ze sprak de letterlijke woorden: Iedereen wordt er beter van, iedereen gaat er in koopkracht op vooruit en iedereen gaat uiteindelijk minder betalen.
  We weten allemaal hoe dit verhaal geƫindigd is.
  Heeft Ollongren al excuses aan de Nederlandse bevolking aangeboden voor haar foute beweringen over de koopkracht? Nee, dat heeft ze niet.

  Openbaarheid bestuur

  We gaan door. Op 11 mei 2020 beantwoordt minister Ollongren Kamervragen van het SP-Kamerlid van Gerven. Op een nette manier verzoekt hij haar een quick scan over de Omgevingswet openbaar te maken. En hoewel de volledige Kamer (150 stemmen voor) heeft gestemd voor de motie-Omtzigt over het maximaal informeren van de Kamer, schrijft de minister hautain: “Ik ben niet bereid de quick scan met uw Kamer te delen.
  Dat betekent een dikke middelvinger naar het parlement en daarmee naar de Nederlandse bevolking. En dat nota bene van de minister van Binnenlandse Zaken, de hoeder van de democratie. Hetzelfde patroon is al ingezet bij het afschaffen van het referendum. Er lag nog een zaak bij de rechter, maar toch zette Ollongren door en zette een streep door meer directe democratie.
  Heeft Ollongren al excuses aangeboden voor het afschaffen van de democratie? Nee, dat heeft ze niet.

  Rusland

  We komen uit bij deze week en wie schetst mijn verbazing?
  Opnieuw komt Ollongren met aantijgingen zonder enig bewijs tegen Rusland. Zo zou “Rusland in Nederland stoken over het Coronavirus. Via social media zouden Russische narratieven worden verspreid.” In een brief aan de Tweede Kamer verwijst ze naar informatie van de AIVD. Maar: zonder dat hierbij concreet wordt aangegeven om welke sociale media-groepen het gaat, zonder dat duidelijk wordt gemaakt wat de intensiteit daarvan is en zonder dat wordt uitgelegd waartoe de daadwerkelijk beĆÆnvloeding heeft geleid.
  Opnieuw wordt er geen bewijs geleverd terwijl het een goede juridische regel is, dat als er iets wordt gesteld dit ook bewezen moet worden. Rusland reageert dan ook als door een wesp gestoken. De Russische ambassadeur in Den Haag roept Ollongren op om te stoppen met deze wilde verwijten.

  Ollongren: Rusland stookt via sociale media over corona


  Hoewel ik helemaal niets met Rusland heb, vind ik deze hetze nogal pathetisch worden. In de Verenigde Staten zakken de Democraten met bosjes door het ijs met hun valse beschuldigingen en het lijkt wel alsof de ‘Democraten66’ in Nederland weer eens twee jaar achterlopen.
  Heeft Ollongren al excuses aangeboden aan Rusland voor deze nieuwe, onbewezen aantijgingen? Nee, dat heeft Ollongren niet.

  Lichtgewicht

  Het is onbegrijpelijk dat een politiek lichtgewicht als Ollongren het zo ver heeft geschopt in het landsbestuur. Ze mist de intellectuele bagage om inhoudelijk leiding te kunnen geven aan een departement, de rust en finesse om uitspraken op hun geopolitieke impact te kunnen beoordelen en ze kan gebrekkig onderscheid maken tussen hoofdzaak en bijzaak.
  Ze diskwalificeert zichzelf nog het meest door haar gebrek aan respect voor de Kamer en haar respectloze manier van omgaan met de Nederlandse bevolking.

  Ongeloofwaardig

  Dat zij keer op keer geen excuses maakt voor haar onbewezen beweringen is opvallend, terwijl haar track record toch stukken slechter is dan dat van haar collega-bewindspersonen. De resultante van deze twee zaken heet geloofwaardigheid en die nadert bij Ollongren inmiddels het absolute dieptepunt.
  Haar geloofwaardigheid is zelfs zo laag, dat ik eigenlijk moet concluderen dat het overgrote deel van wat Ollongren beweert of voor elkaar wil krijgen feitelijk onjuist is. Daarmee levert niet Rusland, maar zijzelf een forse bijdrage aan de desinformatie in Nederland.
  OpinieZ


  0 reacties :

  Een reactie posten