Keek op de Week met Raadsvergadering, deskundigheid en......

Datum:
 • zondag 29 september 2019
 • in
 • Categorie: , , ,

 • Hollands Kroon - Hoogte- en dieptepunten in Hollands Kroon 


  Op donderdag 26 september eindelijk weer na bijna 3 maanden een raadsvergadering. De laatste vergadering was op 27 juni.   1. Schelphorst 58

  Op de agenda van 26 september, agendapunt 4: De heer Imming verzoekt herziening bestemmingsplan Schelphorst 58 te Wieringerwerf. 

  Een droef gebeuren. De gemeente wil nu alleen een afweging van het bestemmingsplan, zonder het jarenlange voortraject te bezien waarin grote vraagtekens kunnen worden gezet bij het handelen van de gemeente. En als je constateert dat de gesprekken met een vooraf vast standpunt zijn gevoerd en als slot een Memo wordt gestuurd (een dag voor de raadsvergadering) naar de raad met een reactie op de laatste inbreng van de advocaat/ bureau waar niet meer door Imming op gereageerd kon worden, kun je niet anders dan concluderen dat het handelen van deze gemeente ver onder de maat is en zo absoluut niet kan. 

  Het droeve is dat de coalitiepartijen  vervolgens hun uiterste best deden om alles goed te praten wat de gemeente betreft. Zo sprak de heer Visser (CDA) van: Wij als raad in bestuurlijke zin 'je rug recht moet houden'.  

  Het voorstel van o.a. Groen Links  om een externe onafhankelijke deskundige er naar te laten kijken, wat heel logisch zou zijn  met 2 partijen met een andere mening, werd door de wethouder afgewezen omdat ze "zelf deskundig genoeg" zijn.  En moeten we werkelijk geloven dat deze gemeente de deskundigheid in huis heeft volgens wethouder Groot (hoe zat het met deskundigheid onlangs bij Moerbeek 6, niet te vergeten de zaak Tonneman en de "zure gekken" ?). 
  Daarbij bracht Annaert nog naar voren dat je dan  elke keer een derde deskundige moet inschakelen. Inderdaad meneer Annaert met de 'deskundigheid' van deze gemeente zal dat in veel gevallen behoren te gebeuren!
  De vraag van SHK dat artikel 4 bijlage II van de Omgevingsvisie  kon worden gebruikt werd in de tweede termijn. na wederom door de heer Herder hierop gewezen te zijn, beantwoord door wethouder Groot met dat de gemeente hier geen uitvoering aan wil geven. 

  Het realistische voorstel van de CU om het verzoek om een bestemmingsplanwijziging gewoon in procedure te brengen werd afgewezen omdat volgens  wethouder Groot de gemeente dan echt 'voor aap' staat. Hij weet al op voorhand wat de uitspraak zal zijn.
  De gemeente staat al lang 'voor aap' met de hele gang van zaken. En dat zal niet de eerste keer zijn voor de rechter ook in vele andere procedures. Maar daar hoor je de partijen niet over!

  OHK constateerde nog dat er geen sprake bij de gemeente is van een positieve grondhouding en adviseerde nogmaals in gesprek te gaan.

  Bij stemming viel  op dat alleen Groen Links, Anders en OHK tegen  het voorstel waren om geen medewerking te verlenen om het bestemmingsplan te wijzigen. Dus wel medewerking willen verlenen!


  De coalitiepartijen VVD,CDA en SHK waren voor het voorstel om GEEN medewerking te verlenen om het bestemmingsplan te wijzigen. Maar ook PvdA, D66, LADA en CU leken geen ander standpunt dan dat van het college te durven innemen.

  Conclusie: Het wordt nooit wat met deze gemeente!


  2. Vertrek Fekkes, komst Eichhorn

  Het bericht dat de heer Fekkes heeft besloten zijn functie als raadslid te moeten opgeven was wel een verrassing. We wensen hem met zijn onderneming het allerbeste. 

  En ja het verheugt ons dat de heer Eichhorn weer als raadslid  is benoemd in de fractie Groen Links. De heer Eichhorn heeft veel ervaring en een zeer goede kennis van het doen en laten van het bestuur van Hollands Kroon. En dat is vaak voor nieuwe raadsleden het gemis bij het naar voren brengen en vast houden van een standpunt.
  We wensen de heer Eichhorn veel succes voor zijn partij.  


  3. Crossbaan mogelijk?

  Het college is met een  reactie gekomen. Meer info  hier. Ook de Omgevingsdienst heeft zijn licht over de plannen laten schijnen en  komt tot de conclusie dat beide locaties  op basis van haalbaarheid zeer slecht scoren. Daar komt bij dat hoogheemraadschap aangeeft geen toestemming te geven voor bodemverlaging.

  Er is nog geen onderzoek gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming. Het Groetkanaal ten westen van de locatie is in de PRV aangewezen als Ecologische verbindingszone. 

  Met de uitspraak van de Raad van State van 25 mei en de uitspraak van Remkes: "We moeten ons realiseren dat in ons land niet alles kan", lijkt de locatie voor motorcross en wat men verder er allemaal wil gaan realiseren absoluut geen goede locatie.  
  De motorcrossvereniging is thans zelf aan zet om diverse bewijzen te leveren. 


  Redactie JAS


  Krantenartikelen over Hollands Kroon  28-9-2019 Huisuitzetting stap dichterbij voor ’illegaal’ op bedrijventerrein wonende gezin Imming uit Wieringerwerf (1)

  28-9-2019 Wethouder Hollands Kroon: ’Deal over dok Luyt is bijna rond’

  28-9-2019 Weer rechtszaak over aanleg van glasvezel

  27-9-2019 Incluzio mag door met miljoenen extra van Hollands Kroon

  27-9-2019   Gemeente verwacht claims Luyt

  27-9-2019 Huisuitzetting stap dichterbij voor ’illegaal’ op bedrijventerrein wonende gezin Imming uit Wieringerwerf

  24-9-2019 ’Pension kán hier niet’

  18-9-2019 Moerbeek 6 nog even leeg

  18-9-2019 Bouw van zestig woningen in ’t Veld loopt vertraging op door stikstofuitspraak

  13-9-2019 Bijna negenhonderd iepen de klos: Wieringen spant de kroon


  11-9-2019 Overeenkomst Hollands Kroon en firma Luyt ’belangrijk voor behoud van werkgelegenheid in Den Oever’

  9-9-2019 Slootdorp krijgt eigen museum over voormalig Joods Werkdorp


  9-9-2019 Meer bloemen voor bijen Hollands Kroon

  7-9-2019 Gastschrijver: onkundig beleid zwembaden in Hollands Kroon

  3-9-2019   NC10 crossterrein: het spel van de hoge hoeden en de konijnen (5)


  2-9-2019 Budget Wmo/Jeugdzorg met ruim 17% overschreden 

  1-9-2019 Energie Combinatie Wieringermeer wil aardwarmte winnen in weidevogelgebied Lambertschaag

  31-8-2019 Raadslid GroenLinks Fekkes stopt

  31-8-2019  Veel aanvragen voor huisvesting arbeidsmigranten in vooral Hollands Kroon (2)


  30-8-2019 Motorcrossers schrikken niet van een geluidswal van twaalf meter hoog


  30-8-2019 College Hollands Kroon adviseert motorsportfederatie

  29-8-2019 Niet blij met ’serieus hoge windturbines' (4)

  29-8-2019 Hoge geluidswallen nodig om nieuwe motorcrossbaan in Wieringermeer’ 

  28-8-2019 Weg met die overbodige verkeersborden in Hollands Kroon

  27-8-2019 
  Expeditie Juttersgeluk Pop-up-etappe in Hollands Kroon 

  26-8-2019 Geen stroom van Sporthal 

  26-8-2019 Ongenoegen VVD over Kerkwegbrug


  26-8-2019 Plan Hoze valt duurder uit


  20-8-2019 Cultuur? Dat woord krijgt nu ook bij de gemeente Hollands Kroon betekenis


  15-8-2019  Grote plannen met Oude Zeug
  13-8-2019  Tuchtcollege berispt huisarts
  12-8-2019 Burgemeester en wethouders Hollands Kroon zien geen mogelijkheid om huis van gezin Imming te legaliseren (3)  1-5 meest gelezen artikelen


  2 reacties :

  Anoniem zei

  Dhr. Eichhorn, een van de zeer weinige integere politici in Hollands Kroon, dus laten we blij zijn dat hij terug is. Hij zal in z'n eentje ook niet veel uit kunnen richten, maar misschien dat het overgrote deel van de raadsleden het op kunnen brengen om een voorbeeld aan dhr. Eichhorn te nemen, deze gemeente zal er dan van opknappen.

  Anoniem zei

  Triest dat er niet oplossing gericht gewerkt wordt in de kwestie van de familie Imming. Meneer Visser heeft de les nog niet begrepen, sommige zijn hardleers en hebben een betonnen plaat voor de kop. Blijkbaar behoefte aan meer van hetzelfde in dit leven.

  Een reactie posten