Niets is bestuurlijk Hollands Kroon te dol

Datum:
 • zaterdag 29 oktober 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Woorden schieten te kort omdat hen niets te dol is.

  Bij de formele oprichting van Hollands Kroon op 1 januari 2012 was er enige hoop onder met name de inwoners van Anna Paulowna dat de voorheen groezelige bestuurscultuur zou verdwijnen; het is iets anders gelopen en in onderstaande episteltje wil Stichting JAS enkele typerende gebeurtenissen voor U memoreren.

  Per 1 september 2012 wordt J.Nawijn burgemeester van Hollands Kroon (HK); de man heeft een bestuurlijk verleden ( zie o.a. Wikipedia + websiteartikelen/archief JAS ) en na zijn benoeming laat Remkes (CvdK-VVD) doorschemeren dat Nawijn eenstemmig aangenomen is door de gemeenteraad van HK.

  Het raadslid Ravensteijn ( LADA) bestrijdt deze eenstemmigheid waarna een intimidatieproces start die zijn hoogtepunt bereikt met een gang naar de rechter door Nawijn. De zaak wordt overigens geseponeerd. Ravensteijn is overbluft en getemd maar niet zonder de verzuchting geslaakt te hebben: Je weet niet wat je hier (in de Ontmoeting) overkomt.

  Het bestuurlijk genie Meskers blaat in een raadsvergadering blijde rond dat de Hoge Raad voor Adel ambtsketting en wapen van HK in orde heeft bevonden en aldus niet indruisen tegen de heraldiek van het Koninkrijk.

  De twee nieuwkomers Seniorenpartij en LADA worden na de verkiezingen in 2014 onderdeel van de coalitie met oudgedienden VVD en CDA; stemverhouding nieuw : oud = 12 : 9. Machtspolitiek gesproken een ultieme zet van VVD en de aller christelijkste CDA om de nieuwkomers in te lijven om zo op deze onervarenen toezicht uit te oefenen, angst aan te jagen en aldus de gewenste richting te kunnen geven aan hun bestuursverantwoordelijkheid.

  Opgemerkt dient worden dat aan de totstandkoming van deze coalitie de VVD formateur M. Huisman uit Den Helder een stevig steentje heeft bijgedragen.
  Opm: Remkes, Nawijn en Huisman zijn allen VVD.

  Nawijn houdt een speech over de rationalisatie en vermindering in bezetting van het HK-ambtenarenkorps. Nooit meer iets van gehoord.

  Het gemeentehuis te AP blijkt te klein om de hele ambtenarenstaf van HK te huisvesten; men besluit tot een tijdelijke aanbouw welke door omwonenden bij de rechter verhinderd wordt omdat niet op de juiste gronden en onderbouwing de procedure werd gevoerd. De aannemer loopt nu een project ad. €3.000.000 mis maar wordt gecompenseerd omdat hij het oude AP-gemeentehuis geschikt mag maken voor huisvesting van de ambtenarij.
  Opmerkelijk is dat juist dit gemeentehuis destijds onder CDA wethouder Lia Franken bestempeld was als ARBO wet onwaardig waarna de toenmalige raad instemde met nieuwbouw van De Ontmoeting wat een project werd dat financieel uit de klauwen liep.

  Volkomen onverwacht blijken een aantal bruggen in ex-gemeente Wieringermeer in slechte staat; deze moeten vervangen worden. Kosten €20.000.000. Ook de brug over het Oude Veer kan niet meer mee en wordt vooralsnog vervangen door een vaste brug.

  Meskers geeft €300.000 aan Port of Den Helder – dit om de goede wil te tonen. Welke? En geeft nog meer geld : Sail Den Helder profiteerde ook van Meskers’ Sinterklaassyndroom waarna Meskers zich volop stort in de toeristische ontwikkeling van de Waddenpoort bij Den Oever. De Wieringers mogen Meskers niet erg, in een raadsvergadering wordt hij leugenaar genoemd maar Nawijn belooft ze een nieuwe visafslag die hij zelf betaalt en probeert zo de mensen om te kopen.

  Kooyhaven, het bijna doodgeboren kindje van de provincie, heeft verschillende bestemmingen gehad maar nu heeft de kip het ei gelegd; het wordt een verlengstuk van Port of Den Helder welke van beheerhaven naar de status van ontwikkelingshaven gaat. Geweldige mogelijkheden – achterland? – windmolens – olie en gas –gericht op groei etc. Kortom schitterende logistieke management kulpraat welks terminologie ongetwijfeld uit de rapporten moet komen van de ingehuurde bureau‘s . Zijn er al liefhebbers en voor hoelang?

  Nawijn laat vanuit Den Haag door de politie het gemeente huis ontruimen omdat de ingang bezet wordt door FNV actievoerders die vanuit eigen- en maatschappelijk belang protesteren wegens de door B&W + gemeenteraad foutief toegepaste WMO- hulpverlening aan vooral ouderen en gebrekkigen. Een rechtszaak hierover wordt gewonnen door het FNV.

  HK gaat nog eens naar de rechter over deze zaak maar deze poging wordt eveneens afgewezen Inmiddels gaan Nawijn & Co (wethouders + coalitie) onverdroten verder het diverse kleiner vermogende burgers/ondernemers het leven zuur te maken door het voeren van processen bij de rechtbank over zaken die zij bij voorbaat verliezen – maar pesten is ook leuk en de belastingbetaler betaalt.

  De camping van dhr. Tonneman lijkt het meest schrijnende en dolle voorbeeld van bestuur versus burger rechtszaak van de eeuw te worden. De gemeente verkoopt iets maar wil niet leveren en wil de koper Tonneman daar voor op laten draaien – mooi onderwerp om op de televisie te brengen. Hoe ontstaat deze ongein?

  Ambtenaren werken thuis maar tevens in zelfsturende groepen. Dat is een overname van een management filosofie uit begin jaren 2000 en geïntroduceerd in HK door mevrouw van der Horst , een markant uitgedost typje die soms te zien is op raadsvergaderingen waar zij op haar tablet organogrammen en prive plaatjes tevoorschijn tovert. Zij is een der directeuren die betrokken was/is bij de ineenvoeging van disciplines van de 4 vroegere gemeentes en de reorganisatie ervan en met Nawijn uit Heemskerk meegekomen waar zij hoofd van een of andere afdeling was waar zij 1 keer per jaar het hoofd om de hoek van de deur stak om te zeggen hoe zij het hebben wilde.

  Laat ons niet vergeten dat het afschaffen van bijna het hele APV – stokpaardje van Nawijn waarmee hij de televisie haalde - een reuze gemak geeft voor de gemeente want zonder adequate regels hoeft er ook geen toezicht gehouden te worden en kunnen er geen klachten zijn welke het ambtenaren apparaat belasten. Er werd toch al nooit gehandhaafd maar nu is de formele plicht tot handhaven tenminste ook weg – en dat geeft zekerheid. Vroeger viel de ambtenarij onder de gemeentesecretaris maar nu de ambtenaren zelfsturend zijn moet deze man het een stuk rustiger gekregen hebben heeft deze functionaris andere taken gekregen of: Wat voert hij uit en is deze functie nog nodig?

  Intussen is het hele bestuur van LADA opgestapt vanwege onvrede met de fractiekoers en ook de heer Bruijskens van Seniorenpartij is ermee gestopt; officeel vanwege zijn leeftijd wat nogal voor de hand ligt bij een Seniorenpartij.

  Zo stemde een aantal LADA-raadsleden bij de stemming over een azc voor een azc, terwijl de hele avond het tegenovergestelde standpunt van de partij werd verdedigd. En met een stem meer werd het voorstel voor een azc in Hollands Kroon aangenomen. Bij navraag bij de partij hoe dat nu kon gebeuren, kreeg Stichting JAS als antwoord: 'Onder druk van Jaap' (burgemeester Nawijn).

  Op 26/10/16 heeft Nawijn zich na afloop van de raadsvergadering in de nesten gewerkt door de op de publieke tribune aanwezige de fam. Lombaard te bestempelen als ‘zure gekken”. De raad, in besloten spoedzitting bijeen, heeft besloten om deze kwestie in de 'vertrouwenscommissie' te bespreken.

  De uitlatingen van Nawijn bedreigen het voortbestaan van de coalitie in ernstige mate want nu zal de raad moeten laten zien wat zij waard is; accepteren zij Nawijn’s uitlatingen dan laten zij de burger vallen en zal een partij als LADA verdwijnen van het toneel. Deze betrouwbaarheidstest ‘overheid versus de burger’, zal uitwijzen in hoeverre wij de politiek in HK nog serieus kunnen nemen.

  Nu het laatste opkikkertje: In 2004/2005 heeft het het bureau Greep, na intern onderzoek op de organisatie van het toenmalige Anna Paulowna, het volgende geadviseerd:
   1. Allemaal er definitief uit en opnieuw met andere mensen beginnen.
   2. Wordt dit advies niet opgevolgd dan blijft de groezelige bestuurscultuur bestaan.

   P.S. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen (de burger is de oorzaak, schofferen burgers) wijzen mede uit hoezeer bureau Greep gelijk had in de noodzaak de bestuurscultuur, van destijds Anna Paulowna en heden HK (veel oude A-P- ambtenaren nog altijd aanwezig), drastisch te veranderen.


  Redactie JAS

  7 reacties :

  Anoniem zei

  Meestal huurt de gemeente bureaus in die hun uitkomst precies afstellen op de wensen van de politiek. Bureau Greep is hierin een uitzondering gebleken vandaar ook dat het rapport in een heel diepe la is verdwenen, de politiek had niet op de uitkomst gerekend. Verstop het rapport dan is er ook niets aan de hand.
  Het college wil bijvoorbeeld geen lawaaioverlast. Geen nood, het ingehuurde bureau berekent precies dat er niets aan de hand is, al moet de machinerie er voor stil gezet worden, anders volgende keer geen opdracht meer.
  Zo gaat het met alle overlast, controle is er niet meer en de voorzitters van de RUD zijn altijd wethouders die de frauduleuze onderzoeken van RUD en Gemeente aansturen, tenminste als ze er zelf belang bij hebben.
  Als we deze opsomming van ellende veroorzaakt door het bestuurlijk apparaat zo lezen dan waan je je in een derde wereld land.

  Anoniem zei

  Juist, klopt helemaal.
  Bureau Peutz inhuren om geluid te meten gedaan door een persoon die zoon is van een belanghebbende. Ja, u leest het goed. Metingen door de gemeente laten verrichten door een belanghebbende.
  En de ellende is: ze komen er nog mee weg ook. Nu Nawijn nog.

  Dit is Hollands kroon.

  Anoniem zei

  De uitslag van bureau Greep had een fusie met Niedorp ook waarschijnlijk niet kunnen voorkomen.Op slinkse wijze is die fusie tot stand gekomen.
  Waarvan de gemeenteraad van Niedorp de grootste boosdoener is geweest onder aanvoering van PvdA voorman van Dijk en woordvoerder van de stuurgroep.
  Bij zo ontzettend veel bezwaarmakers via zienswijzen en een enquête door een bureau i.o.v. het NHD zou hier toch verandering in moeten komen vond van Dijk een moment.
  Maar ook hij deed vervolgens wat de inwoners van Niedorp absoluut niet wilden.
  Een fusie tegen de inbreng en wil van de inwoners van Niedorp waarvan Jan Steven van Dijk nu als wethouder van Schagen is aangesteld
  En waar haalden ze de moed en het lef vandaan om vervolgens ook nog eens met de zeer omstreden Jaap Nawijn in zee te gaan.

  Anoniem zei

  "Niets is bestuurlijk Hollands Kroon te dol". Ik heb het stukje rustig en doorgrond gelezen en enorm geschrokken. Maar het klopt ook nog eens en waarom moet na de zaak van Lombaard hier nu pas volop aandacht aan besteed worden ondanks dat het al jaren speelt. Maar goed het moest er een keer van komen.Of kan nu eindelijk de politiek er hier niet meer omheen.Ik ben de fam. Lombaard dan ook zeer dankbaar dat deze mensen het lef hebben voor hun en andere burgers gerechtigheid en eerlijkheid op te komen. Dat het nu pas blijkt via de media dat deze burgers al jaren door de gemeente worden geruïneerd en Nawijn zijn zin niet krijgt en daar door gefrustreerd is en deze onschuldige burgers dan maar als gekken kwalificeert.En er zijn blijkbaar nog veel meer van die schrijnende gevallen in Hollands Kroon. Weg met die respectloze Nawijn en het college!En de partijen nu maar eens zelf ouderwets aan het werk gaan en problemen oplossen.En niet luisteren of de mond laten snoeien door de burgervader en college. Dit verhaaltje is nog zeker niet uit! De burgers lijken nu wel het vuil voor de bezem te zijn en moeten troosteloos ervaren hoe gemeenschap geld word verkwanselt en ook nog zonder resultaat.

  Anoniem zei

  Anoniem hierboven schrijft: ---En er zijn blijkbaar nog veel meer van die schrijnende gevallen in Hollands Kroon.---

  Dit klopt, alleen waren wij niet bereid om in de publiciteit te treden. Dit om zeer persoonlijke redenen. In sommige gevallen moet je voor je gezin kiezen in plaats van rechtszaken aangaan maar dat neemt het gevoel niet weg slachtoffer te zijn.

  Als Nawijn niet vertrekt gebeuren er nog hele rare dingen met de burgers.

  Anoniem zei

  Word eens tijd dat provincie en de landelijke polietiek eens een onderzoek insteld, blijkbaar is er niks geleerd uit recent verleden.
  Zie vromrapport Wieringen 2008.

  Anoniem zei

  Word eens tijd dat provincie en de landelijke polietiek eens een onderzoek insteld, blijkbaar is er niks geleerd uit recent verleden.
  Zie vromrapport Wieringen 2008.

  Een reactie posten