LADA streeft naar een duurzame, sobere en rechtvaardige lokale gemeenschap.

Datum:
 • dinsdag 12 maart 2013
 • in
 • Categorie: ,
 • Nieuwe Niedorp, 11-03-2013  Kan Hollands Kroon de noodzakelijke energierevolutie winnen met subsidiegelden?
  PERSBERICHT

  Door een meevaller van € 52.000,- bij de milieudienst leek het daar even op. Schuif het bedrag door naar de subsidiepot duurzaamheid en we zullen het gewenste effect bereiken, zo leek de boodschap 5/3 in de gemeenteraad. Simpel, niet effectief, onrechtvaardig en populistisch, ondanks de goede bedoelingen. LADA (Democratie Anders) stemde tegen. Ik zal uitleggen waarom:

  Schaars geld, slim stapelen

  LADA(Democratie Anders) streeft naar een duurzame, sobere en rechtvaardige lokale gemeenschap. Op termijn is een CO2 neutrale regio ons doel (zie ons programma op www.lada2010.nl ). Bij alle maatregelen die genomen moeten worden is ook aan de orde met welke maatregelen dit doel bereikt kan worden. Ons motto: klein wat kan, groot wat moet, en, Kies altijd doel en middelen die bij elkaar passen. Beperking van CO2 uitstoot en stimuleren van herwinbare energie is van groot belang. Energiebesparing is daarbij een onmisbaar middel. In dat streven heeft LADA bij de ontwikkeling van de brede scholen bepleit dat alleen de allerhoogste isolatienorm acceptabel is. Slim stapelen betekent hier dat de investering in duurzaamheid zich terugbetaalt in een lagere energierekening. Dat betekent: extra geld voor onderwijsactiviteiten, onze eigen jeugd is hiermee geholpen.

  Rampzalig energiebeleid vanuit Den Haag

  De prikkel om de gewenste energierevolutie te bereiken ligt vooral bij hogere overheden. Den Haag kan aan de belastingtouwtjes trekken. Vooral voor grootverbruikers en afnemers van groene energie moet dit merkbaar zijn. Hoe meer je verbruikt, hoe progressiever de energiebelasting. De opbrengst mag verrekend worden met de inkomstenbelasting. Die kan omlaag. Een deel van de opbrengst kan naar innovatieve projecten. Tien, twintig jaar geleden golden zonnepanelen en windmolens als innovatief. Dat is nu verledentijd. Het huidige energiebeleid is rampzalig: Er is veel aanbod aan energie. Naast de kleinschalige opwekking met wind en zon staan kolencentrales voluit te draaien en staan de veel schonere gascentrales regelmatig stil omdat ze te duur zijn. Leveringscontracten b.v. Agriport zijn zo opgesteld dat zij achter in de rij staan met de duurzaam opgewekte energie. De opbrengst van windenergie (met subsidie) komt ten goede aan de individuele ondernemer terwijl de overlast voor de omgeving is. Energieprojecten maken vooral kans bij hogere energieprijzen, iedereen wordt dan geprikkeld, dat lukt niet met een bescheiden gemeentelijk subsidiepotje. Dat idee moeten we langzaam maar zeker afbouwen, zonder het doel energiebesparing uit het oog te verliezen.

  Wat kan de (lokale) overheid dan wel doen? 

  Jan Rotmans, hoogleraar op het gebied van transities en duurzaamheid, heeft hiervoor een energietransitieagenda 2.0 geschreven *). Voor het college, ambtenaren en een deel van de raad mogelijk verboden literatuur. Daarom zal ik enkele punten hier aanhalen:

  1 Er is een Deltaplan nodig. In 2050 een volledig fossielvrije energievoorziening. Jaarlijks 3% energiebesparing en 7% groei van duurzame energie

   2 Belangrijkste focus op de gebouwde omgeving. De belangrijkste motor voor de werkgelegenheid. Hollands Kroon heeft de potentie om hier koploper te worden: Veel licht, ruimte, water en bedrijven die energie kunnen produceren, opslaan en verbruiken. (alweer: landelijk innovatiebeleid)

  3 Investeer in cleantech. In Amerika de snelst groeiende industrie. Wageningen, Delft en Rotterdam herbergen de kennis. Hollands Kroon kan zich profileren als pilotgemeente. Potentie genoeg.

  4 Vergroening van het belastingsysteem. Hierboven beschreef ik dat al.

  5 Introductie van een feed-in tarief voor alle vormen van duurzame energie. Er moeten betere waarborgen komen voor (kleinschalige) energieleveranciers. Als de afname en de prijs gewaarborgd zijn , zal dit de innovatie stimuleren.

  6 Het imago van energiebesparing opvijzelen. Zie het als een inspirerende uitdaging.

  7 Investeer in slimme energie-infrastructuur. Het variabele aanbod en de vraag moeten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

  8 Richt een Nationaal Energie Investeringsfonds op. Hier kunnen burgers en bedrijven terecht voor de benodigde investeringen

   9 Energiecoaches voor de kernen met lokale voorbeelden om energiezuinig te leven. Burgers en bedrijven kunnen hier een beroep op doen (kan ook via burgerparticipatie)

  10 faciliteer de “Local heroes”. Onder de slagschaduw van de bestaande windmolens kunnen interessante bezoekerscentra burgers ondersteunen en enthousiast maken

  Lokaal aan de slag met visie

  Tot zover de transitieagenda. Nodig is een mix van landelijk en lokaal beleid, van koele techneuten en enthousiaste burgers. Om dat te realiseren is er een lokaal duurzaamheidsbeleid nodig. Wellicht ook geld. Wat LADA (Democratie Anders) betreft zit er 52.000,- euro voor dit doel in de algemene reserves. Dat kan uiteindelijk tot meerwaarde leiden dat niet in geld is uit te drukken. Visie op duurzaamheid is een vereiste. Ook hier zet LADA op in.

  Rob Ravensteijn, fractievoorzitter LADA (Democratie Anders)

   *)Bronvermelding: Jan Rotmans: In het oog van de orkaan, Nederland in transitie

  LADA

  4 reacties :

  Anoniem zei

  Een loflijk streven van LADA, maar het artikel overziende lijkt het er op dat ze de realiteit uit het oog verloren zijn.
  "Vergroening van het belastingsysteem": Als LADA daar mee bedoelt dat er nog meer belasting op energie moet worden geheven dan slaan ze de plank behoorlijk mis, de hardwerkende Nederlander is zo langzamerhand helemaal uitgemolken.
  Zoals ook LADA moet weten zit Nederland in een recessie omdat Rutte en zijn criminele ploeg willens en wetens Nederland naar de verdommenis helpen om maar aan de wensen van Brussel te kunnen voldoen. Zolang de geldstromen van Noord naar Zuid-Europa blijven gaan met de bedoeling om tot een STRAATARM Socialistisch Europa te komen en de zakken van de bankiers te blijven spekken, hebben de burgers geen geld meer om aan groene dromen te doen. Lada praat over 2050; in 2050 is Nederland al lang geen West-Europees land meer maar het zal een moslim enclave geworden zijn waarin mannen en vrouwen weer in jurken lopen en 5 x per dag op de knieen moeten zakken om naar het oosten te bidden.

  ADVIES AAN LADA: probeer weer eens terug te keren op aarde en probeer als politieke partij, samen met de andere sprekende poppen, ook wel raadsleden genoemd, eens wat te doen aan de misstanden in EIGEN gemeente waar ze notabene met hun neus bovenop zitten. Doe eens wat aan de grote tekorten omdat het College in de mening verkeert dat ze zich ongestraft alles kunnen permiteren over de rug van de belastingbetaler.

  Anoniem zei

  "Op termijn is een CO2 neutrale regio ons doel" aldus LADA.
  In het Westland pompen de kwekers CO2 in hun kassen om de gewassen beter en sneller te laten groeien. Bomen en planten kunnen niet groeien zonder CO2. De klimaatgekte wordt toegeschreven aan de grote hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer, maar het percentage CO2 in onze atmosfeer is slechts 0,03%. We worden bewust ongerust gemaakt door politici en zakenlieden die onnoemelijk veel geld verdienen met de handel in emissierechten.
  Misschien dat LADA beter eens wat onderzoek kan verrichten voordat ze mee gaan doen in de oplichterspraktijken van politici en ander uitschot, daar kunnen we ook de windmolenmaffia toe rekenen.

  Rob Ravensteijn zei

  Een goede vraag. Nu het antwoord: geen belastingverhoging maar verschuiving. Minder inkomstenbelasting en meer energiebelasting. Niet voor iedereen hetzelfde. Wie veel gebruikt zal in een hoger tarief vallen. Dat geeft de prikkel om iets te doen aan het verbruik. Een energiemaatregel levert dan voordeel op bij de energiemaatregel. Het belastingniveau is hoog genoeg en mag zelfs omlaag om de koopkracht te ondersteunen. Goed als je wijst op misstanden in de gemeente. Wij horen dat graag en zullen proberen er iets aan te doen. Liefst samen met de burger. Met jou bijvoorbeeld. Er is nog een hoop te verbeteren, daarom zul je nog vaak van ons horen. Hoe groter we zijn, hoe meer kunnen we aan. Bedankt voor je reactie.

  Rob Ravensteijn

  Anoniem zei

  De misstanden in de gemeente zijn zo langzamerhand tot een hoogte gegroeid dat het een niveau heeft berijkt dat het op een criminele organisatie begint te lijken.
  Al jaren is er het nodige mis, maar tot nu toe is er geen partij die de belangen van de burger heeft behartigd, ook Lada niet die in het recente verleden is benaderd door de burgers zonder dat daar ooit aandacht aan is besteed.
  Dus het antwoord van Rob Ravestein is mosterd na de maaltijd.

  Een reactie posten