’Snel totaalvisie voor uitbreiding Agriport’

Datum:
 • dinsdag 27 augustus 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - MIDDENMEER -  We kunnen pas doorgaan met verdere planontwikkelingen als we duidelijkheid hebben in een gebiedsplan.
  Jan Mol 27-8-2019 


  Natuurlijk had Agriport liever gezien dat de gemeenteraad van Hollands Kroon het eens was geworden over een gebiedsplan voor de Wieringermeer. „Die zou twee jaar geleden al worden vastgesteld. Maar we kunnen leven met de besluitvorming van de laatste raadsvergadering”, zegt commercieel directeur Jack Kranenburg van Agriport. 


  Directeur Agriport kan leven met expansie in fases

  Ondanks de enorme beperking van dat raadsbesluit. Aanvankelijk was er sprake van 2500 hectare zoekgebied rond Agriport voor verdere expansie van bedrijven en kassen, maar uiteindelijk kwam er een voorstel voor 1500 hectare. Tijdens de raadsvergadering werd dat nog eens teruggebracht naar 750 hectare, met daarbij de aantekening de andere 750 hectare over vijf jaar te bestemmen als daar dan nog steeds behoefte aan was. 

  Over-all

  Kranenburg vindt dat er nu zo snel mogelijk een totaalvisie moet komen. „Dan weten alle belanghebbenden waar ze aan toe zijn. We kunnen niet door blijven gaan om telkens individuele plannen te toetsen. Ook wij willen geen salamitactiek, maar echt een over-all plan.” 

  Maar graag had hij gezien dat het er al was. De datacenter van Google aan de Tussenweg, volop in aanbouw, kon alleen gerealiseerd worden na veel overleg met tal van instanties, omdat er nog geen gebiedsplan was. Hij vindt dat het totaal geen zin heeft om te speculeren op nieuwe plannen en aanvragen zolang niet duidelijk is wat het gebiedsplan gaat worden.  

  De grond tussen Cultuurweg en Rijksweg A7 is toch eigenlijk al in beeld voor verdere ontwikkeling? Kranenburg: „Als er over de hele lengte van de Rijksweg honderd tot tweehonderd meter grond gereserveerd moet blijven en er komen nog verdere eisen op gebied van infrastructuur, dan kan dat ineens zomaar beslag leggen op dertig procent van je grond. Dan valt nog maar te bezien of je de grond nog effectief kan gebruiken.” 

  Aansluitend 

  Voor Agriport is bovendien nog niet duidelijk waar de eerste 750 hectare in de gebiedsvisie worden opgenomen. „Dat gebied is nog niet afgebakend, we hebben er nog geen beeld van. Wij willen niet de Medemblikkerweg over, zoveel is duidelijk. Het ligt volgens mij natuurlijk wel voor de hand dat het ergens aansluitend is aan het bestaande gebied van Agriport. Maar het heeft voor ons ook geen zin daarop te speculeren.” 

  Overigens is niet alleen Agriport benieuwd hoe het uiteindelijke gebiedsplan er uit gaat zien. Inwoners van de polder, de agrariërs, de landbouworganisatie LTO en buurgemeenten willen ook weten waar ze aan toe zijn. Tijdens en voorafgaand aan de raadsvergadering van Hollands Kroon in juni is er een berg kritiek op het toenmalig plan van het college uitgestort. Waarna de gemeenteraad uiteindelijk besloot dat het zoekgebied van Agriport tot 750 hectare moet worden teruggebracht en de optie voor 750 hectare over vijf jaar open blijft. En voor alle belanghebbenden moet duidelijk worden wat Agriport wil. Kranenburg: „Ons bedrijventerrein is nagenoeg vol. Nieuwe bedrijven moeten elkaar versterken, een meerwaarde hebben, bijvoorbeeld energie of CO2 aan de kassen kunnen leveren, bijdragen aan duurzaamheid, misschien zelfs waterstofproductiefaciliteiten bieden. Maar we kunnen pas doorgaan met verdere planontwikkelingen als we duidelijkheid hebben in een gebiedsplan.” 

  Geamendeerd 

  Wethouder Theo Groot van Hollands Koon is het met Kranenburg eens dat er zo snel mogelijk een totaalvisie moet komen. „We hebben de raad een voorstel gepresenteerd waarmee we dat voor ogen hadden. Maar dat is door de gemeenteraad geamendeerd. De raad gaf ons de opdracht om eerst nog een draagvlakonderzoek te houden onder onder meer inwoners, LTO en buurgemeenten. Dat willen we zo snel mogelijk oppakken maar hebben dat toch maar over de vakantie heen getild. Juist om de kritiek voor te zijn dat we het onderzoek hielden toen iedereen weg was. Maar het is inderdaad zaak om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben voor alle partijen. Voor het eind van het jaar hoop ik dat de visie is vastgesteld.”

  Noordhollands Dagblad
  0 reacties :

  Een reactie posten