PBL beticht AgriFacts van onjuiste aannames

Datum:
 • woensdag 21 augustus 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • De aannames van Stichting AgriFacts (Staf) over het PBL-rapport ‘Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd’ zijn niet juist.
  Dat schrijft het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) aan de stichting. „Het PBL heeft geen informatie verstopt. We hebben alle conclusies zo transparant en evenwichtig mogelijk gecommuniceerd.”
  In een brief aan Staf geeft het PBL puntsgewijs een uitgebreidere toelichting. Zo schrijft het PBL dat het in zijn publicatie de beoordelingsmethode van de Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft toegepast. „En dus geen strengere rekenmethodiek, zoals STAF stelt”, stelt directeur Hans Mommaas in zijn brief. Evenmin leidt het door PBL gebruikte meetnet tot een ongunstiger voorstelling van zaken omdat dit meetnet niet representatief zou zijn, antwoordt het planbureau. „Het PBL heeft de uitspraak over de trend in het aantal overschrijdingen van de KRW-norm gebaseerd op een meetnet (96 meetpunten) dat Deltares in 2013 heeft opgezet in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om de ontwikkelingen in de kwaliteit van het oppervlaktewater te kunnen monitoren en duiden.”

  Volledige transparantie

  Het is voor het PBL onduidelijk waar AgriFacts zijn bewering op baseert dat de door het PBL gerapporteerde trend niet representatief zou zijn. „Het PBL heeft in zijn rapport juist volledige transparantie nagestreefd door ook de vergelijking met het totale meetnet te presenteren.”
  Ook verwijt het PBL de Stichting AgriFacts van onzorgvuldig werken, waar het gaat om het al dan niet halen van het beleidsdoel voor de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater: een daling van het aantal overschrijdingen met 50 procent ten opzichte van 2013. PBL ontkent de stellingname van AgriFacts dat dit doel wel zou zijn gerealiseerd als de data van alle meetpunten in ogenschouw genomen worden. „Deze uitspraak is niet correct. Uw Stichting heeft namelijk een foutieve methode toegepast om tot deze uitspraak te komen. Kortweg komt het erop neer dat uw Stichting simpelweg de data van twee jaren (2013 en 2017) van elkaar af getrokken heeft. Dit is niet zorgvuldig omdat vergelijking van de data uit individuele jaren de trend niet juist weergeeft.”

  Absurd

  STAF is verrast door het nagezonden hoofdstuk: ‘Berekening normoverschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen – Achtergrond bij het rapport Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd’ van het PBL. „Het is absurd dat een dergelijk belangrijk hoofdstuk, dat beschrijft hoe de conclusies tot stand zijn gekomen, niet in het rapport is opgenomen. Maar pas werd opgesteld, nadat er vragen werden gesteld over de beoordelingssystematiek. Dit is precies het punt dat STAF richting het PBL maakte in haar brief: essentiële informatie ontbreekt in de rapporten, waardoor Jan en allemaal op het verkeerde been worden gezet.”

  5 reacties :

  Anoniem zei

  Staf bestaat uit een stel liegende gif spuitende boeren en zijn dus de misbruikers van gif.
  Je gaat als Staf af als een gieter als je een rapport verkeerd uit probeert te leggen om zodoende de smeerlapperij van het glyfosaat goed proberen te praten.
  Een beroepsgroep die willens en wetens mens en dier vergiftigd is geen knip voor de neus waard en is in feite een criminele instelling, of is het vergiftigen van mens en dier tegenwoordig bij wet toegestaan?

  Anoniem zei

  En nu heeft deze beroepsgroep een stichting, Agrifacts, die alles goedpraat wat de sector doet en onwelgevallige gegevens in wetenschappelijke rapporten ontkent. Dit levert totaal ongeloofwaardige uitspraken en beweringen op. Ofwel nepnieuws. Daar is de burger niet mee gebaat.

  Anoniem zei

  Stichting Agrifacts is een goede ontwikkeling om de rapporten van de geprivatiseerde overheden zoals het PBl, eens kritisch tegen het licht te houden. Wetenschap op bestelling om het gewenste politieke beleid te kunnen uitvoeren is namelijk meer regel dan uitzondering anno 2019. De wetenschap op bestelling methode zorgt ervoor dat de oorspronkelijke gebruikers van de Noordzee verdreven worden, en de Noordzee een industrieterrein is geworden dat op grote schaal nog uitgebreid wordt. En dat allemaal met wagonladingen propaganda om de massa te brainwashen dat het goed voor het klimaat is, terwijl feitelijk een compleet natuurgebied grotendeels vernietigd wordt. Massa dode bruinvissen, dolfijnen, walvissen zijn nu al zichtbaar van al die "duurzaamheid' voor de "energietransitie" om het "klimaat" te redden.

  Anoniem zei

  Anoniem 3, u heeft liever agrarische emotie dan wetenschap, begrijp ik.

  Van Alphen zei

  Anoniem 4, misschien kunt u iets duidelijker zijn?
  Voor zover mij bekend schrijft anoniem 3 niets wat niet klopt.

  Een reactie posten