Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen

Datum:
 • vrijdag 19 juli 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • Schneiders was o.a. burgemeester van Haarlem en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters

  Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen
  De Bergense coalitiepartijen hebben Bernt Schneiders opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in de gemeente Bergen.
  In het formatieakkoord 2019-2022 is afgesproken dat er een “apart programma wordt opgesteld dat leidt tot optimalisatie van de bestuurscultuur”. Hierin staan de bestuurlijke verhoudingen centraal tussen college en raad, tussen raadsleden onderling en in de relatie met de ambtelijke organisatie.
  Om tot een optimalisatie te komen, vinden de coalitiepartijen in de gemeenteraad het van belang dat door een externe ervaringsdeskundige een analyse van de huidige bestuurscultuur wordt gemaakt. De opdrachtnemer bepaalt op welk moment collegeleden, ambtenaren en inwoners worden betrokken. Afhankelijk van de uitkomsten van de analyse en het advies zal een vervolg aan het onderzoek kunnen worden gegeven.
  Bernt Schneiders was o.a. burgemeester van Haarlem, plaatsvervangend burgemeester van Bloemendaal en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. De heer Schneiders staat bekend om zijn bestuurlijke integriteit, zijn optimistische kijk op zaken en heeft ruime ervaring met dilemma’s waarmee bestuurders worden geconfronteerd.
  De verwachting is dat eind september het onderzoek klaar is. De resultaten zullen in een openbare raadsvergadering worden besproken.  0 reacties :

  Een reactie posten