Rechter beslist over toekomst van ZAP in Van Ewijcksluis

Datum:
 • woensdag 18 juli 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Alkmaar - Het voortbestaan van ZAP in Van Ewijcksluis ligt in handen van de Alkmaarse bestuursrechter H. Brouwer.
  Ed Dekker 18-7-2018
  Hij gaat zijn hoofd breken over de vraag of Hollands Kroon het bedrijf terecht uitbreiding toestaat. Dat blijkt waarschijnlijk eind augustus.
  Tegen de bouwvergunning van de gemeente kwamen bezwaren van omwonende Peter van der Munnik, Stichting JAS en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. Op de rechtszitting woensdag in Alkmaar stond één vraag centraal. Tot hoever is het te verdedigen dat de gemeente afwijkt van planologische regels?
  Op enkele onderdelen staat het gemeentelijke bestemmingsplan de nieuw- en verbouw van de zaaizaad- en pootgoedtelersvereniging niet toe, erkende juridisch adviseur Robert Bergman van Hollands Kroon. Bijna zeven meter te hoog en deels buiten het officiële bouwvlak. Deze strijdigheid is geen reden voor Hollands Kroon de vergunning te weigeren. Hier past de gemeente de zogeheten kruimelgevallenregeling toe. Deze regeling maakt uitzonderingen mogelijk.

  Rechtszekerheid

  De vraag is welke mate deze regeling de rechtszekerheid van de burger aantast. Herman Martens van Univé Rechtshulp wees daar op. Hij is de raadsman van Peter van der Munnik, de man die al jarenlang het doen en laten van Royal ZAP kritisch volgt. ,,De Provinciale Ruimtelijke Verordening staat deze planologische afwijkingen niet toe”, betoogde Martens.
  Even dreigde de rechtszitting te ontaarden in juridische haarkloverij. Duidelijk werd dat de ingewikkelde kwestie nog een stevige kluif wordt voor de rechter. Ook vanwege een damwand die ZAP wil slaan. Opnieuw via de kruimelgevallenregeling keurde de gemeente de oeverwand goed.
  Op zich zijn bouwwerken in het Lage Oude Veer verboden. Dit water heeft de status van provinciaal aardkundig monument. Voor zo’n beschoeiing is ontheffing nodig van de provincie. ’Haarlem’ heeft nog geen besluit genomen.

  Natuurnetwerk

  Het Natuurnetwerk Nederland (eerst Ecologische Hoofdstructuur) maakt het extra complex. Het Lage Oude Veer is onderdeel van dit netwerk. Het terrein van ZAP grenst eraan. Op zijn laptop wees ambtenaar Bergman de rechter op de exacte grens. Maar hoe precies is deze lijn? ,,Wij komen er niet overheen”, stelde ZAP-directeur Gerard de Geus. ,,In tien jaar tijd is de oever zeven tot acht meter afgekalfd. Dit bewijzen beelden van Google Maps van 2005 en 2015. De damwand moet verdere afkalving voorkomen”, zei hij.
  Een loods van bijna vijftien meter is te ingrijpend voor een dorp, zei Anneke Romar van JAS, de stichting die strijdt voor rechtsgelijkheid. Voor de gemeente is dat niet te hoog. Die ziet de dorpskern officieel als stedelijk gebied. Bergman maakte een vergelijking met het bestemmingsplan Anna Paulowna voor het buitengebied. ,,Daarin is al vijftien meter toegestaan.”

  Transporten

  Van der Munnik vreest extra overlast door ’veel meer’ transporten. Volgens De Geus blijft dat beperkt tot ’hooguit dertig per dag’. Van der Munnik komt uit op bijna 140 stuks.
  SP-statenlid Marnix Bruggeman, woensdag aanwezig, gaat Gedeputeerde Staten vragen stellen over de kruimelgevallenregeling. ,,Gemeenten maken er misbruik van. Voorschriften in een bestemmingsplan over zaken als bouwhoogte zijn er toch niet voor niets?”
  Noordhollands Dagblad
  __________________________________________________

  Stichting JAS: Zie Dossier ZAP Van Ewijcksluis


  2 reacties :

  Dekker zei

  Je moet er als ambtenaar maar opkomen om, waar volgens het bestemmingsplan uitbreiding NIET kan worden toegestaan, de forse uitbreidingsplannen van ZAP te laten vallen onder het zogenaamde "Kruimelbeleid". Het woord zegt het al, slechts uitbreiding van 50 vierkante meter is toegestaan onder het kruimelbeleid en geen sloop en herbouw van een loods van 1500 vierkante meter met bovendien een kantoorfunctie en een hoogte van bijna 15 meter + ook nog de bouw van een 2000 vierkante meter grote loods met een hoogte van bijna 15 meter
  Dat kan alleen in Hollands Kroon waar de hand wordt gelicht met alle regels en wetten als het de bestuurders zo uitkomt. In het recente verleden is met de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Van Ewijcksluis tot 4 keer aan toe verzekerd door de Gemeente dat van uitbreiding geen sprake kan zijn.
  De vraag is of de rechter recht spreekt of zijn oor laat hangen naar de collega ambtenaren en hoe serieus een gemeente nog te nemen is die alle schriftelijk gedane beloftes aan de laars lapt.

  Anoniem zei

  Onvoorstelbaar dat dit kan als ik je verhaal lees @Dekker. Dat de democratie failliet is in Hollands Kroon moge duidelijk zijn. Bestuurders kan je het niet meer noemen, gangsters die vriendendiensten verlenen aan hun vrindjes is een betere verwoording voor dit criminele tuig. En ondernemers die niet mee willen in deze criminele structuur wordt het leven zo zuur mogelijk gemaakt, zelfs met inzet van een leger aan politie om ondernemers te dwingen. Hollands Kroon, Italië aan de Waddenzee, de maffia structuur wordt steeds beter zichtbaar.

  Een reactie posten