. Tekort aan bedden door komst Google

Datum:
 • donderdag 21 juni 2018
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • Hollands Kroon - Middenmeer - Hollands Kroon - Middenmeer -  Bouwvakkers moeten ergens worden ondergebracht.
  Marijn Gijsbertsen 21-6-2018




  Er dreigt een tekort aan bedden in de Kop van Noord- Holland te ontstaan, wanneer naar verwachting circa duizend bouwvakkers aan de slag gaan met de bouw van een megadatacenter voor Google op bedrijventerrein Agriport A7 in Middenmeer.

  Dat meldt wethouder Theo Meskers (economische zaken) van de gemeente Hollands Kroon na vragen van deze krant over de beschikbare hotels en logiesaccommodaties in de regio.

   Afsluitdijk

   "In de agrarische sector is er al behoefte aan drieduizend bedden voor arbeidsmigranten, zo blijkt uit pas uitgevoerd onderzoek. Dat getal zal door deze ontwikkeling moeten worden bijgesteld, aldus Meskers. De wethouder constateert bovendien dat op Agriport door Microsoft wordt uitgebreid en mogelijk dit jaar de versterking van de Afsluitdijk vanaf Den Oever naar Friesland nog van start gaat.

  Met die grootscheepse projecten zijn naar schatting respectievelijk enkele honderden en achthonderd arbeidsplaatsen gemoeid.

  Behoedzaam

   ,,Wanneer we die klussen erbij nemen, staan we voor een stevig vraagstuk. Achter de schermen zullen we alle zeilen bij moeten zetten om al die mensen onderdak te geven. Zeker omdat de provincie heel behoedzaam omspringt waar wel en niet mag worden gebouwd."

  Meskers stelt dat Hollands Kroon in 'Haarlem' extra ruimte zal claimen, ook buiten bebouwde gebieden. ,,We moeten in conclaaf, zullen ook buiten de eigen gemeentegrenzen de handen op elkaar moeten krijgen om meer ruimte te scheppen."

  De wethouder wil, nu Microsoft en Google voor Middenmeer als vestigingsplaats hebben gekozen en er plannen bestaan om nog eens 55 hectare op Agriport voor datacenters te bestemmen, niet van 'Dataport' of het 'silicon Valley van Noord-Holland' spreken.

  ,,Er ontstaat misschien nieuwe wetenschap, maar we blijven realistisch. We gaan niet alles vol zetten met datacenters. Er zal planologisch een gewogen balans tussen grootschalige bedrijfscomplexen en de woon- en leefomgeving van mensen moeten blijven bestaan.", luidt zijn standpunt 

  Natuurzwembad

  ,,Bij datacenters hoort bijvoorbeeld ook voldoende waterberging. Zulke plassen kun je misschien heel goed op een recreatieve manier invullen, onder meer als natuurzwembad. Zodat het uiteindelijk uitpakt als verfraaiing in plaats van aantasting van het landschap."

  Noordhollands Dagblad



  0 reacties :

  Een reactie posten