Miljoenen van Waddenfonds

Datum:
 • zaterdag 2 juni 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Den Oever - Het Waddenfonds investeert 3,3 miljoen euro in nieuwe projecten, ook in de Noordkop.


  Marischka de Jager 2-6-2018

  Zo wordt er een bedrag van 291.000 euro vrijgemaakt om ongewenste bijvangst in de garnalenvisserij op het Wad tegen te gaan.

  De Nederlandse Vissersbond heeft hiervoor subsidie aangevraagd. Door de omvang van de bijvangst dreigt de Waddenzee de functie van kraamkamer voor het onderwaterleven voor een groot deel te verliezen.

  Visnetten 

  Met de ontwikkeling van nieuwe prototypes van speciale visnetten, kunnen de natuurwaarden en biodiversiteit van de Waddenzee worden verhoogd. Voor het project is een totaalbedrag nodig van 485.625 euro. Het Waddenfonds steekt geld in nog acht andere projecten in het waddengebied. Met deze subsidies wordt een totale investering van ruim 5,8 miljoen euro in de drie Waddenprovincies mogelijk gemaakt.

  Zeegrasvelden

  De projecten hebben onder meer betrekking op het verbeteren van de visstand en het bodemleven van de Waddenzee, maar ook op duurzame energie en toerisme.

  Zo honoreert het Waddenfonds een aanvraag van Natuurmonumenten voor het herstel van zeegrasvelden in de Waddenzee met ruim 475.000 euro. Voor de projecten 'Boeren meten water' en 'Zoete stuw op Texel' over het omgaan met verzilting in het waddengebied, stelt het fonds 495.000 euro en 179.000 euro beschikbaar.

  Den Helder krijgt voor toeristische ontwikkeling van militair erfgoed 471.000 euro. De subsidieverstrekking van het Waddenfonds is gebaseerd op het advies van een externe commissie, die alle ingediende aanvragen heeft beoordeeld.

  De projecten die een subsidie ontvangen, hebben betrekking op een of meerdere thema's waarin het Waddenfonds investeert: onder meer natuur, werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, duurzame visserij en duurzame agrarische sector.

  Herkansing

  In september start een tweede subsidieronde van het Waddenfonds. Projecten die in de eerste ronde zijn afgewezen, kunnen in aanmerking komen voor een herkansing. Ook is er voor nieuwe projecten de mogelijkheid een subsidieaanvraag in te dienen.

  Noordhollands Dagblad
  0 reacties :

  Een reactie posten