LADA stelt vragen over onderhoud MFC De Doorbraak

Datum:
 • zaterdag 16 juni 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - LADA stelt vragen:
  16-6-2018


  ______________________________________________________


  SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE

  gemeenteraadsfractie LADA
  Datum: 09-06-18
  Onderwerp: Onderhoud MFC De Doorbraak  Geachte leden van het college,

   Van gebruikers van MFC De Doorbraak in Kreileroord hebben wij diverse keren klachten ontvangen over achterstallig onderhoud dat niet opgepakt wordt.

  1) Bent u op de hoogte van deze klachten?

  2) Zo ja, waarom wordt er niets mee gedaan?

  3) Zo nee.
      Wat gaat u ondernemen om het achterstallig onderhoud aan te pakken en op welke termijn wordt         het uitgevoerd?


  Fractie LADA
  0 reacties :

  Een reactie posten