Veel steun voor noodrem van vijf miljoen

Datum:
 • dinsdag 10 april 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Haarlem - Landelijk mag het raadgevend referendum dan worden afgeschaft, in Noord-Holland wordt het referendum juist nieuw leven in geblazen.
  Roel van Leeuwen 10-4-2018 

  Noord-Holland krijgt een nieuwe  'noodrem'. Met een Prijskaartje van ruim vijf miljoen euro. In Provinciale Staten van Noord-Holland is een meerderheid van de fracties voor een nieuwe        referendumverordening. Dat bleek tijdens de vergadering van de commissie Economie, Energie & Beheer.

  Naast coalitiepartijen CDA en WD zijn alleen de ChristenUnie en de Ouderenpartij Noord-Holland voor afschaffing van het provinciale referendum. De andere fracties willen dit instrument juist een nieuwe kans geven.

  Onuitvoerbaar 

  Noord-Holland heeft sinds 1995 een referendumverordening, maar deze blijkt in de praktijk onuitvoerbaar. Ook al vanwege de grote aantallen handtekeningen die initiatiefnemers moeten ophalen, namelijk respectievelijk 500, 1.000 en 40.000. In het nieuwe voorstel voor een raadgevend correctief referendum mogen burgers die het referendumverzoek ondersteunen ook digitaal hun handtekening indienen.

  In tegenstelling tot de VVD en CDA zijn coalitiepartners D66 en PvdA wel voor het raadgevend correctief referendum. Statenlid Tom Buijtendorp (D66) noemde het heel belangrijk dat gemeenten betrokken zijn bij de totstandkoming van de nieuwe verordening.

  Wel gaf hij aan dat het referendum vanwege de hoge kosten als noodrem moet worden gebruikt. ,,En niet als een prijzige handrem. Hij was dan ook blij met de drempels die zijn opgeworpen om het referendum te mogen houden.

  Bindend 

  Buijtendorp liet weten eigenlijk voor een bindend correctief referendum te zijn. ,,Maar het is duidelijk dat dit voor de Staten een stap te ver is. Nu eerst maar laten zien dat het referendum echt kan werken."

  Onder de voorstanders van de verordening leefde wel de vraag of een referendum niet altijd tegelijk met een verkiezing zou moeten worden gehouden om de kosten te drukken. Met name de PvdA en de PVV gaven aan hier voorstander van te zijn. Gedeputeerde Jack van der Hoek wierp hen echter voor de voeten dat het er in theorie toe kan leiden dat een besluit een jaar moet worden aangehouden. ,,De vraag of dit netjes is naar de burger toe.

  CDA en de Ouderenpartij vinden dat er meer moet worden gedaan om de burger vooraf bij de besluitvorming te betrekken. Zij vinden het referendum geen goed instrument. Maar volgens Zita Pels van GroenLinks is een referendum heel iets anders dan participatie.,Daar is het referendum niet voor bedoeld. Het is een noodrem door burgers en niet per se een manier om burgers bij een besluit te betrekken."

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten