Onmogelijk referendum mogelijk op de helling

Datum:
 • maandag 9 april 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Haarlem - Een provinciaal referendum in Noord-Holland houden is nu praktisch onmogelijk vanwege de drempels die de huidige verordening opwerpt.
  Roel van Leeuwen

  Vraag is of provinciale Staten na de landelijke afschaffing van het referendum - kiezen voor een nieuwe verordening.

  Noord-Holland heeft sinds 1995 een referendumverordening. Tot een referendum kwam het echter nooit. De PVV deed eind 2014 een poging om er een te houden over de plaatsing van windmolens op !and. Deze strandde al in di..rit. fase, bij het verzamelen van voldoende geldige handtekeningen.

  Dit initiatief leidde er toe dat de verordening tegen het licht werd gehouden. Conclusie van Provinciale Staten was dat de verordening praktisch onuitvoerbaar was. Een Statenwerkgroep heeft op een rij gezet waar een nieuwe verordening aan moet voldoen.

  Uitgangspunt is dat de nieuwe verordening een raadgevend, correctief referendum mogelijk maakt. Hierbij wordt een besluit van Provinciale Staten achteraf aan de bevolking voorgelegd, waarna Provinciale Staten besluiten wat er met de uitslag gebeurt.

  Digitaal

  De nieuwe verordening wordt vanavond behandeld bij de commissie economie, energie & bestuur. Anders is, dat er ruimte moet zijn voor het digitaal indienen van kennisgevingen en ondersteuningsverklaringen. Ook zijn de gemeenten betrokken bij de totstandkoming van de verordening. Wie een referendum wil houden, moet eerst 500 handtekeningen indienen voor een kennisgeving aan Provinciale Staten. Vervolgens zijn er 10.000 handtekeningen nodig voor een inleidend verzoek en dan nog eens 45.000 voor een definitief verzoek. De uitslag van een referendum is geldig als dertig procent van de kiesgerechtigden meedoet.
  ______________________________________________

  Staten kiezen voor aanpassen of afschaffen 
  ______________________________________________

  Toch is het de vraag of Provinciale Staten de verordening overnemen of het referendum afschaffen. Gedeputeerde Staten geven in hun advies aan dat het organiseren van een provinciaal referendum een zeer kostbare aangelegenheid is. Daarnaast wijzen GS erop dat voor de zomer een actieplan wordt verwacht ter versterking van de lokale democratie.

  Onzichtbaar

  Het zal een dubbeltje op zijn kant worden. De VVD, CDA en CU/SGP waren in een eerder stadium tegen het referendum. Fractievoorzitter Heleen Keur van het CDA is nog steeds tegen.,Het referendum helpt het compromis om zeep. Ook zadel je de gemeenten hiermee op." Zij vindt wel dat de provincie meer aandacht moet hebben voor burgerparticipatie.,,We zijn een onzichtbare bestuurslaag."

  PVV-Statenlid Dannij van der Sluijs is voor de aangepaste versie. Hij is blij dat men ook digitaal een handtekening kan indienen. ,,Straks kan het via de smartphone."

  Waarschijnlijk geeft coalitiepartij D66 de doorslag. Statenlid Tom Buijtendorp houdt zijn kaarten nog tegen de borst. Heleen Keur laat echter weten het 'ongeloofwaardig' te vinden als D66 op provinciaal niveau wel voor het raadgevend referendum is, nadat het landelijk voor de afschaffing heeft gestemd.

  Noordhollands Dagblad
  0 reacties :

  Een reactie posten