Minder bezwaren door overleg

Datum:
 • woensdag 18 april 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Anna Paulowna - Daling in Hollands Kroon - Toename op Texel door inhaalslag - Proef met inspreken via Skype

  Nico Volkerts 18-4-2018


  Door snel met ontevreden burgers te praten, kan een flink aantal bezwaarschriften tegen besluiten van b en w worden voorkomen.


  In Hollands Kroon werden na informeel overleg in 2017  19 van de 75 bezwaren ingetrokken. Op Texel zelfs 25 van de 72.

  Dat schrijft de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie in het jaarverslag over 2017. ,,Uit ervaring blijkt dat een aanzienlijke hoeveelheid mensen bezwaar maakt omdat zij niet begrijpen waarom hun aanvraag is geweigerd of omdat zij zich niet op een juiste manier behandeld voelen", schrijft de commissie.

  Informeel contact tussen ambtenaren en bezwaarmakers leidt soms tot begrip voor het besluit. Ook kunnen in zo'n gesprek nieuwe feiten aan het licht komen die tot een aanpassing leiden. Hollands Kroon en Texel maken van dezelfde commissie gebruik. Omgerekend naar duizend inwoners kwamen vorig jaar in Hollands Kroon per duizend inwoners 16 bezwaarschriften binnen, op Texel 53. Dat heeft volgens de commissie te maken met de inhaalslag die Texel maakt op het gebied van handhaving. Dat leidt tot meer bezwaarprocedures.

  Het aantal bezwaarschriften daalde vorig jaar flink in Hollands Kroon: 75 tegen 96 in 2016. Dat had vooral te maken met het afwijzen van aanvragen voor huishoudelijke hulp en wmo. Dat alleen al leverde 41 bezwaarschriften op.

  Omgevingsvergunning

  In beide gemeenten heeft ongeveer een derde van de bezwaarschriften te maken met verleende of geweigerde omgevingsvergunningen.

  Zorgelijk vindt de commissie dat een flink aantal bezwaren niet binnen de wettelijke termijn van twaalf weken kan worden behandeld. Dat speelt in beide gemeenten. In Hollands Kroon zijn zes bezwaarschriften uit 2017 nog niet afgehandeld, op Texel tien.

  De commissie neemt overigens zelf geen besluiten maar adviseert de colleges van b en w. Die kunnen van dat advies afwijken. In Hollands Kroon begint in juli van dit jaar een proef met het horen van bezwaarmakers die niet zelf aanwezig kunnen zijn via Skype. Als dat werkt, wordt ook gekeken of dat op Texel mogelijk is.

  Noordhollands Dagblad

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Onlangs wilde ik informatie over een verleende vergunning. Te horen kreeg ik: Gaat u maar bezwaar maken.
  Waarom niet voor het bezwaar maken informeel contact?

  Anoniem zei

  Hetzelfde als anoniem 1 overkwam ons ook. Het is de stuitende arrogantie van een stel zeer onbekwame ambtenaren die nooit, maar dan ook nooit hun eigen falen willen toegeven.
  Dat was 20 jaar geleden al zo en daar is nog geen spat aan veranderd en de diverse colleges en raden staan er bij, kijken er naar en doen vervolgens niets. Rapporten of geen rapporten, als hun maandelijkse toelage van de raadsleden maar niet teveel inspanning verg, de burger zoekt het zelf maar uit.

  Een reactie posten