Zorgen om verzanding van het Wad

Datum:
 • donderdag 29 maart 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Den Helder -De Waddenzee slibt dicht. Visser Jan Rotgans (Wieringen) ziet het om zich heen veranderen. 

  Rien Floris 29-3-2018
  ,,De laatste jaren gaat het heel snel. Ik maak me zorgen dat niemand zich hier druk over maakt. Achter Westerland stond zes meter water en nu is het daar vrijwel droog. Er zijn stukken op de Waddenzee waar ik niet meer kan varen, maar wel lopen.’’
  Tussen Den Helder en Den Oever is de zandval het ergst, zegt Rotgans. Hij ziet al zandbanken ontstaan die uit een ander soort zand bestaan dan het Waddenzand. Voor Rotgans het bewijs dat weggespoeld zand van zandsuppleties (gaande sinds 1990) steeds dieper de Waddenzee in dringt. Zandsuppletie die de Noord-Hollandse kust moet beschermen, spoelt daar met tonnen weg en schuift de zee in. Maar of al dat zand door de Zuid-Noord stroming naar de Waddenzee wordt verplaatst, is nog de vraag.
  Ook Lies van Nieuwerburgh van de Waddenvereniging maakt zich zorgen, maar dan over de effecten op de natuur in het Waddengebied. ,,We moeten de vinger aan de pols houden. Er worden veel onderzoeken gedaan door onder meer het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. De Waddenzee wordt zandiger en de korrelgrootte neemt toe. Dat kan effect hebben op flora en fauna, want de meeste soorten houden van een mengeling van zand en slib op en in de wadplaat.’’

  Uit balans

  TU professor Zheng Bing Wang ziet het anders. Al vindt hij wel dat het Waddensysteem uit balans is geraakt ’door menselijk toedoen’. Professor Zheng Bing Wang van TU Delft en kennisinstituut Deltares ziet de Afsluitdijk en de bedijking van de Lauwerszee als belangrijke oorzaken voor de veranderende Waddenzee.,,Maar ook zonder de zandsuppleties was er zand de Waddenzee in gekomen want de Noord-Hollandse kust erodeert en er gaat zand af. Daarom hebben we die zandsuppleties ook broodnodig voor de lange-termijn veiligheid tegen overstromingen.’’
  De afgelopen tachtig jaar is volgens hem in de Waddenzee zo’n 600 miljoen kuub verplaatst. ,,De Wadden zijn relatief omhoog gekomen, terwijl de Noordzeekustzone gemiddeld genomen juist dieper is geworden. Ook de platen van de Waddenzee zijn sneller omhooggekomen dan de zeespiegel.”

  Zeespiegelrijzing

  Wang durft zich niet te wagen aan een toekomstvoorspelling over het voortbestaan van het Wad, vooral door de klimaatverandering. ,,Er komt nu meer zand in de Waddenzee dan op dit moment nodig is om de zeespiegelrijzing tegen te gaan. Maar in de toekomst zal de Wadplaat ook moeten blijven groeien. Al is de ontwikkeling van de zeespiegelstijging de grootste onzekerheid om echt iets te kunnen zeggen over de toekomst en het voortbestaan van de Wadden.”
  Rijkswaterstaat ziet de baggervolumes de afgelopen tien jaar sterk toenemen in het waddengebied. Bij Ameland vrezen ze zelfs dat de vaargeul zo langzamerhand een karrenspoor wordt. Dat leidde al tot Kamervragen. Door extreem laag water in combinatie met de oostenwind liepen veerboten afgelopen weekeinde vast.

  Noordhollands Dagblad''

  5 reacties :

  Sam Kooy zei

  Ik heb zelfs, niet alleen vernomen maar ook gezien, dat bij Hippolytushoef duinvorming aan het ontstaan is. Zo'n 18 jaar geleden zag ik daar al strandvorming ! Dus de constatering is niet zo gek. Alleen de oorzaak ?

  Dekker zei

  De Zandmotor is een grote hoeveelheid zand in de vorm van een haak die vastzit aan de kust bij Ter Heijde. Door wind, golven en zeestroming verspreidt het zand zich langs de kust. Hierdoor groeit de kust op natuurlijke wijze aan. Dit levert een bijdrage aan de kustveiligheid op langere termijn én er ontstaat meer ruimte en zorgt er mede voor dat de Waddenzee verzand. Het heeft totaal niets met de onzin van klimaatverandering te maken.
  Misschien dat klimaatdoendenker professor Wang kan uitleggen wat menselijk ingrijpen door het opspuiten van de kust met klimaatverandering heeft te maken? Heeft professor Wang wel eens de moeite genomen oude kaarten van Nederland te bestuderen waarop totaal andere kustlijnen staan afgebeeld, ook het gevolg van klimaatverandering die dan weer is veroorzaakt door menselijk ingrijpen? Wat een randdebiel.

  h.oldeboom zei

  Op 2 maart, tijdens de eerste vorstperiode deze winter, bleef het water zo laag dat het wad nabij Westerland voortdurend droog bleef. Het werd zo droog dat het wad begon te stuiven bij de aanhoudende stevige oostelijk wind.

  Anoniem zei

  Klimaatverandering wat een dooddoender. Sinds deze planeet bestaat veranderd het klimaat. Zijn al die zogenaamde geleerden zo dom dat ze niet weten dat wij nu in een periode zitten waarin er geen ijstijd is van +- 100.000 jaar, zoals structureel het geval is, met korte tussenpozen dat deze er niet zijn. NIOZ, Waddenvereniging leven alleen bij de gratie van verstrekte subsidies, en praten als een kip zonder kop omdat het enige doel is zichzelf in stand houden. Er is nog nooit zoveel zand de Waddenzee binnen gekomen als na de kunstmatige aanleg van duinen en strand bij Petten. Dat de stromingen daardoor drastisch zijn veranderd en er noordelijker steeds meer reddingen uitgevoerd dienen te worden door de KNRM van zwemmers die in problemen komen is ook geen onbekend fenomeen. Laat Rijkswaterstaat de rommel ook opruimen die zij zelf veroorzaken, door de vaargeulen op de Waddenzee en de zeegaten op diepte te houden, en niet aldoor als een klein peeuwend kind de schuld bij anderen in de schoenen schuiven. Verantwoordelijkheid nemen, en dat is een algemene ziekte bij ambtelijk Nederland, wel de vruchten willen plukken, maar niet de lasten willen dragen.

  h.oldeboom zei

  @ laatste anoniem,

  Al die zogenaamde geleerden zij gewone mensen met een hypotheek en die met de mode meedoen. Doen ze dat niet dan vallen ze buiten de boot en krijgen geen leerstoel c.q. geld voor opdrachten van de overheid (lees politiek) meer. Daarom moeten die 'wetenschappelijke' klimaatrapporten niet met een korreltje, maar met een kilo zout genomen worden.

  Een reactie posten