Windenergiepark Hollandse Kust

Datum:
 • woensdag 21 maart 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • De provincie Noord-Holland, gemeenten en waterschappen adviseren unaniem voor een ondergrondse verbinding van windpark Hollandse Kust op zee ten noorden van Wijk aan Zee, naar een transformatorstation op het terrein van TATA-Steel.20-3-2018

  In Beverwijk wordt de duurzaam opgewekte energie vervolgens aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet.

  Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Hollandse Kust (Noord) gaat het om het transport van de opgewekte energie van twee windparken, met een capaciteit van 700 megawatt (MW). Het regionale voorkeurstracé legt het kortste traject af, loopt ondergronds en tast de omgeving het minste aan omdat het transformatorstation op een bestaand bedrijventerrein komt. Volgens de provincie, betrokken gemeenten, waterschappen en Havenbedrijf Amsterdam tast deze aansluiting de omgeving nauwelijks aan, behoudt ze het open landschap en levert ze de minste overlast voor bewoners op.

  Impuls voor energietransitie

  De realisatie van het windpark 'net op zee' voor de Noord-Hollandse kust is een belangrijke stap in het behalen van de gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen van overheid en bedrijfsleven, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.
  “Met de aansluiting op dit windpark, waarmee we 700.000 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien, zetten we weer een forse stap om onze doelstellingen te bereiken”, aldus gedeputeerde Joke Geldhof. “Het is mooi dat we unaniem een verbinding hebben gevonden, die zo min mogelijk overlast geeft en het landschap minimaal aantast. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het Rijk ons advies zwaar zal laten meewegen bij het uiteindelijke besluit.”

  Het regioadvies is samen met de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heemskerk, Beverwijk, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Heemstede, Velsen, Haarlemmermeer, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Havenbedrijf Amsterdam, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap Rijnland opgesteld, met steun van Rijkswaterstaat.

  Net op zee Hollandse Kust (Noord)

  Eind 2016 zijn het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT gestart met het project Net op Zee Hollandse Kust Noord. Dit project heeft als doel de realisatie van de netaansluiting van het windenergiegebied in zee, op het hoogspanningsnetwerk op land. De kabels worden begraven in de zeebodem en ook op land gaan ze onder de grond verder tot aan het transformatorstation en vanaf daar tot aan het hoogspanningsstation. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie dan naar de stroomgebruiker in het land. Het windpark gaat volgens planning in 2023 in bedrijf. Aan de regio is gevraagd om met een advies te komen over de locatie van deze netaansluiting, het tracĂ© van de kabel en de locatie van het transformatiestation. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT werken nu verder aan het inpassingsplan dat later dit jaar ter inzage zal liggen. Kijk voor meer informatie op www.netopzee.eu/hollandsekustnoord/.

  Prov. N-H

  0 reacties :

  Een reactie posten