Vaarweg kanaal strookt niet met diepte haven

Datum:
 • donderdag 8 maart 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon -  Breezand - De aanleg van bedrijventerrein Kooyhaven heeft acht miljoen euro gekost. 

  Arie Booy 8-3-2018

  Van dit bedrag is 2,5 miljoen opgebracht door een overheidssubsidie van de provincie. Diezelfde provincie is nu de gebeten hond in Den Helder omdat de vaardiepte van schepen die naar Kooyhaven willen, niet dieper mag zijn dan 3,3 meter.

  De haven is aangelegd voor een diepte van 4,5 meter.

  Namens gedeputeerde Post (zeehavens) legt woordvoerder Fabian Paardekooper uit hoe de vork in de steel zit: ,,In november 2017 is een aanvraag binnengekomen van de Glomar Baltic en Port of Den Helder voor de doorvaart naar Kooyhaven met een diepgang van 3,8 meter", begint Paardekooper.

  ,,De provincie heeft de diepgang van het hele traject gemeten om te kijken wat mogelijk is om te kunnen varen. Uit de meting is gebleken dat varen met een diepgang van 3,8 meter voor dit traject niet mogelijk is. De vaarweg is niet diep genoeg. De maximale diepgang van 3,3 meter is wel mogelijk zonder tegemoetkomende beroepsvaart."
  ___________________________________________

  Provincie stak zelf 2,5 miljoen in aanleg Kooyhaven

  ______________________________________________


  In opdracht van de provincie is voor deze aanvraag de waterdiepte opnieuw gemeten. De diepte bedraagt 4,3 m in de as van de vaarweg.

  Omgerekend volgens de richtlijnen Vaarwegen 2017 betekent dit dat je veilig een diepgang van 3,3 meter zonder tegenliggers kunt toestaan. Dat is gemeld aan het bedrijf Glomar en het havenbedrijf. Paardekooper licht toe: ,,Het gaat niet alleen om oeverschade en schade aan het onderwaterprofïel bij een te grote diepgang, maar zeker ook om de veiligheid. Een schip moet voldoende water onder de kiel hebben, anders wordt het onbestuurbaar."

  Momenteel is er ontheffing verleend tot 3,3 meter diepgang. In een later stadium zal de provincie een grotere diepgang dan drie meter in overweging nemen voor het gedeelte van het kanaal tussen de Koopvaardersschutsluis en De Stolpen. ,,Dus op dit moment ligt er nog geen definitief besluit", stelt Paardekooper. Daarnaast zijn ambtenaren op het provinciehuis bezig met het opstellen van beleid voor goederenvervoer over water.

  Hierdoor zal er meer focus aangebracht worden in het vaarwegenbeleid. ,,Naar verwachting wordt de ontwerp-omgevingsvisie in juni 2018 ter inzage gelegd", aldus de woordvoerder.

  Noordhollands Dagblad

  __________________________________________________________

  Dossier Kooyhaven


  0 reacties :

  Een reactie posten