Raadsvergadering HK donderdag 8 maart (vervolg)

Datum:
 • donderdag 1 maart 2018
 • in
 • Categorie: ,

 • Hollands Kroon - Raadsvergadering donderdag 8 maart in de Ontmoeting om 20.00 uur (vervolg 22 febr.)  Vergaderdatum
  Locatie:Raadzaal De Verbinding
  Tijd:20:00 uur - 23:00 uur
  Voorzitter:Dhr. J.R.A. Nawijn


  Agendapunten

  1

  Opening na schorsing

  1.19

  Nota reserves en voorzieningen gemeente Hollands Kroon 2018

  2.11

  Partnerschap Incluzio

  3.5

  Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen

  3.8

  Evaluatie welstandsnota gemeente Hollands Kroon

  4.13

  Vaststellen agenda

  4.14

  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

  4.15

  Lijst ingekomen stukken

  4.16

  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 januari 2018

  5.10

  Plan van aanpak Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018 – 2020

  5.17

  Normenkader rechtmatigheid 2017 en Controleprotocol 2017

  5.20

  Verordening Havengeld

  29

  Sluiting

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Tot nu toe is gebleken dat al die raadsvergaderingen trekken aan een dood paard is, zinloos en het kost de burgers alleen maar geld.

  Anoniem zei

  Raadsvergadering avond is een ontspanning avond voor de leden maar soms een belachelijke vertoning voor velen.
  Trekken aan een dood paard heeft inderdaad geen zin.Daarom zakken en dutten ze soms lekker weg en zit er geen puf meer in. Zijn van de echtgenotes thuis verlost,en nemen na afloop een biertje voor de dorst. Maar de inwoners zitten later weer met een zware post.

  Een reactie posten