Oprichters LADA willen duidelijkheid

Datum:
 • woensdag 28 maart 2018
 • in
 • Categorie: , ,

 • Hollands Kroon - Zij verzoeken om  op korte termijn een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven.  LADA bestuur ontving onderstaande brief:  __________________________________________________________________


  Aan: Brief aan LADA bestuur,  Afschrift aan fractie

  Van: Oprichters LADA, Ard, Jaap Jan, Rob

  Betreft: uitschrijven van buitengewone ledenvergadering

  Datum: 23 maart 2018


  Geacht bestuur, beste mensen,

  Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag en de uitlatingen (in de pers) door enkele (oud) LADA (fractie)leden verzoeken wij op korte termijn een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven.

  A.s. maandag komt de fractie bijeen. Zij lijken het bestaansrecht van LADA te willen bespreken. Het zijn de leden die daarover gaan. Deze groep wordt echter nergens genoemd.

  Wij vragen het bestuur of zij de uitnodiging voor de buitengewone ledenvergadering vergezeld willen laten gaan van een fractieverslag en een bestuursverslag waarin ten minste valt te lezen:

  Fractieverslag:

  1.       Wat (is) zijn de belangrijkste oorzaken van deze dramatische verkiezingsuitslag voor LADA
  2.       Welke oorzaken hebben te maken met het interne functioneren van de  fractie, welke oorzaken waren extern en niet/nauwelijks te sturen.
  3.       Wie wordt de kandidaat die de uiteindelijk de benoeming zal aanvaarden?
  4.       Welke speerpunten  gaat de nieuwe fractie nastreven? Wat kan wel/niet verwacht worden?
  5.       Wie van de niet gekozen kandidaten is aanspreekbaar als steunfractie? Wat kan hier wel/niet van verwacht worden?

  Bestuursverslag:

  1.       Wat is/zijn de belangrijkste oorzaken naar het oordeel van het bestuur?
  2.       Welke aandeel komt voor rekening van het bestuursbeleid? Welk deel was voor het bestuur  buiten bereik?
  3.       Wie is/zijn nog beschikbaar voor de huidige bestuurstaken?
  4.       Wat zijn de gevolgen voor de begroting 2018 en volgende jaren? Zijn er nog fiscale gevolgen voor individuele leden?
  5.       Wie is/zijn nog beschikbaar voor nieuw beleid, nader door de leden te bepalen, variërend van fuseren, opheffen tot doorgaan?

  Andere, niet gestelde vragen over relevante zaken zijn ook welkom.  Het antwoord op de vraag:  
  ‘HOE VERDER?’ zal eerst binnen de ledenvergadering besproken moeten worden op basis van de bevindingen en de discussie hierover.  Vervolgens  is goede communicatie naar de inwoners van groot belang. Aandachtspunten hierbij: Het geleverde werk in de afgelopen 4 jaar, de inhoud van ons programma, de ‘concurrentie’, de communicatie,  en het bereik over wat wel/wat niet is bereikt. Ook het belang van bestuurlijke vernieuwing en de staat van de lokale democratie verdienen aandacht.

  In afwachting,

  Met vriendelijke groeten,

  Ard, Jaap Jan en Rob.

  ____________________________________________________


  Lees ook: Het 'nieuwe werken' in Hollands Kroon loopt volledig uit de hand.

  3 reacties :

  Sam Kooy zei

  Ach, is een westfries clubje dat juist dáár haar stemmen in de beginfase vandaan haalde. Kijk maar eens naar de websites. Gaat immer over toestanden rond Winkel/Nieuwe Nidorp en een enkele keer zelfs over Kreileroord. Maar toch maar ook weer over dat motorcrossterrein. En laat het nou toevallig zijn: ligt vlakbij Aardswoud alsook Winkel. Doe je best Lada en maak er niks van aanagezien jullie een stelletje opvallende meelopers waren !

  Theo Moras zei

  Wat heeft aan deze afgang van LADA ten-grondslag-gelegen?

  LADA heeft geweigerd het boete kleed aan te trekken bij de affaire rond Henk Jan Wittink, ook al stond daar mogelijk de val van de coalitie op het spel.
  Door dat LADA met hun zes behaalde zetels in 2014 in de coalitie hadden plaatsgenomen en er door LADA wel een wethouder werd geleverd maar niet uit de eigen LADA gelederen zijn er van de LADA beginselen en standpunten weinig of niets meer terecht gekomen.
  Daarnaast heeft de raad waar de coalitiepartijen met een ruime meerderheid vertegenwoordigd waren het delegatie besluit ook nog eens uithanden gegeven zodat ze helemaal hun oren moesten laten hangen vanwege het coalitie akkoord dat ze gezamenlijk overeengekomen waren.
  Het is anders gelopen en waarschijnlijk hadden dan de rollen omgedraaid geweest en hadden de triomfantelijke winnaars van nu de grote verliezers geweest.
  Zeker gezien alle onverkwikkelijke voorvallen die er allemaal in Hollands Kroon hebben plaats gevonden in deze vier jaar.
  Ook had Jaap Nawijn dan in z’n terugblik op deze raadsperiode met een heel ander verhaal moeten komen.
  De leden hebben meerdere keren aangegeven deze aanpak van het merendeels nieuw gevormde LADA bestuur aftewijzen.
  Het bestuur bleef echter volharden en meenden de juiste beslissing te hebben genomen waardoor de Lada sympathisanten zich van de party hebben afgekeerd.
  Op 21 maart heeft het nieuwe bestuur met de nu nog vijf man tellende LADA fractie de al gevreesde rekening gepresenteerd gekregen .
  Helaas voor LADA wel een hele dure!

  Anoniem zei

  Het zal een onmogelijke klus worden voor LADA,|na 4 jaar verraad aan haar kiezers, om het vertrouwen te herwinnen.
  Onbegrijpelijke arrogantie van de top van LADA dat ze alle signalen dat het mis ging hebben genegeerd. want die signalen zijn er 100% zeker geweest.

  Een reactie posten