'Niet achterop raken bij regio's '

Datum:
 • zondag 11 maart 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • Schagen - Jongste lijsttrekker met afwijkend geluid wijst op landelijke ontwikkelingen.

  Ed Dekker 10-3-2018
  Herindeling
  Nederland telt steeds minder gemeenten in nog geen twintig jaar tijd zijn er bijna 150 verdwenen. Het huidige aantal van 380 gemeenten zal verder slinken. Hoe denkt de politiek in de regio over fusie? Het Noordhollands Dagblad peilde de stemming.


  Een vooruitziende blik of roepende in de woestijn? De Helderse lijsttrekkers  Kees Visser (VVD) en Harmen Krul (CDA) zien  één gemeente in de Noordkop wel zitten.

  _______________________________________

  CDA ziet bij fusie Den Helder als centrumplaats
  _______________________________________

  Beide partijen hebben in de gemeenteraad van Den Helder elk vier zetels. Bij samenvoeging van Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel  maakt de regio volgens Visser meer kans op nieuwe Projecten. ,,Ook kunnen grensoverschrijdende problemen samen beter worden opgelost."

  Elders

  De 23-jaríge Krul wijst ín zijn reactie op een verkiezings-stelling van deze krant op ontwikkelingen in andere gebieden. ,,Willen we ons blijven meten met andere regio's, dan moeten we eens in de Noordkop spreken over fusie." Voor de jongste lijsttrekker in de regio staat vast dat Den Helder de centrumplaats wordt.

  In Den Helder krijgen Visser en Mulder steun van Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur, één zetel). Voor alle andere twaalf lijsttrekkers moet de stad zelfstandig blijven. Pieter Kos van de Stadspartij (zes zetels): "We rooien het hier prima zelf? Marc Nihot (Helder Onafhankelijk, nu geen zetel) ,,In een nieuwe gemeente wordt de afstand tussen de burger en de politiek nóg groter. En die is al te groot."

  De meeste Helderse partijen benadrukken het belang van samenwerking tussen de vier gemeenten, net als veel lijsttrekkers in de andere gemeenten. Maar  onze inwoners  moeten baas blijven in hun eigen stad", stelt Carlo van Assorgia (Beter voor Den Helder, vier zetels).

  In Hollands Kroon vindt het CDA (vier zetels) het 'te vroeg' om te praten over één Noordkop-gemeente, Lijsttrekker Theo Groot: ,,Onze gemeente bestaat sinds 2012. De voordelen van deze fusie zijn te zien."

  Verwachtingen

  Voor Dorien Sijbenga van Anders (een zetel in Hollands Kroon) is het te vroeg om een andere reden. "De vooraf gewekte verwachtingen van samenvoeging zijn nog te weinig waargemaakt."

  Lada (vijf zetels in Hollands Kroon) noemt herindeling onbespreekbaar. "De verschillen tussen de vier gemeenten zijn niet te overbruggen, verklaart Henk van Gameren. Dat ziet de VVD-Hollands Kroon anders. Lijsttrekker Theo Meskers: ,,De gemeentelijke samenwerking op het  terrein van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet is slecht. De overhead-kosten zijn daardoor te hoog." Als dat niet verbetert, komt voor de VVD eenwording in beeld.

  Noordhollands Dagblad
  _____________________________________________________

  Deur naar gemeente Noordkop op een  kier

  Schagen - Twee grote politieke partijen in Den Helder - VVD en CDA - staan open voor één ge- meente Noordkop.

   Ed Dekker 9-3-2018

  Zij krijgen enige weerklank in Hollands Kroon en op Texel. In Schagen willen alle partijen niets weten van deze samenvoeging. Dit blijkt uit een peiling van deze krant onder alle lijsttrekkers van Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart reageerden zij op een aantal stellingen. Eén daar van is dat 'op termijn de vier gemeenten met elkaar moeten fuseren'.

  Herindeling wordt een belangrijk vraagstuk nu het nieuwe kabinet volgens het regeerakkoord stevig inzet op het versterken van gemeenten. Speciale aandacht van Rutte krijgen gemeenten die zich te sterk afhankelijk hebben gemaakt van samenwerking op ambtelijk gebied.

  Vooral in Schagen wijzen lijsttrekkers juist op het belang van intensievere ambtelijke samen- werking. In deze gemeente blijft de deur naar fusie niet bij iedereen potdicht. Voor twee partijen - VVD en Seniorenpartij - is samengaan met alleen Hollands Kroon mogelijk. Als enige in Hollands Kroon wijst de VVD de nieuwe gemeente Noordkop niet bij voorbaat af. Deze.partij denkt aan schaalvergroting als de uiwoering van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet 'te veel geld blijft kosten'.

  Op Texel noemt Eiland Belang fusie 'onontkoombaar'. Deze groepering vreest dat het eiland 'anders alleen achter blijft'. De negen Texelse lijsttrekkers zijn verdeeld over het vormen een Wadden- gemeente.

  Noordhollands Dagblad


  ___________________________________________________


  8 reacties :

  Theo Moras zei

  Fusie spook duikt weer op.

  CDA en VVD Den Helder zien één grote Noordkop gemeente nog steeds zitten.
  Eerder hadden de burgemeesters van beide gemeenten ook hun wens hier al over uitgesproken.
  Het CDA ziet bij een fusie Den Helder zelfs als de ideale centrumplaats.
  De lijsttrekkers van alle twaalf andere fracties vinden dat de stad Den Helder zelfstandig moet blijven.
  De lijsttrekkers van de politieke partijen in de gemeente Schagen zijn eensgezind, en tegen een fusie.
  Ook in Hollands Kroon hebben nagenoeg alle lijsttrekkers dezelfde mening, te vroeg om er überhaupt al over te praten.
  Voor LADA is het zelfs onbespreekbaar alleen de lijsttrekker van de VVD ziet het anders.
  De inmiddels opgestapte wethouder Meskers van Hollands Kroon vindt de samenwerking op bepaalde vlakken zelfs slecht.
  Hij vindt de overheadkosten te hoog wanneer dat niet verbetert komt voor de VVD een fusie ook in beeld.
  Daar waar bij de vorige herindeling Anna Paulowna beslist niet wilde fuseren met Den Helder waardoor Niedorp bij die ondenkbare samenvoeging werd betrokken.
  De gemeente Wieringen wilde echter wel met Den Helder fuseren en besloot zich op het laatste moment toch alsnog bij Hollands Kroon aan te sluiten.
  Gezien de innige band van de laatste raadsperiode tussen Meskers en de gebeurtenissen in en met Den Helder zijn de wonderen de wereld nog niet uit.
  Vooral de inwoners uit de voormalige gemeente Niedorp zien de toekomst met argusogen tegemoet.
  Ze vrezen nog eens bij het ooitje genomen te worden net als in 2012 heeft plaats gevonden.

  Anoniem zei

  Het fusieproces is niets anders dan lokale gemeenschappen en regionale gemeenschappen buiten spel zetten. De gevestigde orde, de landelijke grote partijen, zien in de gemeenten steeds meer kiesgerechtigden de keuze maken voor lokaal/ regionaal, dat is de hoofdreden waarom de grote landelijke partijen het liefst mega gemeenten hebben zodat de lokale/ regionale partijen buiten spel gezet worden, en daarmee ook de burger. Kees Visser weet als Wieringer, want daar is hij opgegroeid, dat hij daarmee de Wieringers buitenspel zet. Idem de andere gemeenschappen binnen Hollands Kroon. Den Helder kan je geen gemeenschap noemen want dat is in heel de Kop bekend, de Helderse politiek bevestigd dat maar al te vaak.

  Anoniem zei

  Vorige schrijver heeft helemaal gelijk.De kracht van een gemeenschap,provincie en land, zit hem in de saamhorigheid. Als deze wortels worden ontnomen, dan ontstaat er onverschilligheid onder de inwoners van "ikke en de rest stikken" en dan is de democratie verloren. En daar zijn we al aardig mee bezig om dit op deze manier te vernietigen.En daar moeten wij net zoals Theo Moeras ook schrijft ons tegen verzetten met alle middelen.En dat vergeten de meeste politieke partijen ook in Hollands Kroon volledig.Dus er staat ons nog wat te wachten met deze gemeente raad.

  Anoniem zei

  Den Helder................het Beiroet van Nederland.

  Niet doen. Raar idee.

  Anoniem zei

  Stem L O K A A L!

  Anoniem zei

  Rare opmerking om Den Helder te vergelijken met Beiroet, spoor je wel?

  Anoniem zei

  Den Helder wordt wel genoemd als Palermo aan het Marsdiep. Is leuk dat samengaan. Krijg je er 15 plaatselijke partijen bij die het, echt alle 15, met elkaar NIET eens zijn. Wordt Meskers een soort Lolke Kuipers hoewel die nog een ruggegraat heeft om zelf op te stappen.

  Anoniem zei

  Ja VVD-er Theo Meskers! D66 wethouder en uw 'oud' collega Lolke Kuipers uit Den Helder heeft meer respect voor zijn kiezers en ballen om op te stappen en zijn zetel in weer te leveren die jij ooit in je broek kan stoppen.Jij en je VVD club moeten zich schamen om dit spel aan je inwoners te verkopen en denken dat die dit zomaar accepteren? Inwoners van Hollands Kroon zijn geen domoren meer zoals jullie misschien wel denken.Zo ja, dan weet een ieder meteen waar deze partij uit bestaat.VVD de partij waar de meeste schandalen gebeuren in Nederland.Ga daar maar eerst wat aan doen voor je kiezers.Maar zoals de waard is, vertrouwt hij zijn kiezers?

  Een reactie posten