Lood om oud ijzer

Datum:
 • zondag 18 maart 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - De deplorabele staat van de lokale democratie.........
  Lood om oud ijzer
  Deze week mag u stemmen. Weet u al op wie? Ik niet en dus ga ik ook niet stemmen. In de afgelopen periode sprak ik veel fractieleiders en een deel van hun aanhang. Ik werd daar niet vrolijk van. Totaal gebrek aan ideeën, zelfoverschatting en een algemeen gebrek aan kwaliteit. Hard oordeel, maar kijk zelf naar de deplorabele staat van de lokale democratie.
  Alle partijen waren trots en blij dat de zwembaden open konden blijven. Zo blij, dat je je afvraagt wie er ooit op het idee gekomen is om ze te sluiten. De stand van de algemene reserve is beschamend. Oorspronkelijk bedoeld voor incidentele tegenvallers. De coalitie, gesteund door de meerderheid in de raad, heeft echter zo vaak incidentele tegenvallers om de oren gekregen, dat van incidenten geen sprake meer kan zijn. Behalve als je het woord incidenteel anders omschrijft.
  Het COWWI is linksom of rechtsom een flater van jewelste. En een dure ook. Bij de oprichting óf bij de afbraak van dit instituut zijn grove fouten gemaakt. De tekorten die Incluzio laat zien zijn in dat opzicht alarmerend. Ook dat is een keuze gebleken die erg duur voor de inwoners van Hollands Kroon gaat uitpakken.
  De staat van het openbaar vervoer laat veel te wensen over. Geen van de partijen heeft hier een adequaat antwoord op. De situatie is nu nijpend, maar er is geen bestuurder die nu een oplossing heeft. De vergrijzing, één van de meest voorspelbare demografische ontwikkelingen, gaat volledig aan de politiek voorbij. Met verbazing zien ze dat de wachtlijst voor een seniorenwoning in Anna Paulowna tot acht jaar is opgelopen. Zoveel tijd hebben veel bejaarden helemaal niet meer, beste bestuurders.
  De voorzieningen moeten op peil blijven volgens de meeste partijen. Ik woon in Westerland. Over welke voorzieningen hebben we het dan? De stoep? In buurgemeente Schagen wordt geïnvesteerd in extra mankracht om projecten sneller te laten bouwen. In Heiloo, Egmond, Castricum en Uitgeest ook. Hier niet.
  Er gaat veel goed is het mantra waarmee de gemeente ons vaak in slaap sust. In het onderzoek van Elzevier over wonen staan we op plek 376 van de 390 gemeenten. Een treurig resultaat. Het is wel een verklaring waarom de provincie niet staat te trappelen om juist hier woningen te bouwen. Zou er soms toch niet zoveel goed gaan?
  Tel daarbij nog eens de talloze ruzies met ondernemers, die het gemeentebestuur uitvecht. Het fiasco rond de Kooyhaven. De problematische huisvesting van arbeidsmigranten. Denk eens aan de bijna zielige website van de gemeente. Uiterst kostbaar prestige object met een zeer beperkt nut voor de inwoners.
  Ongeveer de helft van de kiezers gaat stemmen, De andere helft hecht al geen belang meer aan deze verkiezing. Ik snap ze. Wie wil zijn stem geven aan dit soort beleid? Ik voorspel u dat het aantal stemmers nog veel verder zal teruglopen. Dat is niet uit gebrek aan belangstelling, dat is bij gebrek aan kwaliteit. Van u bestuurder. Val mij niet langer lastig met verhaaltjes over hoe de burger bij het bestuur kan worden betrokken. Begin maar eens met het leveren van kwaliteit.
  Evert Marsmans
  Uw reacties zijn (erg) welkom op evert@demeningvanmarsmans.nl


  2 reacties :

  Anoniem zei

  Inderdaad. Zelfoverschatting vooral van de VVD Meskers en Pancras van SHK. Van die zielige figuren wordt je toch treurig.Gemeentebestuur, ambtenarengroepjesvorming, doen niets dan conflicten met burgers opzoeken , bewust een conflict maken. Dat is dus NIET besturen maar vernielen. Ze moeten wel anders hebben ze niets meer te doen.

  Dekker zei

  Minister Ollongren van D'66 heeft verordonneerd dat alle wethouders in het vervolg gecontroleerd gaan worden op integriteit en onbesproken gedrag.
  Ze vertelt er niet bij wie de controles gaan uitvoeren. Als de controles uitgevoerd moeten gaan worden door vrienden van vrienden(zogenaamde onafhankelijke controleurs) van de aanstaande wethouders kunnen we op onze vingers natellen dat er 100% zeker niets zal veranderen. Kijk naar de lijsttrekkers van VVD en CDA, het zijn dezelfde als er de afgelopen jaar een puinhoop van hebben gemaakt.

  Een reactie posten