'Kooyhaven heeft toch perspectief'

Datum:
 • woensdag 7 maart 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Breezand -  Paniek in de tent om leeg bedrijventerrein.
  Arie Booy 7-3-2018


  Paniek in de tent. Zo kan de reactie van waarnemers en betrokkenen genoemd worden op het nieuws dat Kooyhaven geen bedrijven trekt omdat de vaardiepte beperkt is.

  "De ontstane situatie rond Kooyhaven is bijzonder jammer", zegt oud-wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon. "Toch is er nog wel perspectief", meent hij.

  Meskers was ten tijde van de havenaanleg namens Hollands Kroon als bestuurder betrokken. Kooyhaven ligt op grondgebied van Hollands Kroon, maar wordt door het Helders havenbedrijf bestierd.

  Meskers zegt: "De provincie heeft aangegeven dat nu weliswaar een maximum diepgang wordt toegestaan van 3,3 meter, maar dat in een later stadium een grotere diepgang in overweging wordt genomen."

  Volgens de liberaal is gedeputeerde Elizabeth Post achter de schermen bezig nieuw beleid op te stellen voor goederen vervoer over water: "Het lijkt mij logisch dat het traject dat aansluit op diepzeehaven Den Helder, uitvalsbasis voor olie-, gas  en windactiviteiten op de Noordzee, onderdeel wordt van het netwerk met substantiële diepgang."

  _____________________________________

  Verbazing en ontstemming over blokkade

  ________________________________________

  Paniekvoetbal 

  Meskers vindt dat de VVD-fracties in de Noordkop, maar ook de liberale fractie in  Provinciale Staten, moeten aandringen op de reders zoals Glomar diepgang in het traject Koopvaardersschutsluis - Kooyhaven. Meskers: "De VVD waakt ervoor paniekvoetbal te spelen. Zodra de aanleg van windparken ter hoogte van Den Helder actueel wordt zal het bedrijfsleven de weg naar Kooyhaven en de diepzeehaven weten te vinden."

  'Gebrek aan visie'

  De Helderse gemeenteraad heeft leden die al jaren voor een verkeerde koers waarschuwen. "De regionale binnenhaven is aangelegd vanuit een gebrek aan visie of tenminste de verkeerde visie", meent Michiel Wouters van de partij Behoorlijk Bestuur.

  De kapitein ter Zee b.d. noemt het debacle rond Kooyhaven 'triest': "Even los van beperkte diepgang is zonder extra studie al duidelijk dat het stuk Noordhollands Kanaal en de Koopvaardersschutsluis een enorm obstakel zijn voor havenondernemers richting regiohaven", stelt de politicus.

  Hij vervolgt: "De visie op de haven is áls we de infrastructuur neerleggen komen de gebruikers vanzelf'. Dat is hier duidelijk verkeerd afgelopen en kost de belastingbetaler indirect geld. Als je een visie ontwikkelt, weet je ook wat het potentiële gebruik is van je infrastructuur. Die kan je dan ook in een gedeelde verantwoordelijkheid aanleggen. Maar wat ook naar voren komt is dat de raad bij alle plannen en verzoeken om geld en garanties tenminste onvolledig is geïnformeerd. Het college wordt in feite door de ondernemer behoorlijk tegengesproken."

  Namens de Helderse Ondernemersvereniging reageert voorzitter Peter Paul Solkesz: "Ik kijk er van de buitenkant tegen aan zoals zovelen. Het dossier gaat natuurlijk nog veel verder terug. Het al dan niet gedwongen vertrek van de firma Multimetaal naar de beoogde Kooyhaven die uiteindelijk niet door ging waardoor ze op Kooypunt terecht zijn gekomen."

  Beperking 

  Bedrijven hebben, naar mij het lijkt, altijd geweten wat de beperking vaan de vaardiepte van het kanaal zijn. Om nog niet te spreken van de gasleiding van de NAM. Het toch aanleggen van de haven, had dat niet te maken met subsidie die anders teniet gedaan moest worden? De politiek is apart. Gaat het goed, dan staan ze vooraan, gaat het minder of slecht, dan duiken ze allemaal. Het wordt tijd dat we bestuurders krijgen die over daadwerkelijke leiderschap beschikken."

  Havenwethouder Krijns wil nog niet reageren en beperkt zich tot de uitspraak dat de kwestie 'een punt van aandacht is'. Kees Visser was havenwethouder in de aanloopfase. Hij reageert geschrokken op het afhaken van Glomar: "Jammer dat de communicatie tussen Port of Den Helder en de klant niet goed is verlopen. Het is nu van belang dat overleg met de provincie over (on)mogelijkheden plaats heeft. Blijkbaar laat dit te wensen over. Het verbaast me dat havenwethouder Krijns zo laconiek reageert door te stellen dat het 'een punt van aandacht' is. Het gaat wel over de economie van onze stad.

  Noordhollands Dagblad

  __________________________________________________________________________

  Diepte vereist voor schepen Glomar

  Arie Booy 7-2-2018

  Rederij Glomar heeft een flink aantal middelgrote schepen in de vloot. Veel daarvan hebben meer water onder de kiel nodig dan de provincie wil toestaan. Dieper stekende schepen veroorzaken meer golfslag in het kanaal. Die golfslag slaat tegen de oeverbeschoeiing aan en kan die beschadigen.

  Om die reden heeft de provincie Noord-Holland die het Noordhollands Kanaal beheert een maximum diepgang van 3,3 meter gekoppeld aan de vergunning die reders nodig hebben om in Kooyhaven aan te leggen.

  Die 3,3 meter is al bijna een halve meter meer dan in provinciale documenten over de maximaal toegestane diepgang wordt gemeld. Daar in staat namelijk dat het maximum is bepaald op 2,85 meter. Ondernemer Klaas Weij van Glomar stelde gisteren in deze krant dat hij gerekend had op een maximum van 4,5 meter.

  Die diepte hebben schepen als de Glomar Pride of de Glomar Patrot nodig. Volgens de specificaties van de rederij steekt de Patriot bijvoorbeeld 4,1 meter diep. De Patriot komt nog iets dichter bij de bodem van de insteekhaven langs het kanaal. Volgens de Helderse Ondernemers Vereniging was vanaf het begin van de aanleg van Kooyhaven duidelijk dat er een probleem was met de toegestane diepgang.

  Noordhollands Dagblad


  _________________________________________________
  'Nog diverse kavels beschikbaar' 

   Arie Booy 7-3-2018

  Breezand - 'Er zíjn nog diverse  kavels beschikbaar' stelt het havenbedrijf op de website over  Kooyhaven. 

  Of beter gezegd:een jaar na de officiële opening zijn alle kavels nog beschikbaar. Het havenge- bonden bedrijventerrein ligt aan het Noordhollands Kanaal tegenover bedrijventerrein Kooypunt.

  Het is grondgebied van Hollands Kroon, maar wordt beheerd door het Helderse havenbedrijf. In
  totaal wordt gefaseerd circa 50 hectare grond uitgegeven. Als pluspunten noemt Port of Den Helder: de ligging direct aan het Noordhollands Kanaal en de nabijheid van Den Helder Airport en zeehaven.
  Het feit dat de vaardiepte maximaal 3,3 meter is, ontbreekt in de opsomming.


  Noordhollands Dagblad
  _________________________________________________________________________


  4 reacties :

  Anoniem zei

  Zo kennen we Meskers weer: een lulverhaal ophangen terwijl hij zijn eigen onzin niet gelooft, of en dat kan ook, de man is zo intens dom dat hij het wel gelooft en er nog in blijft geloven ook. Allebei is het niet in het voordeel van de HK belastingbetaler.
  Zijn er geen verstandige mensen meer bij de VVD die dit ongeleide projectiel kunnen stoppen? Het lijkt er op van niet, waarschijnlijk zijn de hersens van de VVD'ers aangetast door het bloembollen gif en dan is het ze niet kwalijk te nemen, behalve dan natuurlijk het strooien met gif.

  Anoniem zei

  Een "Narcist" draait alles om en schuift alle verantwoordelijkheid bij een ander neer. Kijk maar op internet
  ttps://www.psychologiemagazine.nl/artikel/21-dingen-waaraan-je-een-narcist-herkent/ hoe je een Narcist herkent.

  Anoniem zei

  Hollands Kroon kan zijn eigen zaakjes niet eens regelen! Wat moet je dan bij de buurman Den Helder ook nog hun zaken bestieren. Dan wist je van te voren dat dit ook zou stranden, net zoals bij je eigen gemeentelijke zaken. Regeren is vooruitzien, wat hier totaal steeds aan ontbreekt. Een normaal bestuurder die daar op word afgerekend gaat met de staart tussen de benen weg. Maar VVD-er Theo Mskers gesteund door zijn eigen VVD club komt gewoon weer terug en gaat verder waar hij is gebleven waardoor de schade voor Hollands Kroon misschien nog groter word als hij al was. Schaamte gevoel is er bij de VVD nergens te betreuren dus staan de inwoners van Hollands Kroon met VVD burgemeester Jaap Nawijn als regent nog wat te wachten.

  Kapitein Rob. zei

  Wat is die Meskers toch een gevaarlijk naïeve dorpsidioot. Diepgang voor de vaart van Den Helder naar Kooijhaven! Weet je wat dat betekent, zeun? Dat of damwanden, en dan nog wel heel diepe, geslagen moeten worden of dat het NH kanaal verbreed moet worden zodat de Rijksweg daarnaast ook nog eens verlegd moet worden. Zodat, zodat , zodat etc. etc. En dat alles voor een Port of Den Helder waar dramatisch minder schepen komen en een Kooijhaven waar geen bedrijf wil zitten. Met VVD pipo Meskers allen gezamenlijk naar de verdoemenis; gooi die OZB wat omhoog knul, dan lukt dat wel!

  Een reactie posten